Информационен бюлетин
Брой 9(57), септември, 2008 г.

Наградата е изключително престижна за моя екип, защото е награда и признание от гражданското общество за работата на областна администрация и модернизацията на държавната администрация
Тошко Никифоров, областен управител на Велико Търново

Златен ключ за уеб страница
Министър Николай Василев и областният управител на Велико Търново, Тошко Никифоров, с наградата за най-добра уеб страница по отношение на достъпа до информация

Какво е значението на подобно отличие за Вашата институция?

В интерес на истината не очаквахме голямата награда. Ние партнираме с фондация Програма Достъп до Информация от няколко години. През 2005 и 2006 година бяхме наградени с грамота, миналата година нямахме номинация и тази година очаквахме отново да получим грамота, но за наша радост получихме голямата награда.

Какви са бъдещите цели, които си поставяте в посока отваряне на Областна администрация Велико Търново към обществеността?

Ние непрекъснато си поставяме нови и нови задачи не само с електронното управление и предоставянето на информация по електронен път, а и в усъвършенстване на нашата работа и създаване на всички условия за достъп до информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация, за всички граждани и по всякакви въпроси, които са от компетенцията на нашата администрация. Ще продължим да работим в тази посока, да се модернизира работата, да се търсят други възможности, освен чрез уеб сайта.

А смятате ли, че уеб сайтът помага, за да бъдете наистина прозрачна институция?

Разбира се, все пак в днешно време повечето хора използват Интернет, като започнем от най-малките наши приятели и стигнем до най-възрастните хора, а също и хората с увреждания. Смятам, че това улеснява гражданите в достъпа им до информация и наистина смятаме да разширим възможностите в тази посока. Считам, че така могат да постъпят и много други институции, не само държавни, но и неправителствени, и разбира се най-вече в бизнес сектора, защото все още в сферата на бизнеса информацията е твърде оскъдна.

В уеб сайта си сте пуснали анкета за оценка на Вашата администрация. Разкажете ни за нея.

Това е един начин за изучаване на общественото мнение за нашата дейност, за да можем да коригираме работата си ,в съответствие с получените предложения и препоръки.

Какво бихте препоръчали на Вашите колеги от институции, номинирани в негативните категории?

Бих им препоръчал да си отварят очите и ушите, защото ние живеем в едно общество на 21 век, в което информацията е важна за всички и всеки има право на достъп до тази информация.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.10.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP