Информационен бюлетин
Брой 6, м. юни 2004

За съдебно дело събират информация от община Кърджали по ЗДОИ
Вълчо Милчев, координатор на ПДИ, Кърджали

Уникално писмено искане за достъп до информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) постъпи през месец юни в общинската администрация на Кърджали. В документа се сочи конкретно да бъдат предоставени счетоводни данни за едно от бюджетните звена в общината. Подобно конкретно искане е регистрирано за пръв път по ЗДОИ. За пръв път искателят сочи и мотив - информацията е необходима във връзка с правото на защита. Предстои общинските специалисти да анализират искането и ще бъде отговорено в законовия срок, увериха от общинската администрация.

Това искане е третото, подадено писмено през 2004 година. Другите две са подадени от един и същ местен жител. В едното от тях той се интересува от инвестиционните намерения за изграждане на рибно стопанство на понтони във водите на яз."Студен кладенец". Отговорено му е в срок, подробно на 15 страници. Изпратено му е писмо, че ако желае може да получи информацията от Информационния център на общината, като заплати по 9 стотинки на страница.

С второто си искане същия гражданин е пожелал да му се предоставят копия от следните документи: Наредба за опазване на обществения ред (12 страници), Правилник за дейността на Общинския съвет (20 страници) и Устройствен правилник на общинската администрация (40 страници).

Тези изрядни отговори не са първите за община Кърджали. Още в първата половина на миналата година добрата организация на работа по ЗДОИ бе констатирана с помощта на писмено искане, подготвено от координатора на Програма Достъп до Информация.

Общо 13 заявления са подадени през 2003 година, сочи официалната статистика. От тях отказите са три на брой на основание чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ във връзка с чл. 8, ал. 1 от същия закон и един е частичният отказ на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 и чл. 37, ал. 3 от ЗДОИ, съобщи Тунджай Шукрю, директор на дирекция "Административно, информационно, правно и финансово-счетоводно обслужване".


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.07.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP