Информационен бюлетин на Фондация Програма Достъп до Информация
Брой 11(59), ноември, 2008 г.

Коментар на юриста: Задължени ли са пътните управления да предоставят информация?
Фани Давидова, ПДИ

Фани Давидова
Фани Давидова, ПДИ

Координаторът на ПДИ за Шумен, Божидара Димова, потърси правен коментар във връзка със следния случай: Всяка сутрин водещите на програма "Утро" на Радио Шумен звънят на пътните управления в Североизточна България, за да следят пътната обстановка и да информират къде има ремонти и задръствания, мъгли или поледици, видимост и други елементи от пътната мрежа и времето. За първи път, на 2 декември, дежурният в Пътно управление – Търговище, заявява, че има нареждане да не дава информация на медиите. Колегията пита защо тогава има обявени телефони за граждани и как ще намалим катастрофите по пътищата, след като за състоянието им липсва информация. Журналистите са притеснени, че същото ще се случи и с пътните управления в Разград и другите по-големи градове в района.

Коментар:

Случаят мило напомня първите години на прилагане на ЗДОИ, когато честосрещани основания за отказ бяха - „от министерството забраниха да даваме информация”, „от София не разрешават”, „питайте в София” и т.н.

Относно това кой е задължен да предоставя информация

Сложният живот и трансформациии на пътната администрация в България приличат на анимационен филм на ужасите. Позволяваме си да опишем тук максимално ясно настоящата й метаморфоза.

От 8 август 2006 г. Изпълнителна агенция “Пътища” (ИАП) към Министерство на регионалното развитие и благоустройство се преобразува във Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” (РПИ) към министъра на финансите. От 12 август 2006 г. Фонд РПИ е универсален правоприемник на ИАП.

От 8 август 2008 г. Национална агенция "Пътна инфраструктура" е универсален правоприемник на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (Обн. ДВ. бр. 69 от 5 aвгуст 2008 г.).

На 9 септември 2008 г. влезе в сила нов Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация (Приет с Постановление на Министерски съвет № 219 от 05.09.2008 г., Обн. ДВ. бр. 79 от 9 септември 2008 г.). Новата агенция е юридическо лице - първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Съгласно новия правилник областните пътни управления са специализирани териториални звена, включени в състава на Главна дирекция "Административно-информационно обслужване и координация", които осигуряват изпълнението на определени функции на агенцията на територията на една административна област.

На областните управления са възложени самостоятелни функции, свързани с подобряване безопасността на движението по републиканските пътища на територията на областта. Ясно е, че основна част от изпълнението на тези функциии е разпространяването на информация относно състоянието на пътищата. Следователно, по пътя на простата логика, областните пътни управления не само имат право самостоятелно да разпространяват информация, но са и задължени за това.

Относно това следва ли да се предоставя исканата информация:

Отговорът е някак си очевиден, но явно не толкова очеизваден за администрацията на Областното пътно управление Търговище.

Търсената информация попада в обхвата на чл. 14, ал. 2 от ЗДОИ, а именно информация, която представлява висок обществен интерес, и едновременно с това би предотвратила опасност за живота и здравето на гражданите.
Ето защо не само че не може да има ограничаване на подобен род информация, но тя трябва да бъде предоставяна активно от страна на администрацията.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.12.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP