Информационен бюлетин
Брой 6, м. юни 2004

РЦЗ - Велико Търново дава информация след две съдебни инстанции и година и половина време
Светослав Стефанов, координатор на ПДИ, Велико Търново

През ноември 2002 г. в качеството си на репортер във вестник "Янтра Днес" - Велико Търново Ваня Паунова подава две заявления по Закона за достъп до обществена информация до Регионален център по здравеопазване (РЦЗ) - В. Търново. В тях журналистката настоява да получи данни за броя на постъпилите жалби и сигнали срещу изпълнители на извънболнична медицинска помощ, размера на държавната субсидия преведена в РЦЗ, информация за процедурата за избор на директора д-р Георги Иванов, статистически данни за заболеваемостта на населението, демографското състояние в региона и др.

В установения срок обаче г-жа Паунова не получава отговор. Вместо това директорът на РЗЦ изпраща писмо до редакцията на вестника, в което се коментират публикации на Ваня Паунова, дават се оценки за нейната работата и се предлага главният редактор да определи друг журналист, който да отразява дейността на ведомството. В отговора на РЦЗ се съдържа само частична информация, поискана по една от точките в първото заявление. Ваня Паунова обжалва пред окръжен съд във В. Търново (ВТОС) писмото на д-р Георги Иванов, с мотив, че то представлява отказ за достъп до обществена информация, при това без фактически и правни основания и аргументи за отказа. На 26 юни 2003 г. ВТОС отменя като незаконосъобразен отказа на РЦЗ и връща преписката за разглеждане съобразно закона и за изпълнение на указанията дадени по делото. Регионалния център по здравеопазване обжалва решението на окръжен съд пред Върховния административен съд, който през януари 2004 г. потвърждава решението на ВТОС.

Повече от месец след указанията за изпълнение на съдебните решения директорът на РЦЗ д-р Георги Иванов обаче не изпълнява съдебните актове и не постановява решение по чл. 34 във връзка с чл. 28 от ЗДОИ. На 31 март т.г. журналистката от в. "Янтра днес" Ваня Паунова е принудена да изпрати писмо до директора на РЦЗ, в което напомня за влязлото в сила решение на ВТОС, след като то е потвърдено и от Върховния административен съд (ВАС). Случаят намира място и в поредица от публикации на страниците на областния всекидневник "Янтра днес".

Най-важно за мен беше моралното удовлетворение!
Ваня Паунова, журналист във в. "Янтра днес" - В. Търново:

Г-жо Паунова, защо от РЦЗ не пожелаха да Ви предоставят исканата информация?

Запорът за информация срещу в. "Янтра днес" бе въведен от директора на РЦЗ д-р Георги Иванов. Повод за това бе публикация в изданието, за което работя, за предстоящия конкурс за неговия пост през септември 2002 г. От този момент той категорично забрани на служителите си да разговарят по какъвто и да е повод с мен, в качеството ми на репортер от вестника.

До голяма степен информационното "затъмнение" беше плод и на зададените неудобни въпроси към директора след поставеното от мене питане за какво, колко и как се изразходват средства от бюджета на центъра. Също и в кои случаи представителството на Министерството на здравеопазването във Великотърновски регион взема такси и доколко те са нормативно регламентирани.

Как преценявате мотивите, с които Ви беше отказана информацията?

Реален писмен отказ така и не получих от д-р Иванов. Като човек, който неведнъж е изтъквал сам, че е "наместник" на министъра в областта, бях изненадана от изпратеното от него писмо до главния редактор на медията. В него той си позволи да поиска смяната ми вместо категорично да отговори или откаже да предостави информация, която между другото дължи не само на мен в качеството ми на гражданин, но и на жителите от региона. Позволи си квалификации по мой адрес и твърде емоционални определения, които със сигурност не се вписват в правата и задълженията му като директор на РЦЗ.

Защо се наложи да изпращате писмо до директора на РЦЗ, с което да напомняте, че трябва да изпълни съдебните разпореждания?

След като подадох първото заявление по ЗДОИ, се наложи и подаването на второ такова, на което също не получих отговор. Тогава потърсих съдействието на фондация Програма Достъп до Информация, която ме подкрепи и съдейства в продължилата близо две години съдебна одисея.

На практика всички съдебни инстанции се произнесоха в полза на това, че директорът на РЦЗ следва да отговори на зададените от мен въпроси, които касаеха обществена информация. Въпреки решенията на окръжен съд във В. Търново и ВАС обаче д-р Иванов отново си позволи да демонстрира поведение над закона и явно незачитане на решенията на двете съдебни инстанции. Това наложи от страниците на в. "Янтра днес" за пореден път да му бъде разяснено, че заемайки поста на държавен служител и "наместник" на здравния министър, той е длъжен да зачита решенията на съда и спазва закона.

Информацията, която получихте в крайна сметка беше ли Ви полезна?

За всеки колега журналист, е ясно, че информация поискана през есента на 2002 г., а предоставена едва през пролетта на 2004 г. не би могла да бъде актуална и приложима в работата ми. В този смисъл, неизпълнявайки своите задължения, д-р Иванов попречи и на един журналист да изпълни ежедневните си задачи, които са в интерес на обществото.

Моралното удовлетворение след съдебните процеси обаче е най-важното, което има смисъл в този конкретен случай от моята журналистическа практика. Надявам се, че чиновници от други държавни и обществени институции, разбрали или следили развоя на този казус, ясно са си дали сметка кога и защо не следва да отказват информация от обществен интерес.

Валери Ставрев, адвокат, В. Търново:
“Институциите не желаят да се съобразяват със ЗДОИ"

По този случай налице бяха два мълчаливи отказа по заявления по ЗДОИ за дейността на РЦЗ - В. Търново. И по двете нямаше предоставяне на информация, нито мотиви или решение за отказ съобразно закона. Отправяше се смехотворна покана към медията да се определи друг журналист, който да отговаря за РЦЗ. В отговора имаше и твърдения, че журналистката, подала заявленията, публикува материали, които не отговарят на истината.
След като обжалвахме отговора, Великотърновският окръжен съд прие, че е налице мълчалив отказ и задължи РЦЗ в лицето на неговия директор изрично да се произнесе по заявленията. Решението на ВТОС беше обжалвано пред ВАС с мотива, че липсва процесуална легитимация на жалбоподателя, т.е., че информацията се иска от медията, а не персонално от журналистката. Изтъкваше се и мотивът, че не е налице административен акт годен за обжалване. ВАС обаче се произнесе, че тези възражения не са основателни и потвърди решението на окръжния съд.
Развитието на делото във неговата съдебна фаза беше осъществено изцяло благодарение на правната помощ на Фондация Програма Достъп до Информация.

Основният проблем в този случай е, че от подаването на заявленията до окончателното произнасяне на съда мина повече от една година. В крайна сметка исканата информация беше предоставена, макар и без изрично постановени административни актове в тази посока. Въпросното дело говори за едно нежелание на институциите да се съобразяват със законите, в частност със ЗДОИ, което се доказва и от големия брой дела в страната, които се водят по него.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.07.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP