Информационен бюлетин
Брой 8(56), август, 2008 г.

ПДИ представя четвърта част на сборника "Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация
2005 - 2008 г."

Съдебна практика по ЗДОИ

Програма Достъп до Информация има удоволствието да Ви покани на представянето на четвъртата част от сборника

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
2005 – 2008 г.

на 17 септември 2008 г. от 18.00 ч. в Център за култура и дебат "Червената къща"
ул. "Любен Каравелов" № 15

Сборникът съдържа аналитична част, в която са засегнати основните въпроси, възникнали в съдебната практика по Закона за достъп до обществена информация през последните години.

Автори на коментарния текст и съставители на сборника са адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, и адвокат Кирил Терзийски, също от ПДИ. Анализът обхваща развитието по случаи, свързани както с упражняването на правото на достъп до обществена информация, така и с прилагането на ограниченията на правото на информация.

Приложени са резюмета и 27 решения по 14 съдебни дела, в които правният екип на ПДИ е оказал правна помощ, включително представителство в съда.

Смятаме, че книгата ще представлява интерес за практикуващи юристи, представители на публичната администрация и преподаватели, но също така и за студенти, журналисти и въобще по-широк кръг хора, които имат интерес към проблематиката на достъпа до информация.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.09.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP