Информационен бюлетин
Брой 5(53), май, 2008 г.

Новини
Подготвени от Ралица Кацарска, ПДИ

Ралица Кацарска, ПДИ

Европейският омбудсман започва консултация относно достъпа до бази данни. В рамките на Европейската мрежа на омбудсманите1 европейският омбудсман Никифорос Диамандурос стартира на 13 май т.г. консултативен процес относно достъпа до информация от бази данни. Инициативата е в резултат на жалба от датски журналист, че Европейската комисия е отказала да оповести данни за бенефициентите на земеделски субсидии в ЕС. Комисията отказва, основавайки се на изключението за поверителност на информацията. Нещо повече, според Комисията правилата за достъп до документи се прилагат в случая на бази данни, само ако данните се получават лесно. Никифорос Диамандурос критикува Европейската комисия за лошата обосновка на отказа да се предоставят данни и изразява загриженост от тази практика. Като се има предвид големия обем информация, съхранявана в базите данни, които европейската администрация поддържа, такава практика би застрашила сериозно общественото право на достъп до документи или информация. Затова Диамандурос започва консултации с националните омбудсмани за начина, по който се дава достъп до информация от базите данни в европейските страни. От своя страна той вече е предложил да има общо задължение за европейската администрация да създаде нови бази данни, които да са лесно достъпни.

Унгарският съюз за граждански свободи (HCLU) подаде жалба в Конституционния съд, с която иска последваща проверка за противоконституционност и отменяне на разпоредбите за запазване на данни от Закона за електронните съобщения. Разпоредбите за прилагане на Директива 2006/24/ЕО за запазване на данни са в сила в Унгария от 15 май 2008 г. Основното опасение на HCLU е запазването на лични данни „на склад”, без предварително определени цели. През 1991 г. Конституционният съд забрани обработването на лични данни и тази забрана се съдържа и в Закона за защита на личните данни, приет през 1992 г. Унгарският съюз за граждански свободи подчертава, че това новите разпоредби могат да са пагубни не само за личната неприкосновеност, но и за други основни човешки права като свободата на информация, свободата на пресата, свободата на съвестта?

Европейският съюз прави крачка назад по отношение на прозрачността.
На 2 юни Европейският парламент обсъди промените в Регламент 1049/2001, предложени от Европейската комисия. Те бяха остро критикувани от защитниците на прозрачността в Европейския съюз, защото са повече от тревожни:

  • Стеснява се определението за документи до официално изпратени или регистрирани документи. Това означава, че Комисията ще преценява кои документи влизат в обхвата на новия закон.
  • Няма да бъдат обществено достъпни документи, които съдържат информация за физически или юридически лица, които са обект на разследване.
  • Комисията предлага всички документи, предхождащи официалното решение на Комисията да бъдат изключени от полето на достъп. Досега, достъп можеше да се отказва само до вътрешни документи.

В същото време предложението на Европейската комисия има и добри страни: разширява се правото на достъп до не-граждани на Европейския съюз; въвежда се изискване всяка страна членка да посочва изключението, въз основа на което отказва да се предостави достъп до информация, по която тя е страна.

Торите в Канада „убиват” информационен регистър, използван от адвокати, журналисти, граждани, за да държат правителството отчетно.
Регистърът, създаден през 1989 г. представлява електронен списък на заявленията, подадени във федерални отдели и агенции, съгласно канадския Закона за достъп до информация. Базата данни, наречена CAIRS (Co-ordination of Access to Information Requests System) позволява гражданите да идентифицират милиони страници от документи, които някога са били тайна. За съжаление от 1 април 2008 г. вече няма възможност за подновяване на системата CAIRS. Говорителят на Министерството на финансите потвърди това, като обясни, че след консултации се оказало, че CAIRS не е ценна за правителствените отдели и няма повече да я актуализират с нови заявления. Това ще намали ценността на CAIRS като инструмент за отчетност на управлението. Източник: http://www/thestar.com/article/420873.

Бизнесът трябва да информира обществеността за разговорите си с министрите.
На 1 май т.г беше публикувано решението на Трибунала по информацията на Великобритания, което постановява, че записите от срещите между лобистките групи и министъра на търговията и индустрията трябва да станат обществено достояние. Почти цялата информация от обсъжданията трябва да бъде предоставяна, защото има силен обществен интерес и стремеж да се разбере как лобистите влияят на управлението. Години наред тайните сделки между индустриалните играчи и политиците бяха част от работата на правителството във Великобритания. С това решение се опровергава мнението, че бизнес с правителството може да се прави само в условията на строга секретност.

Нов апел за свобода на информацията.
По инициатива на Бахрейнското общество за прозрачност (Bahrain Transparency Society) активисти в борбата срещу корупцията лобират за внасяне в парламента на Закон за свобода на информацията. Абдулнаби Ал Екри, президент на организацията, сподели, че се планира до средата на юни да се внесе в парламента проектозакон. Целта е да се даде на политиците и обществеността право да се търси правителствена информация, например финансова информация. В момента дори на депутатите се отказва такава информация. Ал Екри подчерта, че Законът за свобода на информацията е част от плановете за разследване на злоупотребите и увеличаване на обществената информираност за нивото на корупция в правителството, политическите организации и частния сектор. Източник: www.gulf-daily-news.com

1 Европейската мрежа на омбудсманите (European Network of Ombudsmen) е създадена през 1996 г., има 90 офиса в 31 европейски държави. Целта на мрежата е да се разрешават възможно най-бързо жалбите на гражданите.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.06.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP