Информационен бюлетин
Брой 9(57), септември, 2008 г.

Информация означава знание, прозрачност, възможност за контрол и за вземане на информирани решения
Светла Костадинова, изпълнителен директор на Институт за пазарна икономика

Институт за пазарна икономика
Изп. директор на ИПИ, Светла Костадинова, и Председателят на УС на ИПИ, Красен Станчев

Изненада ли Ви решението на журито да връчи на института награда за принос в областта на достъпа до информация?

В известна степен бяхме изненадани, защото просто се опитваме да си вършим работата. За кампаниите, които провеждаме – за повече прозрачност и отчетност на държавните структури, за анализ на въздействието на регулациите и т.н., от особено значение е информацията. Законът за достъп до обществена информация е първият инструмент, който използваме. От години подаваме заявления за достъп до информация, запознати сме с процедурата, знаем сроковете и как да търсим правата си при липса на реакция.
Разглеждаме наградата като оценка на усилията ни за повече прозрачност, но и като насърчение да бъдем още по-активни.

Как използването на ЗДОИ съответства на целите, които Института за пазарна икономика си поставя?

Основната цел е да представяме независима оценка и анализ на политиката на правителството, така че, от една страна, бизнесът и гражданите да знаят какво да очакват и да могат да планират действията си, а, от друга, да се опитаме да повлияем на тези, които вземат решения в посока по-ефективно, ограничено и разумно законотворчество. В България, за съжаление, много често се правят закони, които нямат ясни цели, не се знае какви разходи ще наложат на бизнеса и в крайна сметка имат негативен ефект.

Използваме закона в няколко направления - за да очертаем пълната картина на това, което се случва, и за да извършваме анализите си на правителствената политика.

Вие неуморно търсите и публикувате на сайта си информация и анализи, виждате ли положителни резултати от опита си да повишите информационната осведоменост на обществото?

Ситуацията се промени от началото, когато Законът за достъп до обществена информация беше приет. Това развитие нямаше да бъде възможно без работата на Програма Достъп до Информация, която винаги ни помага в опитите ни да се преборим с все още съществуващото мнение на администрацията, че е по-добре информацията да се пази за вътрешно ползване. За радост има и добри примери на структури, които осъзнават, че достъпът до информация е основно право, което все по-трудно ще бъде нарушавано именно заради активизирането и развитието на гражданското общество у нас.

Тази година се навършват 15 години от създаването на Института за пазарна икономика, какво ще си пожелаете за юбилея?

Много сили да продължим работата си, повече приятели и поддръжници на идеите за икономическа и индивидуална свобода. Изминалите 15 години показват, че усилията дават резултати, че има необходимост от организации като ИПИ и ПДИ.

Интервюто взе Наталия Григорова, магистърска програма "Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността, НБУ
стажант в ПДИ


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.10.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP