Информационен бюлетин
Брой 9(57), септември, 2008 г.

Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация 2005-2008 г.
Диана Банчева, ПДИ


Йонко Грозев, д-р Гергана Жулева, Александър Кашъмов и Кирил Терзийски

На 17 септември 2008 г. Програма Достъп до Информация представи четвъртата част на сборника „Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация“. В Центъра за култура и дебат „Червената къща” се събраха повече от 50 души - представители на НПО,
журналисти, клиенти, партньори и приятели на ПДИ. Специални гости на събитието бяха председателите на двете съдилища, постановили най-много решения по дела за достъп до информация - г-н
Константин Пенчев, председател на Върховния административен съд и г-н Лозан Панов, председател на Административен съд — София град.

Този сборник е за борбата за информация. Ще прочетете историята на това как граждани, журналисти, неправителствени организации, следвайки процедурите, се борят докрай да получат търсената от тях информация”. Така изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева откри представянето на книгата, съдържаща аналитична част по основните въпроси, възникнали в съдебната практика по Закона за достъп до обществена информация през последните години, и резюмета и 27 решения по 14 съдебни дела, в които правният екип на ПДИ е оказал правна помощ.

С поздравително писмо журналистът от в. „Дневник” Христо Христов подчерта водещата роля на ПДИ през последните години в областта на достъпа до информация в България. Без Вас гражданското общество и медиите не биха могли да спечелят онези важни победи, благодарение на които станахме по-информирани, а управлението - по-прозрачно. Убеден съм, че и последният, четвърти, сборник със съдебната практика по делата за достъп до обществена информация ще има важен принос за налагането на европейските норми в тази важна за обществото област.” Христов води дългогодишни съдебни битки за достъп до информация до архивите на традиционно затворени институции като Министерството на вътрешните работи и Националната разузнавателна служба, а наскоро издадената му книга, „Двойният живот на агент Пикадили”, бе подготвена изцяло на базата на документи, получени с правната помощ на ПДИ.


Лозан Панов, председател на Административен съд-София град, Роза Георгиева, Н-к Кабинет на председателя на ВАС, Константин Пенчев, председател на ВАС, Богдана Лазарова, "Дарик" радио

Адвокат Йонко Грозев, един от основателите на ПДИ, благодари на авторите на сборника, адвокатите Александър Кашъмов и Кирил Терзийски от ПДИ, за систематизирания анализ, който „ясно показва къде в момента се намираме в гаранциите за това, че гражданите могат и ще знаят как са управлявани.

Когато се създаваше ПДИ преди 12 години, фактът дали ще има законодателство, гаранции и съдебен контрол бяха неща, които изглеждаха доста далече в бъдещето. Добър индикатор за това, че България се развива въм вярна посока са това законодателство, съществуването на организация като ПДИ и съдебната практика, която с помощта на административните съдилища и ВАС се разви по приложението на този закон”, сподели адвокат Грозев.

Тази книга е логическа последица от предходните книги, но вече има много повече натрупана съдебна практика. Тя е доказателство за това как един толкова обикновен закон, който преди години изглеждаше маргинален, в ден днешен може да се види, че е послужил на обикновените хора да постигнат невероятни успехи. Постигнаха ги благодарение на независимия съд”, каза адвокат Кашъмов.

За да работи, съдът трябва да бъде сезиран, бяха думите на председателя на Върховния административен съд г-н Константин Пенчев. „Може да имаме най-добрите закони, но ние самите трябва да ги прилагаме, т.е. обществото е това, което трябва да накара механизма да заработи. Искам да благодаря на ПДИ, защото те, със своята работа накараха съда да се замисли и да приложи закона; да отговори - някъде правилно, а някъде може би не, но развивайки своята практика - на поставените въпроси. Въпреки всички успехи, адвокатите от ПДИ не се подадоха на тенденцията да водят дела заради самите дела, злоупотребявайки с правото на жалба. Te защитават правата на хората”, подчерта г-н Пенчев.

И двамата адвокати, автори на настоящия сборник, макар и с различен по години стаж в защитата на правото на информация, са отдадени на каузата за свободен достъп до информация, подчерта д-р Гергана Жулева.

През последните години предоставянето на безплатна правна помощ от правния екип на ПДИ става благодарение на финансовата подкрепа на Институт Отворено Общество – Будапеща, с чието съдействие се издава и сборникът „Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация“.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.10.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP