Информационен бюлетин
Брой 5(53), май, 2008 г.

"Нови медийни умения за неправителствените организации"
Диана Банчева, ПДИ

Ако институциите бяха напълно прозрачни щеше ли да има нужда от неправителствените организации?

С този въпрос Грег Елин от Sunlight Foundation провокира участниците в семинара на тема „Нови медийни умения за неправителствените организации”, който се проведе на 8-11 май в Прага, Чехия. Срещата бе организирана от международната медийна гражданска асоциация Transitions Online и латвийската организация Център за обществена политика PROVIDUS, с финансовата подкрепа на Европейската комисия, Американското посолство в Прага и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Ще има нужда и още как.

Това бе отговорът на повече от 30 представители на организации от девет страни от Централна и Източна Европа.
Пълната прозрачност на институциите е хипотеза, която не би била възможна, без постоянния натиск и контрол от страна на гражданското общество. Това бе общата позиция на участниците от Чехия, Полша, Унгария, Словакия, България, Литва, Латвия, Естония и Румъния. Една от българските организации бе Програма Достъп до Информация.
Участниците в работната среща бяха единодушни, че дори и информацията за дейността, политиките, сделките на властта да бяха напълно достъпни за обществото, то при всички случаи нуждата от превод на тази специализирана информация на разбираем език остава. Информацията трябва да бъде събрана, систематизирана и предложена в подходящ за възприемане вид на гражданина, който да може да формира мнение и да направи информиран избор по въпросите, които пряко го касаят.

Участниците в семинара в Прага

Поради периода на еднопартийна система на управление, земеделските кооперации и плановата икономика, гражданите на тези държави са наследили инертност и непукизъм към управляващите, не особена заинтересованост към политическите, социални и икономически политики и ниско ниво на увереност във възможностите за промяна. Ето защо, една от основните роли на неправителствените организации по принцип е свързана с постоянната комуникация на текущи обществени проблеми, поддържането на дебата по тях, мобилизиране на обществена подкрепа за определени инициативи и поощряване на общественото участие в процеса на вземане на решения.

Една от задачите на НПО-тата в този контекст е да изпращат посланията си в изпълнение на съответната мисия до възможно най-широк кръг от потенциални участници в тези процеси. Целта на проведения в Прага семинар бе именно да запознае представителите на НПО с информационни технологии, които ще дадат нови форми на застъпническите кампании за прозрачна и отчетна политика, като привлекат Интернет поколението към каузата за социална промяна.

WWW
„Световната паяжина”, както буквално би се превела добре познатата ни абревиатура, преобърна представите за комуникация. Днес за информацията мислим като за doc, pdf, jpg, mp3, като естествено огромен обем от текстове, картинки, звуци може да се трансферира на огромна дистанция с едно натискане на копчето – стига да имаме Интернет връзка. Наистина, тази технология дава неограничени възможности - чрез Интернет имаме възможност да се свържем и да комуникираме с хора и групи, които имат ценности, близки до нашите, стремят се към цел, съвпадаща с нашата, склонни са да се включат в действия за постигане на тази цел, ако някой ги инициира (НПО-тата се такива инициатори по подразбиране).

Грег Елин
Грег Елин от Sunlight Foundation

“Изпратете посланието си, направете призива си там, където хората вече са се събрали – в Интернет”, посъветва участниците Дан МакКилън от Multikulti, един от лекторите на семинара. Интернет дава възможност за водене на електронни кампании, тъй като дава механизъм да се достигнат групи от хора, до които няма как да се изпрати послание по друг начин.

„Ако искате да забиете пирон в политиката на управляващите, Интернет е най-големият чук, който можете да използвате”, добави пък Грег Елин. Чрез Интернет дигитализирана информация може да достигне до всеки потребител на мрежата – и то активно - без дори да се налага да я търси. Концентрира „мъдростта на тълпата”, ако могат да се нарекат така милиардите потребители на Интернет, създава предпоставки за активно гражданско участие.

Блогърите – ентусиасти нехранимайковци или агенти на промяната
„Всяко НПО, което търси максимално въздействие от кампаниите си, трябва да има свой блог”, подчерта Дан МакКилън, чиято стихия са социалните мрежи. Блогът дава възможност за отворена дискусия. Блогърите са ентусиасти, обикновено съществуват в мрежа, четат взаимно постовете си, коментират ги. Често се изявяват като обществени наблюдатели. Този тип изява е основополагащ за т.нар „гражданска журналистика”.
Въпреки на пръв поглед тривиалните теми на публикации на някои блогове, те имат потенциала да разпространяват светкавично информация, да привличат внимание върху обществено значими теми, да мобилизират подкрепа за кампании. Например, чрез апел към своите читатели, блогъри на кулинарни сайтове са успели за един ден да наберат повече от 60 000 щ.д. в рамките на Световната програма за храни на ООН.

Миналата година станахме свидетели на увеличаващото се влияние на блоговете сред младите хора, когато с помощта именно на блог постове бяха организирани протестите срещу незаконното строителство в Странджа или за включване на определени територии в Натура 2000. За съжаление, бяхме свидетели и на „привикването” на блогъри от полицията, за да бъдат предупредени да не „призовават към незаконни действия”. Независимо какво мотивира хората да се изявяват чрез блогове, очевидно това е ефективен начин за комуникация на идеи, мобилизация на подкрепа, и дори иницииране на промени.

Новините ще те намерят
Хората, които поддържат блогове, четат блогове. Това е нещо като неписано правило. За да оптимизират времето за преглед само на новини, те използват новите технологии Например, RSS (Really Simple Syndication) е технология, извличаща и събираща на едно място новини и информация от различни Интернет страници. RSS дава възможност за бърз и ефективен преглед на информацията в Интернет чрез категоризация по избрани от нас критерии – теми, източници, автори. За целите на мониторинг във връзка с бенефициентите на Общата земеделска политика, например, може да включите в RSS-а си следната страница http://farmsubsidy.org/. Създаване на RSS възможност към блога или към страницата на всяка организация може само да допринесе за по-доброто разпространение на идеите и новините, които тя иска да съобщи.

Facebook за социална промяна
Членството в социални мрежи като facebook.com или в MySpace.com се е превърнало почти в истерична пристрастеност за повечето млади хора по света. Освен за забавление, обаче, тези виртуални социални мрежи могат да бъдат изключително ефективни в разпространението на нови идеи и практики, в провеждането на застъпнически кампании. Те са безплатни и дават възможност на малки организации с ограничени ресурси да достигнат до широка аудитория от заинтересовани потребители на съответната мрежа. Сигурно много от вас си спомнят алтернативните методи на предизборната кампания на Мартин Заимов преди последните местни избори – един от тях включваше група в подкрепа на неговата кандидатура именно във facebook.

Дан МакКил
Дан МакКинли от Multikult
В подкрепа на новата идея за използването на виртуалните мрежи като кампанийно средство, средство за обмяна на опит и коментар, участниците в семинара създадоха своя група във facebook.com – Transitions Online.

За напреднали

„Използвайки новите технологии, създадохме в Интернет услуги, които бихме искали правителството да предоставя”, изтъкна Дан МакКинли. Той даде пример с няколко Интернет страници, които определено създават възможност за комуникация на гражданите с управляващите, механизъм за наблюдение на някои техни действия, чувство за принадлежност към общността и съответно отговорност към решаването на проблемите й, стимул за участие в процеса на вземане на решения. От друга страна, с подобни механизми се създават стимули и за политиците да бъдат по-отговорни, по-отворени и по-отзивчиви.

Ето част от тях:

WriteToThem.com – дава възможност на гражданите на Обединеното кралство да изпратят електронни писма с оплаквания, предложения или дори похвали до съветниците в своята община, до представителите на тяхната област в парламента, до евродепутатите.

TheyWorkForYou.com – комбинира информация, която e в общественото пространство като прави пълен профил на всеки представител в английския парламент – процент на посещаемост на пленарните заседания, цитати от изказвания по определени теми, дадени предложения, позиция по проектозакони и други предложения.

FreeYourBills.com – поощрителна кампания за английския парламент да публикува законопроекти по подобаващ за 21 век начин, а именно в Интернет.

FixMyStreet.com – сайт, който дава възможност на живущите в един квартал, дори на една улица, да съобщят за проблеми в тяхната общност – като препълнени контейнери за боклук, неработещо улично осветление, дупки в настилката на улицата или тротоара. При съобщаване на един и същ проблем в даден район от повече от един човек, системата автоматично изпраща имейл на отговорните лица. По данните в сайта, през последния месец, в резултат на тази кампания са отстранени 646 от декларираните проблеми. Поради ефективността на страницата, няколко представители от долната камара на парламента са поискали да бъдат включени в системата и да получават имейли всеки път, когато някой от техния район регистрира проблем.

Въпреки че всички примери на подобна употреба на новите технологии за постигане на повече публичност на действията на управляващите, както и по-голямо участие на гражданите в процесите на вземане на решения бяха предимно от Великобритания и САЩ, участниците в семинара изразиха оптимизъм в прилагането на подобни механизми за водене на електронни кампании в условията за подобни инициативи в отделните страни. За домашно участниците трябва да разработят прототип на такъв механизъм. Резултатите ще бъдат представени на последващ семинар в Рига, Латвия, през ноември.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.06.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP