Информационен бюлетин
Брой 9(57), септември, 2008 г.

Мотивира правото ми като гражданин да получа информация
С Николай Цветков, награден с грамота в категория „Гражданин, най-активно упражнявал правата си по ЗДОИ”, разговаря Наталия Григорова, магистърска програма "Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността, НБУ
стажант в ПДИ

Николай Цветков

Очаквахте ли да бъдете отличен грамота от Програма Достъп до Информация и какво означава тя за Вас?

Не очаквах да получа някаква награда и бях много изненадан, когато ми се обадиха от ПДИ, че съм един от номинираните граждани. Наградата е едно голямо признание за дейността, която извършвам, за търсенето на информация чрез Закона за достъп до обществена информация.

Бих искал да спомена, че ако не беше Програма Достъп до Информация да ми помогне юридически със съвети, не бих могъл да се справя. Искам също да благодаря на моя приятел Иван Петров, който също много активно ми помагаше.

С течение на времето аз също навлязох в тази материя и когато имам възможност, помагам и на други граждани.

При какви обстоятелства използвахте Закона за достъп до обществена информация за пръв път?

Първото ми заявление по ЗДОИ касаеше длъжностните характеристики на кмета на общината, на главния секретар, на директора на дирекция „Социални дейности и жилищно настаняване” и на управителя на дирекция „Спортни имоти”. На това заявление получих един много смешен отговор, че това е подготвителна информация и не може да ми бъде предоставена. Във връзка с тези откази заведох дело срещу Община Варна.

Второто заявление, което подадох бе свързано с броя и основанията за издаване на безплатните VIP пропуски за новия басейн „Приморски”, определяни от управителя на общинска дирекция „Спортни имоти”. Третото заявление беше за длъжностната характеристика на директора на Дирекция „Осигуряване и опазване на обществения ред” в общината.

След тези откази, какво Ви мотивира да продължите търсенето на информация?

Мотивира ме моето право. Правото ми като гражданин да получа тази информация.

Смятате ли, че чрез дейността си спомагате за промяна в манталитета на управляващите?

Да, абсолютно - да, тъй като натискът, който аз упражнявам, а също и другите граждани, които използват Закона за достъп до обществена информация, малко или много принуждават администрацията и кмета на Община Варна да ни дават информацията, която не е класифицирана.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.10.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP