Информационен бюлетин
Брой 3(51), март, 2008 г.

Новини
Ралица Кацарска, ПДИ

На 20 март 2008 г. Програма Достъп до Информация представи своето становище (Становище на ПДИ 111 Kb) на организираното от Комисията за борба с корупцията обсъждане за по-доброто регламентиране на ограничението на правото на достъп до обществена информация, свързано със защитата на търговската тайна. Повод за инициативата са докладите на ПДИ и публикации в списание "Правен свят", в които се твърди, че зад отказите на основание "търговска тайна" се крият корупционни практики и злоупотреби. В своето становище ПДИ прави предложения за конкретни изменения на Закона за достъп до обществена информация за стесняване на обхвата на ограничението на правото на достъп до обществена информация, свързано с търговска тайна.

На 19 март 2008 г. Програма Достъп до Информация подаде жалба ( Жалба на ПДИ162 Kb) до Върховния административен съд срещу Наредба № 40 от 2008 г. на ДАИТС и МВР, задължаваща мобилните оператори и Интернет доставчиците да запазват данни за електронните съобщения.
Наредбата бе посрещната с вълна от възмущение и критики от страна на гражданското общество и бизнеса, поради сериозното вмешателство в личната неприкосновеност и кореспонденцията. Според текстовете на самата наредба, тя е приета в изпълнение на европейската Директива 2006/24/ЕО. Според нея, т.нар. предприятия, предоставящи обществени електронни мрежи и услуги, са длъжни да запазват данните за всяко мобилно повикване: дата и час, място и страни по комуникацията, както и за всяко електронно съобщение (чрез Интернет). Достъп до данните имат дирекция в МВР – по принцип, органите на досъдебното производство и съдът – за целите на наказателното производство и службите за сигурност и обществен ред – за целите на националната сигурност. Според ПДИ, с приемането на тази наредба е нарушена Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека и законодателството на Европейския съюз.

Проектът на Конвенция за достъп до официални документи не отговаря на широко приетите стандарти относно правото на достъп до информация
Това съобщиха трите организации-наблюдателки в процеса на изготвяне на бъдещата конвенция Access Info Europe, Article 19 и Правна Инициатива на Отворено Общество след заседанието на Координационният комитет по правата на човека към Съвета на Европа на 26 март 2008 г. Въпреки широката кампания от страна на гражданските организации, както и изразената подкрепа от страна на редица правителства и информационни комисари от 10 страни, предложенията за по-силни гаранции на правото на достъп до информация не бяха приети. Целият текст на прес-съобщението може да видите тук.

Европейският парламент подкрепи борбата срещу лошото управление
Онлайн порталът Euroaktiv съобще, че Комисията по конституционни въпроси в Европейския парламент (ЕП) е одобрила промените, предложени от финландски депутат в статута на Омбудсмана, с цел „да се увеличи доверието на гражданите” и да се улесни процедурата, по която Омбудсманът ще получава информация от институциите на Европейския съюз. Решението ще задължи институциите на ЕС да предоставят на Омбудсмана цялата информация, която иска, първоначално чрез отмяна на разпоредбата, която позволява на служителите да отказват информация, на основание секретност. Британският депутат и координатор в Комисията на ЕП по конституционни въпроси от Либералния алианс, Андрю Дъф, приветства приемането на решението, като заяви: ”с тази нова власт Омбудсманът ще има още по-силна позиция в борбата с лошото управление и защита интересите на гражданите.”
В момента прозрачността е ключов въпрос в програмата на ЕС. Публикуването на Регистър на лобистите в Европейската комисия и съпътстващия го Кодекс за поведение, предложени от комисаря Сиим Калас през 2005 г. са само част от по-мащабна инициатива за прозрачност, която се очаква тази пролет.

Том Съсман получи наградата „Робърт Воън”
Адвокатът Том Съсман получи наградата "Легенда в свободата на информация - Робърт Воън" като дългогодишен застъпник за открито управление в САЩ и един от авторите на измененията на Закона за свобода на информацията през 1974 г. Наградата се връчва за пръв път от Колежа по Право във Вашингтон. Събитието бе организирано в рамките на американската Седмица на свободата на информация (Sunshine Week), която се проведе в периода 17 – 24 март.

В Бангладеш се подготвя проектозакон за право на информация
Проектозаконът е внесен от организацията за защита на човешките права Article 19 и нейни партньори в Бангладеш, одобрен е от Комитет, който работи по проекта на текста и в момента тече консултативен процес. Бъдещият закон отменя несъстоятелни разпоредби от редица закони (например Закона за държавните тайни от 1923 г.), въвежда институцията „информационна комисия”, която ще следи за доброто прилагане на закона и предвижда защита за държавните служители, отговорни за прилагане разпоредбите на закона. Налице са обаче и някои слабости: законодателните, съдебните и конституционни органи не са задължени субекти, режимът на ограниченията е твърде широк, категориите информация, които подлежат на активно публикуванее ограничен.

Китайското правителство прави възможен достъпа до екологична информация
В усилията си да се пребори със замърсяването, Китайското правителство ще събира информация за заводи, ферми и други реални замърсители на въздуха. Информацията ще се събира в Статистика на източниците на замърсяване в Китай (China Pollution Source Census), която ще бъде публикувана следващата година. Като част от проекта, ще бъде открита гореща линия за сигнализиране за фирми-замърсители.
Свободният достъп до екологична информация и широкото обществено участие са предпоставка за устойчиво развитие. „Този проект е не само важен за защита на околната среда, но също така е важна стъпка към популяризиране общественото право на информация”, каза д-р Агнес Каламард, изпълнителен директор на Article 19 във връзка с инициативата. Правото на китайското общество да знае ще бъде гарантирано с Наредбата за общодостъпна правителствена информация (Open Government Information Regulation), която ще влезе в сила на 1 май 2008 г.

Информационният комисар на Шотландия публикува годишния доклад за дейността си през 2007 г.
Шотландия има Закон за достъп до информация от януари 2005 г. За изминалите три години Комисарят по информация е получил 1 574 заявления и е издал 594 решения. Докладът посочва следните предизвикателства, които са се очертали в практиката през 2007 г.:
Върховният граждански съд на Шотландия е отсъдил, че няма „абсолютни” ограничения и че всеки случай трябва да се разглежда по същество.
Общо определената търговска тайна в договорите не може да бъде изключение според Закона за достъп до информация и също така не може да бъде изключение информацията за договори, които са резултат от преговори.
Когато се подава заявление за екологична информация, то трябва да бъде обработено според Наредбата за екологична информация.

Върховният съд на Великобритания отсъди в полза на достъпа до екологична информация
На 17 март 2008 г. Върховният съд на Великобритания отхвърли жалбата на правителството срещу решение на Информационния трибунал, с което задължава Отдела за гарантиране на експортните кредити да предостави информация. Обжалваното решение е по дело на организацията „Приятели на Земята”, която е поискала от Отдела за гарантиране на експортните кредити документите, свързани с т.нар. „проект Сахалин” - проект на стойност 650 млн. долара за производство на нефт и газ на брега на остров Сахалин, северно от Япония. Проектът заплашва съществуването на сивите китове, които са вид, застрашен от изчезване. Организацията „Приятели на Земята” иска достъп до документите, в съответствие с Наредбата за екологична информация, която прилага Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до екологична информация. Информационният комисар, пред когото природозащитниците обжалват отказа първоначално, приема аргументите на Отдела, че тази информация не трябва да се предоставя, защото представлява вътрешна кореспонденция. Трибуналът обаче се произнася в полза на „Приятели на Земята”, като се позовава на преобладаващия обществен интерес от разкриването на информацията.

Свободата на информацията взе първата си жертва във Великобритания
Дейвид Гордън, разследващ журналист от Belfast Telegraph, използва Закона за информация, за да разкрие как представители на управляващите среди в Северна Ирланция са лобирали в полза на частни предприемачи, което е в разрез със закона. В злоупотребите е намесено името на сина на Ян Пейсли Старши, премиерът на Северна Ирландия. След разкритията в началото на месец март, премиерът обяви че подава оставка.

На 26 февруари т.г. информационният комисар на Великобритания реши, че протоколите от правителствените заседания във връзка с войната в Ирак трябва да се предоставят в съответствие със Закона за свобода на информацията. Комисарят заключи, че каквито и да са възможните вреди за сигурността или международните отношения, много по-важно е обществото да узнае как е било взето решението за изпращането на британски войници в Ирак.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.04.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP