Информационен бюлетин
Брой 6(54), юни, 2008 г.

Новини
Ралица Кацарска, ПДИ

Две инициативи за промени в Закона за достъп до информация
На 03 юли 2008 година Комисията за борба с корупцията към Народното събрание одобри текст на проект на ЗИД на ЗДОИ, свързан с въвеждането на баланс на интереси и стеснителното тълкуване на ограниченията на достъп до информация. Ръководителя на правния екип на ПДИ – Александър Кашъмов-взе участие в работната група, изработила проекта. Очаква се в скоро време законопроектът да бъде внесен официално за разглеждане в НС.

Очаква се обсъждане от Комисията по гражданско общество и медии на внесения на 28 май 2008 г. ЗИД на ЗДОИ от депутата Мартин Димитров. Текстовете на законопроекта отразяват необходими изменения, които Програма Достъп до Информация е формулирала през 2007 г. и 2008 г. в годишните си доклади за Състоянието на достъпа до информация в България.
ПДИ ще следи развитието на инициативите. Повече информация, текстовете на проектозаконите и становището на ПДИ може да видите тук.

От 1 юли 2008 г. пълното съдържание на „Държавен вестник“ е достъпно на страницата му в Интернет. Съдържанието на вестника, официалният и неофициален раздели ще се публикуват там в деня, в който се издава печатното издание, при пълно съответствие с него, и достъпът ще е безплатен. Как се стигна до реализацията на този проект и какво е състоянието няколко дни след старта научете от материала, публикуван на страницата на Института за пазарна икономика: ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ВЕЧЕ Е БЕЗПЛАТЕН В ИНТЕРНЕТ (хубава работа, но българска).

Електронна идентичност: лесен достъп до обществени услуги в Европейския съюз
На 30 май т.г. Европейската комисия оповести, че започва пилотен проект, който ще гарантира трансграничното признаване на националните системи за електронна идентичност и ще направи възможен лесния достъп до обществени услуги в 13 страни-членки на Европейския съюз. В проекта ще участват Австрия, Белгия, Естония, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания и Исландия. Без да замества националните схеми, новата система ще позволи гражданите да се идентифицират електронно по сигурен начин и да контактуват с публичните администрации от обществени офиси, от собствения компютър и чрез друго мобилно средство. Някои трансгранични услуги вече съществуват, например белгийски уеб портал позволява чужди компании да регистрират граждани от Швеция, наети на работа. Лесният достъп до обществени услуги в рамките на Европейския съюз е изключително важен за европейските граждани, пътуващи с цел работа, учене или почивка, и допринася да се гарантира мобилността на работещите в Европа.

Комисията на европейските общности предлага да се създаде Европейска информационна система с данни за наказателни дела (European Criminal Records Information System - ECRIS). Импулс за това предложение е пилотният проект „Мрежа на съдебните регистри”, реализиран в 12 страни-членки – Белгия, Чехия, Германия, Естония, Франция, Италия, Люксембург, Словения, Словакия, Полша, Португалия, Великобритания. Правното основание за предложението е член 31 от Договора за Европейския съюз, допълнен от Договора от Ница.
Системата ще съдържа данни за наказателни дела от всички страни-членки на ЕС, обща комуникационна инфраструктура, която осигурява мрежа, взаимно свързан софтуер, изграден в съответствие с общи протоколи, които позволяват обмен на информация между различни бази данни. Данните няма да се съхраняват централизирано. Информацията в ECRIS ще е структурирана в 24 категории престъпления с под-категории и 12 категории санкции.

Министерство на правосъдието във Великобритания публикува Годишен доклад за прилагането на Закона за свобода на информацията през 2007 година. Законът е в сила от 1 януари 2005 г. и оттогава се прилага от над 100 000 обществени институции – централна и местна администрация, училища, колежи и университети, полиция, институции, предоставящи здравни услуги и други обществени организации. Публикуваните данни показват, че са подадени 32 978 заявления за достъп до информация, 63% от заявленията са получили пълен достъп. В офиса на Комисаря по информация са постъпили 222 жалби, във връзка с отказ на информация, за разлика от 2006 г., когато подадените жалби са 384. Докладът на английски език.

Закон за достъп до информация в Таджикистан. През месец април 2008 г. парламентът на Таджикистан с единодушие прие Закон за достъп до информация. Председателят на социалдемократическата партия на Таджикистан отбелязва, че по заглавие и съдържание това е един конструктивен и добър закон. В действителност обаче определените процедури по-скоро пречат на хората да търсят информация. Законът регулира механизма за получаване на информация и сроковете за нейното предоставяне и логически е свързан с други действащи закони - за печата и други средства за масова информация; за информацията; за радиото и телевизията. Съгласно този закон, всеки гражданин може устно или писмено да поиска информация от държавна институция. Източник: http://www.vof.kg/tj/news/?news=1489


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.07.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP