Информационен бюлетин
Брой 9(57), септември, 2008 г.

От съдебната зала: Новини
Кирил Терзийски, ПДИ

Делото на ПДИ срещу срещу СЛЕДЕНЕТО В ИНТЕРНЕТ е насрочено за 13.11.2008 г. от 9.00 часа във Върховен административен съд. Припомняме, че с Решение от 17 юли 2008 г. тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на ПДИ срещу Наредба № 40 от 7 януари 2008 г. на МВР и ДАИТС за съхраняването и предоставянето на данни от мобилните и интернет операторите. Сега предстои разглеждане на делото по касационна жалба на ПДИ от петчленен състав на ВАС (а.д. № 11799/2008 г. на ВАС, Петчленен състав – ІІ колегия). Още информация...

С подкрепата на ПДИ националното движение “Екогласност” спечели в съда срещу Министерство на околната среда и водите за РИЛА-БУФЕР. С Решение от 11 септември 2008 г. състав на Административен съд — София град, отмени отказа на главния секретар на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) Тамер Бейсимов да предостави на национално движение “Екогласност” достъп до Протокола от заседанието на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 25 ноември 2007 г., когато с два гласа не бе включена буферната зона на Рила в НАТУРА 2000. В мотивите си съдът определя, че исканият протокол представлява “информация за околната среда” и не попада в ограниченията на правото на достъп до информация за околната среда по Закона за опазване на околната среда. Поисканата информация е свързана с обществения живот в Република България и дава възможност за съставяне на мнение на гражданите за дейността на МОСВ, респективно на Националния съвет, които са задължени да осигурят достъп до обществената информация, която създават и съхраняват – категоричен е съдът. Нещо повече, съдът задължава МОСВ в 14-дневен срок от влизане в сила на решението да предостави искания документ. Петър Пенчев – зам.-председател на НД “Екогласност”, заяви готовността на екоорганизацията веднага да изпрати този Протокол до Европейската комисия, която очаква от България данни защо тази зона и при второто разглеждане не е включена в НАТУРА 2000. С постигнатата чрез българския съд прозрачност, природозащитниците очакват да се спаси буферната зона на Националния парк Рила от започналото бетониране.

С Определение от 18 септември 2008 г. състав на СГС осъди жалбоподателя – екологично сдружение “За Земята” да заплати на Министерство на финансите (МФ) сумата от 80 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Любопитен факт е, че въпросното съдебно дело е прекратено преди повече от година и половина – на 16 февруари 2006 г., поради оттегляне на жалбата от екологичното сдружение. Делото бе заведено още в началото на 2004 г. срещу отказ на МФ да предостави на сдружението информация за проектите по ИСПА за автомагистрала “Люлин” и “Регионално депо за битови, производствени и опасни отпадъци – гр. Русе”. Впоследствие отказваната от МФ информация бе предоставена на сдружението от Изпълнителна агенция “Пътища” (проектът за автомагистралата) и от Министерство на околната среда и водите (проектът за регионалното депо за отпадъци). По тази причина и жалбата срещу отказа на МФ бе оттеглена, тъй като същата бе станала безпредметна. Според съдебния състав обаче, причините за подаване и оттегляне на жалбата на ЕС “За Земята” са ирелевантни и затова отговорността на жалбоподателя за разноските на МФ била обективна. Неясно остава и защо съдът е решил да присъжда разноски по дело, което е прекратено преди повече от година и половина. Срещу определението на СГС е подадена частна жалба до Върховния административен съд.

Областният управител на Благоевград обжалва решението на Административния съд, с което бе отменен отказът му да предостави на “Асоциацията на парковете в България” информация относно входящия номер и датата на постъпване в Областната управа - Благоевград на инвестиционно предложение Подробен устройствен план (ПУП) на проект “Ски и голф комплекс – Кулино”, с изпълнител “Балканстрой” АД, както и тази за проведената процедура по одобряване на ПУП. Припомняме, че отказът на областния управител бе мотивиран с липса на съгласие на трето засегнато лице – фирмата изпълнител, а в решението си съдът бе отбелязал, че макар и след срока, “Балканстрой” АД е депозирало изричното си съгласие за предоставяне на исканата информация, поради което за областния управител не имало пречка да преразгледа отказа си и съответно да предостави достъп до поисканата информация. Вместо да изпълни съдебното решение и да предостави достъп до поисканата информация, областният управител обаче предпочита да подаде касационна жалба срещу него, излагайки аргументи, че е получил съгласието на третото лице, след като бил издал решението за отказ, поради което същото било законно. За съжаление желанието на областния управител да води правно-теоретични спорове със съда по никакъв начин не обяснява какви са пречките да предостави исканата информация към момента, след като е налице дори съгласието на фирмата изпълнител.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.10.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP