Информационен бюлетин
Брой 9(57), септември, 2008 г.

Новини
Ралица Кацарска , ПДИ

ПАСЕ призова за доработка на текста на бъдещата Конвенция за достъп до официални документи
На 3 октомври Парламентарната асамблея на Съвета на Европа прие единодушно резолюция, с която изрази опасение, че първият договор в света, който ще гарантира обществения достъп до информация, има съществени слабости. Становището на ПАСЕ идентифицира следните проблеми в текста на бъдещата Конвенция: липса на обща гаранция за правото на достъп като принцип; липса на задължителен срок за отговор на заявленията; тясно определение за „обществени институции”; липса на гаранция за правото на заявителите да обжалват пред независим орган; право на държавите да изразяват резерви по всяка разпоредба от Конвенцията, което би довело до нарушаване на баланса между различните индивидуални интереси, необходими за упражняването на правото на достъп до информация на практика.

С резолюцията членовете на ПАСЕ подкрепиха напълно становището по текста на бъдещата Конвенция за достъп до официални документи, изготвено от г-н Клаас Де Врис от Комисията по правни въпроси и човешки права към ПАСЕ. Резолюцията на ПАСЕ ще бъде представена пред Комитета на министрите към Съвета на Европа - органът, упълномощен да приеме текста на бъдещата Конвенция за достъп до документи или да го върне на работната група към Координационния комитет по правата на човека на Съвета на Европа.

Становището отразява напълно препоръките на граждански организации от цял свят, които в продължение на две години предупреждаваха за слабостите в текста на бъдещата конвенция. Повече за кампанията: http://www.aip-bg.org/documents/coe_convention_aod.htm.

Пълният текст на становището е на адрес: http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/EOPI270.htm.

Съветът на Европа прие Резолюция 1636 относно показателите за медиите в демократичното общество. Резолюция 1636 подчертава ролята на свободата на изразяване и свободата на информацията в медиите като основно изискване пред демокрацията: „Общественото участие в демократичния процес на вземане на решения изисква обществеността да е добре информирана и да има възможност свободно да обсъжда различни становища.” Сред по-важните принципи, включени в Резолюцията, са зачитане поверителността на източниците на информация на журналистите, прозрачност на собствениците на медиите и независимост на медиите от политическа намеса.

Повече за резолюцията на адрес: http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1636.htm

Конгресът на Гватемала през месец август прие Закон за свободен достъп до информация. От 2007 г. насам седем законодателни инициативи, регулиращи достъпа до информация, са представени в Конгреса. Този закон е уникална възможност за Гватемала да преодолее изоставането в борбата с корупцията и конгресмените да демонстрират политическа воля в полза на прозрачното управление.

Повече информация на адрес: http://www.guatemala-times.com/news/guatemala/382-guatemalan-congress-passes-law-for-free-access-to-public-information-.html

На 20 септември правителството на Бангладеш одобри Указ за правото на информация. Законът ще влезе в сила, след като бъде подписан от Президента. Съгласно указа се създава тричленна автономна Комисия за информация с четиригодишен мандат, начело с Комисар по информацията. Законът предвижда да бъдат назначени служители, които да предоставят информация в рамките на 20 дни от подаване на заявлението.


Как застъпниците за свобода на информацията по света отбелязаха Деня на правото да знам

На 26 септември Комисарят за свобода на информацията, Неправителствената коалиция за свободен достъп до информация и Асоциацията на независимите журналисти в Сърбия, заедно с Американската асоциация на адвокатите за Централна и Източна Европа (ABA/CEELI) и мисията на Организацията за сигурност и сигурност в Европа (ОССЕ) в Сърбия организираха третата поредна церемония за Деня на правото да знам. Годишната награда – статуетка – се връчва на една обществена институция и догодина ще бъде предадена на поредния награден. По традиция тематични карикатури, дело на известния сръбски карикатурист Коракс, са публикувани в ежедневниците „Блик” и „Данас”.

В периода 22-28 септември неправителствените организации в Молдова фондация Сорос - Молдова, Център за човешки права, Асоциацията на електронните издания, Център Access Info проведоха редица инициативи за отбелязване на Дена на правото да знам. Инициативите включват конференции, обучения и започване на проекта „Попитай за обществените пари”. Център Access Info ще връчи шест награди „Бронзов звънец” за постоянство и решителност в популяризиране на свободния достъп до информация и една награда за признат международен експерт в областта. Организирани са конференции в 32 района на тема „Достъп до информация: законодателство, реалност, перспективи”, кръгли маси, изложби и семинари, предоставени са правни консултации.

В Полша неправителствената организация Център за достъп до обществена информация организира честването на Деня на правото да знам. Разпространен е формуляр за заявление, който всеки желаещ може да попълни и внесе в обществените институции. Целта е да се разбере доколко гражданите са запознати с правото си на информация и как го прилагат. Освен това са проведени седем еднодневни обучения в седем големи градове на Полша, на които експерти обясняват как да се използва Законът за достъп до информация и каква е ползата от него.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.10.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP