Информационен бюлетин
Брой 8(56), август, 2008 г.

Новини
Ралица Кацарска, ПДИ

„Докладът за състоянието на администрацията през 2007 г.” беше публикуван през юли 2008 г в интернет страницата на Министерството на държавната администрация и административната реформа.
Раздел 8 на доклада отразява в систематизиран вид прилагането на ЗДОИ в 552 административни структури в страната (централна и териториална администрация включително общински администрации).
Новото в доклада са данни за активното публикуване на обществена информация от проучваните институции на изпълнителната власт.
Броят на регистрираните заявленията е намалял за 2007 година: 22 482 ( през 2006 те бяха 25 790). В доклада този факт се обяснява с по-активното публикуване на търсена от заявителите информация. По 3 782 от заявленията, решенията са издадени веднага.
Остава неясно защо след като само 134 заявления за достъп до информация не са разгледани, броят на решенията по постъпилите заявления е 9 116.
МДААР препоръчва на администрацията да продължи да обучава служителите си; да следи стриктно сроковете по заявленията, за да не нарушава правата на гражданите; и да съсредоточи усилията си към предоставяне на информация по електронен път.

Чили вече има Закон за свобода на информацията. На 11 август 2008 г. президентът на Чили подписа Закон относно прозрачността на обществените функции и достъп до информация на държавните агенции. Според текста на закона правителствените агенции трябва да отговорят на заявленията в срок от 20 дни, те се задължават да създадат постоянно действащи интернет страници, с което да улеснят обществения достъп до официални документи. Създава се и уникален „Съвет за прозрачност”, който да наблюдава и решава чрез арбитраж предоставянето на правителствена документация. Този закон е кулминацията на кампанията на чилийските застъпници за свобода на информацията като Pro Acceso и Chile Transparent. Силен тласък за неговото приемане даде решението на Интер-американския съд от октомври 2006 г. по случая Клод Райе и Другите срещу Чили. За повече информация: www.freedomonfo.org

Интер-американският съдебен комитет, официален орган на Организацията на американските държави (ОАД) прие Резолюция CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) за принципите на правото на достъп до информация на 7 август т.г. по време на 73-та редовна сесия, която се проведе в Рио Де Жанейро, Бразилия. Резолюцията разработва в детайли специфични задължения на държавата, свързани с правото на информация, като например: дадено е широко определение за обществени органи; ясни, честни, прости и без дискриминация правила за обработване на заявление; право на административно обжалване на всеки отказ да се прилага правото на достъп; санкции за тези, които съзнателно отказват или възпрепятстват достъпа до информация. Пълният текст на резолюцията е достъпен на страницата на Article 19.

Правителството на Великобритания ще ограничи свободата на изразяване и правото на информация на бившите дипломати. Отсега нататък ще се изисква бившите дипломати на Великобритания да обещаят, че няма да публикуват каквато и да е информация, свързана с работата им на дипломатическа служба. Тези ограничения са изключително строги и ще се отразят негативно на общественото право на информация относно външната политика. Налагането на новите правила е резултат от публикуването на спомените на бившите посланици – Сър Кристофър Мейър и Крег Мъри. Те разкриват критична и чувствителна информация за войната в Ирак и британско-американската политика в Узбекистан, което доведе до неловка ситуация в Министерство на външните работи. Разбираемо е, че кабинетът иска да наблюдава медийните изяви на бившите дипломати с оглед разкриването на информация, която може да застраши националната сигурност или обществения ред. Но тоталната забрана дипломатите да публикуват какъвто и да е материал прекрачва границата.
Източник: Article 19

Радиостанция BBC посвети предаване на свободата на информация. През месец август по BBC бяхa излъчени две 20-минутни предавания за свободата на информация с участието на индийски активист, попълнил над 170 заявления за информация, Алистър Робъртс от университета в Сиракуза, САЩ, Дейвид Банисар – Privacy International, Джими Картър, Оливия Грандж – министър на информацията, културата и спорта в Ямайка и други. Предаването може да бъде чуто онлайн на страницата на BBC.

Правна инициатива на Отворено общество и Access Info Europe подготвят уеб страница, която ще съдържа информация за държавни предприятия /правителствени корпорации и частни лица, изпълняващи обществени функции или получаващи обществени средства, които са задължени субекти според законодателството за достъп до информация в различните държави. До момента данни са изпратили около 40 членове на Mеждународната мрежа Застъпници за свобода на информацията (FOI Advocates). Интернет страницата ще има секция „Изключения” (Exceptions), в която ще е включена търговската тайна и преобладаващия обществен интерес. Сайтът е с адрес www.right2info.org и ще е активен за Международния ден на правото да знам – 28 септември.

Коалицията „Журналисти за отворено управление” публикува доклад за изпълнението на Закона за свобода на информацията за периода 1998 – 2007 година в САЩ. Направен е задълбочен анализ на предоставянето на информация от 25 министерства и агенции. Текстът на английски език.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.09.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP