Информационен бюлетин
Брой 9(57), септември, 2008 г.

28 септември - Ден на правото да знам
Шеста церемония по връчване на награди в България
Наталия Григорова, магистърска програма "Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността, НБУ
стажант в ПДИ

Церемония по връчване на награди за Деня на правото да знам

Програма Достъп до Информация връчи годишни награди за принос в областта на свободата на информация, за шести пореден път, на церемония в Националния пресклуб на БТА. По този начин ПДИ отбелязва 28 септември - Международният ден на правото да знам. На същата тази дата - 28 септември - през 2002 година, в София, бе учредена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, на която ПДИ е съосновател и член. Оттогава 28 септември се чества като Международен ден на правото да знам от организации, застъпници за свободата на информация по цял свят.

На шестата церемония присъстваха над 100 представители на неправителствени организации, служители от държавната администрация, журналисти, юристи, партньори, колеги и приятели на Програма Достъп до Информация. Специални гости на церемонията тази година бяха министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев, и г-жа Вера Илес, програмен директор в холандската организация The Management & Media Academy/Free Voice.

Смятам, че това, което прави Програма Достъп до Информация, е много важно за България, особено в период, когато за съжаление нашият международен имидж не е на най-голямата си висота”, бяха думите, с които министър Николай Василев се обърна към гостите на събитието. Той подчерта опитите и усилията на Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) да дава пример за това, че администрацията трябва да предоставя повече информация, особено в по-чувствителните сфери на дейност.

През 2008 г. журито, което определи наградите в отделните категории, бе в състав:
• Александър Кашъмов - ръководител на правния екип на Програма Достъп до Информация (ПДИ);
• Гергана Жулева - изпълнителен директор на ПДИ;
• Вилям Попов – председател на граждански клуб “Компетентност и морал”, носител на три грамоти и наградата “Златен ключ” за “Гражданин, най-активно използвал ЗДОИ
, за 2006 г.;
Дарина Палова – адвокат, ПДИ;
Кирил Терзийски – адвокат, ПДИ;
• Николай Мареков -
специалист по приложна математика;
• Леончия Сеизова - Дирекция “Организационно развитие на административните структури”, МДААР

Светослав Желев – директор “Книгоиздаване”, издателство “Сиела”;
Мая Няголова – директор “Публични комуникации”, Програма на ООН за развитие (ПРООН);
• Фани Давидова — юрист, ПДИ;
• Христо Христов – журналист, в. “Дневник”, носител на “Специалната награда за цялостен принос в областта на достъпа до информация” през 2005 г.

Награда “Златен ключ” в категорията “Гражданин, най-активно използвал правата си по Закона за достъп до обществена информация”, бе присъдена на г-н Георги Шумаков.

През годините г-н Шумаков подава заявления до институции, търсейки информация свързана с различни регулаторни режими и тяхното приемане свързани със сферата, в която работи - Комисията за финансов надзор относно основанията на застрахователните компании, на базата на които те формират стойността на застраховка Гражданска отговорност”; от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за стандартите и изискванията, които се отнасят до въздействията от снегово и земетръсно натоварване върху строежите и други.

Николай Цветков
Гражданинът Вилям Попов, носител на "Златен ключ" 2006 г. връчва почетна грамота на Николай Цветков в същата категория

Решението на журито да присъди наградата на г-н Шумаков се основава на убеждението, че трябва да се поощрява електронния достъп до информация. Г-н Шумаков подава заявления само по този начин и държи да му бъде предоставяна информация по електронен път, когато е възможно.

Почетни грамоти в категорията бяха присъдени на г-н Иван Петров – за активното търсене на обществена информация до Столична община, Министерството на вътрешните работи, Генералния щаб на Българската армия, районни кметства в София, Софийския градски съд и прокуратурата. Гражданинът Николай Цветков бе отличен с грамота за изключителната активност в търсенето на информация за прозрачността на управленските решения в Община Варна.

С награда в категорията Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация” бе удостоен Институтът за пазарна икономика (ИПИ) за използването на ЗДОИ при подготовката на анализи за икономически политики и алтернативни решения на обществени проблеми. Документите получени по този ред се публикуват интернет страница на Института и по този начин стават достъпни и за други интересуващи се.

В тази категория почетна грамота получи Асоциацията на парковете в България за активно използване на ЗДОИ през 2007 и 2008 г. за търсене на информация, свързана с околната среда. Търсената от асоциацията информация е свързана предимно с инвестиционни проекти, чието осъществяване несъмнено се отразява на околната среда. През май 2007 г. с помощта на ПДИ асоциацията обжалва мълчаливия отказ на кмета на община Сапарева баня, вследствие на което им е предоставена цялата поискана информация от общината и не се стига до съдебно дело. В края на миналата година Асоциацията на парковете в България издаде наръчника “Как за опазим защитените територии?”, в който е включена специална глава за достъпа до информация и участието на обществеността по въпроси, свързани с околната среда, изготвена от ПДИ. в През 2008 г. спечелиха и дело за достъп до информация срещу областния управител на Благоевград и продължават да подават заявления за достъп до информация за: информационния меморандум по приватизационната сделка за придобиване на “Въжени линии” ЕАД от “Витоша ски” ЕАД; за становището на МОСВ за за Екологичната оценка на “Изменение на Общия устройствен план на община Царево”, както и информация за това къде, кога и как възложителят (МРРБ) е оповестил същото и др.

Златен ключ” в категорията Журналистическа кампания или материал, подготвен чрез упражняване на правото на достъп до информация" бе връчен на журналиста от в-к “Капитал” Росен Босев за постоянното, сериозно и професионално използване на ЗДОИ при изготвянето на авторски материали и провеждането на задълбочени журналистически разследвания. Росен Босев води няколко съдебни дела с помощта на ПДИ – срещу Правителствена информационна служба и срещу министъра на образованието и науката.

Цветан Тодоров
Цветан Тодоров, в. "Народен глас"

В същата категория бяха връчени две почетни грамоти. Цветан Тодоров, в-к Народен глас”, Ловеч, бе удостоен с грамота за серията от публикации, отразяващи водените от него дела за достъп до информация срещу кмета на Ловеч и Общински съвет – Ловеч. На журналиста бе отказана информация за изразходваните от общината суми за публикации в местната и централна преса. Иван Бедров от RE:TV получи грамота в категорията за откритото поставяне на въпроса за публичността на доклада на KPMG относно конфликтите на интереси сред служителите във Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”.

Басейнова дирекция-Пловдив
Министър Николай Василев връчва наградата на инж. Никола Кърнолски, директор Басейнова Дирекция-Пловдив

Златен ключ” в категорията Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани, бе връчена от министър Николай Василев на инж. Никола Кърнолски, директор на Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район, Пловдив, за добрата организация на предоставянето на достъп до информация, за точното, адекватно и навременно предоставяне на документи по реда на ЗДОИ, както и за активното публикуване на голям обем обществена информация на страницата на институцията в интернет. До момента Басейнова дирекция — Пловдив, не е постановявала отказ за предоставяне на достъп до информация и изпълнява своите задължения професионално и прозрачно.

Министър Василев връчи и наградата за „Най-добра Интернет страница на институция, от гледна точка на Закона за достъп до обществена информация. Отличена със „Златен ключ” бе страницата на Областна администрация Велико Търново като добре структурирана и лесна за използване страница, съдържаща голям обем важна обществена информация.

инж. Петър Диков
Министър Николай Василев връчва грамота на Петър Диков, гл.архитект на София

С почетна грамота в категорията бе удостоена Столична община, Направление Архитектура и градоустройство” за достъпността на общите устройствени планове на град София и Столична община. Вече две години работя в Столична община и това е най-ценното признание за моята дейност. Нашето убеждение е, че с корупцията, която в нашето направление е публична тайна, трябва да се борим като отнемем от чиновника информацията, която той употребява и продава като лична и да я дадем на гражданите, които всъщност са си платили за нея”, бяха думите на гл. архитект на София, Петър Диков, който лично взе почетната грамота.

Катинар” за 2008 г. журито присъди на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за честите мълчаливи откази да предоставя информация на гражданите; за изричните откази да предостави документи, свързани с концесионни оценки по договора за автомагистрала Тракия“; за отказа да предостави подготвителните документи към Наредба № 2 на МРРБ за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони; за принципно затруднения достъп до информация, свързана със сключени договори и възлагането на обществени поръчки.

Тази година журито присъди две СРАМОТИ” в негативната категория. Правителствена информационна служба (ПИС) получи СРАМОТА” за повече от едногодишното умишлено протакане на съдебната процедура и създаване на пречки за разглеждане на делото на Росен Босев, от в. Капитал“, за достъп до информация за условията, при които са сключени договорите от бившия министър на държавната администрация Димитър Калчев с фирмата Майкрософт“. Държавен фонд Земеделие“ също бе отличен със СРАМОТА” за 2008 г. за изключително затруднения достъп до информация от институцията - в повечето случаи търсещите информация се препращат към служители, които я отказват, с твърдението, че имат устна забрана да предоставят данни.

Награда “Вързан ключ” за най-абсурдно решение или отговор по заявление за достъп до информация бе присъдена на Държавната агенция по горите (ДАГ). Програма Достъп до Информация подаде заявление, за да научи кой е служителят, отговорен за предоставянето на информация в ДАГ, и къде гражданите могат да получават търсените документи. Вместо да предоставят обаче заповедта, в отговора си от Агенцията ни посъветваха така: “с оглед на което, същата заповед е действаща и може да бъде прочетена на вратата на кабинет Деловодство № 510, в Държавна агенция по горите, находяща се на бул. Христо Ботев№ 55, етаж 5.

Отбелязването на Международния ден на правото да знам през 2008 г. е важна част на проект Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп до информация”, финансиран от Доверителния фонд за демократично управление на Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Церемонията се провежда и с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа, Програма МАТРА на Министерство на външните работи на Кралство Холандия. Програма Достъп до Информация благодари и за любезното съдействие и оказаната подкрепа от издателство Сиела и Дамяница АД.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.10.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP