Информационен бюлетин
Брой 10(58), октомври, 2008 г.

Новини

Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на Програма Достъп до Информация, участва във Втората международна среща, организирана от Инициатива за достъп (The Access Initiative - TAI)1, в град Слиго, Ирландия, от 30 октомври до 1 ноември 2008 г. На срещата са обсъждани стъпките, които TAI може да предприеме, за да засили влиянието на развиващите се страни в процеса на вземане на решения за околната среда, представен е и инструментариума на TAI за оценка на горския и воден сектор.

Награди за принос към свободата на духа
На 5 ноември 2008 г., на Пресконференция в БТА, за трети път бяха връчени наградите от “Награден фонд за принос към свободата на духа Георги Василев”. Призове получиха: Георги Ангелов – икономист, Копринка Червенкова - журналист и дългогодишен главен редактор на в. "Култура", Нели Червенушева - "Преводачката на черно-бели филми" и режисьорът Теди Москов; и Малина Томова - директор на издателство "Стигмати". “Награден фонд Георги Василев” е учреден от г-н Георги Василев, с частни и семейни спестявания. Видео от церемонията може да видите тук: http://video.google.com/videoplay?docid=-750391764251331454&hl=en.

Само мирът може да защити свободата след 11 септември
Това основното заключение от международния Индекс за свобода на пресата, разработен от организацията „Репортери без граници”.Класацията, която подрежда състоянието на пресата в света от 2002 година насам, се базира на 49 критерия, разработени от „Репортери без граници” и през 2008 г. обхваща 173 страни. Сред тези критерии попадат всякакъв вид посегателство над журналисти (като убийство, затвор, физически атаки и заплахи), както и над самите медии – цензура, конфискуване на медийни издания, претърсвания. Критериите включват и нивото на безнаказаност на тези, които нарушават свободата на пресата. Като страни с най-свободни и независими медии за 2008 г. са определени Исландия, Люксембург и Норвегия, следвани от останалите скандинавски държави и балтийските страни. България продължава да изостава в класацията като от 51 място за миналата година, сега е на 59 място.
Докладът на английски език е достъпен на страницата на Репортери без граници.

Европейската комисия публикува годишния доклад за достъп до документи през 2007 година. Докладът се изготвя в изпълнение на член 17 (1) от Регламента 1049/2001 на Европейската общност
През изминалата година общественият регистър с документи на Европейската комисия е посетен само от 39,013 души, което според Statewatch показва, че регистърът не се възприема като най-полезния източник на документи и информация. Невъзможността Комисията да изготви списък на всички документи, които получава или създава, е причина Statewatch да внесе жалба пред Европейския омбудсман.
Докладът на английски може да се намери на адрес: http://www.statewatch.org/news/2008/oct/com-access-annual-report-for-2007.pdf

Тайните документи за страничните ефекти на лекарствата са достъпни в интернет
Благодарение на едногодишната работа на журналисти от Белгия, Холандия и Дания и подадените от тях заявления за достъп до информация, вече са достъпни фармацевтичните доклади за страничните ефекти на лекарствените средства. Това става в момент, когато се очаква Европейската комисия да предложи Закон за лекарствата. Много от производителите са против предоставянето на такъв тип информация, защото би могло да се отрази негативно на продажбите.
Източник: http://www.wobsite.be/index.php?page=4&detail=431

Доклад обобщава над 1 000 медийни истории, свързани със свободата на информация
Кампания за свобода на информацията (The Campaign for Freedom of Information) публикува доклад, който събира над 1000 медийни истории с разкрития, направени въз основа на законите за свобода на информацията във Великобритания и Шотландия, които са в сила от 2005 г. Докладът, в рамките на 250 страници, обхваща периода 2006-2007 г. и е доказателство за ценността на законодателството за достъп до информация. Включени са важни разкрития за войната в Ирак, последиците от следвоенния синдром от войната в залива, компенсациите, които се плащат на жертвите на медицински инциденти, техниките, които болниците прилагат за намаляване на чакащите пациенти и много други.
Според Морис Франкел, директор на Кампания за свобода на информацията, „тези разкрития хвърлят нова светлина върху много теми, идентифицират слабостите на обществените услуги, подчертават проблеми, които до момента не са били забелязани и показва кои са успешните политики. Историите разкриват съществения принос на закона за свобода на информацията за отчетността.”
Целият текст на доклада е на адрес: http://www.cfoi.org.uk/pdf/FOIStories2006-07.pdf

Федерална провинция Хамбург преработи Закона за достъп до информация
Новият закон премахва много от ограниченията, заради които текстът, приет през 2006 г., беше остро критикуван. Текущите обсъждания на политиките вече ще бъдат публични. Обществени организации като фондации, асоциации и компании, които предоставят обществени услуги, са задължени да предоставят информация. Администрацията трябва да отговаря на заявленията в срок от 1 месец. Въведена е такса, която в повечето случаи е по-ниска от 1 евро.
Пълният текст на закона на немски език е достъпен на адрес: http://www.hamburg.de/servlet/contentblob/670064/IFG-Entwurf/data.pdf

Бангладеш прие Закон за правото на информация
Законът е обнародван в Bangladesh Gazette, на 20 октомври т.г. Това е прогресивен и изключително необходим закон, чиято цел е да допринесе за прозрачно и демократично управление в Бангладеш. Положителен аспект в новия закон е, че той обхваща информацията във всички обществени институции, подобрява правилата за плащане на такси за достъп до информация и информационният комисар получава по-голяма независимост.
Източник: Article 19

Интернет страница информира как се разпределят земеделските субсидии в Мексико
Страницата, озаглавена „Земеделски субсидии в Мексико”, е на адрес http://subsidiosalcampo.org.mx и предоставя бърз и лесен достъп до данните на правителството за предоставянето на средствата от земеделските програми. Страницата е първа по рода си за Латинска Америка и дава възможност за независим анализ на официалната правителствена информация относно двете най-големи програми, финансиращи земеделието в Мексико - “Procampo” и “Ingreso Objetivo”. Информацията на сайта е публикувана съгласно член 7 на Федералния закон за прозрачност и достъп до обществена правителствена информация. Законът е приет през 2003 г. и изисква правителството да оповестява цялата информация, свързана с бенефициентите от правителствени програми. Целта на интернет страницата е да насърчи информирана дискусия за земеделските програми в Мексико, дали те отговарят на критериите на правителствената земеделска политика и доколко справедливо се разпределят в цялата страна.
Източник: Fundar, Centro de Analisis e Investigacion

Решение на информационния комисар в Ирландия относно информация за околната среда
В свое решение от 10 октомври 2008 г. информационният комисар на Ирландия определи, че Директивата за достъп до информация за околната среда (Директива 2003/4/ЕО) по отношение разкриването на информация за емисиите (член 10 на Директивата) надделява над защитата на поверителността на решенията на кабинета, предвидена в Конституцията. Според комисаря, Директивата е неправилно въведена в ирландското законодателство в тази част, с която се ограничава разкриването на информация за емисиите, ако тя е свързана с дискусии по време на сесии на кабинета. Жалбата срещу правния аргумент на това решение може да се внесе във Върховния съд. Срокът за внасяне на такъв тип жалби е два месеца.
Пълният текст на решението може да се прочете на: http://www.oic.gov.ie/en/Temporary-AccesstoInformationontheEnvironment/DecisionsoftheCommissioner/Name,8962,en.htm

Наполовина пълна или наполовина празна чаша? Национален доклад за свободата на информация в Русия: взаимно неразбиране
На 9 октомври 2008 г. експерти от Института за развитие на свободата на информацията представиха резултатите от широкомащабно проучване, което констатира нарушаване правата на гражданите и предлага конкретни мерки за подобряване на ситуацията.
Проучването прави задълбочен правен и социологически анализ на състоянието на достъпа до информация в Руската федерация. Наблюдава се противоречие между правото, определено в член 29 от Конституцията, който гласи, че „всяко лице има право да търси, получава, прехвърля, произвежда и разпространява информация чрез всички законни средства”, и действителните правни норми и официални практики. Според секция 2 на член 24 на Конституцията, органите на централното и местно самоуправление и техните служители трябва да гарантират възможността на всяко лице на достъп до документи и материали, които са пряко свързани с правата и свободите, освен ако в закона не е посочено друго. Проблемът е, че в Русия все още няма правна дефиниция на понятията „информация за работата на правителствените органи”, „информация за околната среда”, „данни за състоянието на околната среда”. Резултатите от проучването показват следните проблеми:

  • неравенство между държавните органи като производители и притежатели на важна обществена информация и гражданите, които основно играят ролята на молители за информация;
  • налице е лов за информация, а не достъп до нея – независимо от съществуващите и действащи официални средства за достъп до информация, потребителите са изправени пред проблеми при задоволяване на информационните им потребности;
  • гражданското общество не разбира напълно възможностите, които достъпът до информация му предоставя – възприема се единствено като инструмент за гарантиране на гражданския контрол върху държавата;
  • личните контакти са основен механизъм за получаване на информация за работата на правителствените органи. Колкото по-голяма е дистанцията на потребителя от интересуващата го агенция, толкова по-трудно е да получи информация.

Основната препоръка е да се приемат закони за достъп на федерално и регионално ниво, които да изпълнят разпоредбите на Конституцията, да се промени съществуващото законодателство за държавните тайни и да се преосмисли отношението спрямо търсещите информация - да се възприемат не като „молители”, а като „потребители”.
Текст на проучването на руски език на страницата на Института за развитие на свободата на информацията.

Новините подготви за вас Ралица Кацарска, ПДИ

  • 1. The Access Initiative е най-голямата световна мрежа от организации на гражданското общество, чиято основна цел е да гарантира правото и възможността на хората да влияят върху решенията, които се вземат в областта на околната среда.


    НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
    Българска версия • Последно обновяване: 07.11.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP