Информационен бюлетин
Брой 2(50), февруари, 2008 г.

Новини
Ралица Кацарска, ПДИ

На 25 февруари 2008 г. състав на ВАС, Трето отделение разгледа и обяви за решаване делото на офицера от запаса Иван Йончев срещу отказ на министъра на вътрешните работи да му предостави достъп до личното му кадрово дели.
Иван Йончев, пенсиониран офицер от МВР, се бори вече пета година с министъра на вътрешните работи (и предишен, и настоящ) с надеждата да получи достъп до личното си кадрово дело. Още през февруари 2003 г. Йончев подава заявление до директора на Дирекция “Човешки ресурси” при МВР. Той иска достъп до кадровото си досие, съдържащо факти за него като бивш служител в системата на министерството. Получава отговор, че кадровите досиета са строго секретни. Отказът на директора е обявен за нищожен от състави на Софийския градски съд и Върховния административен съд (ВАС). Делото приключва през юли 2004 г. Следва нов отказ на същото основание – държавна тайна, този път от министъра, срещу който отново е подадена жалба. Тричленен състав на ВАС го отменя като незаконосъобразен. В мотивите на решението се отбелязва, че позоваването на Инструкция № I-153, с цел обосноваване на отказа, е неоснователно, защото в чл. 13 от Инструкцията изрично е записано, че служителите на МВР имат право да се запознават с материалите от кадровите си дела. Още повече, че чл. 26, ал. 1 от Закона за защита на личните данни предвижда, че всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни. Петчленният състав споделя същото становище. Есента на 2006 г. министър Петков постановява пореден отказ по искането на гражданина. Мотивите: в кадровите дела има документи с различна степен на секретност, някои от тях изобщо не съдържат класифицирана информация, но достъпът до сбор от документи е забранен. По-конкретно е посочено, че документите по проучването на кандидата за служител в МВР съдържат информация, класифицирана като служебна тайна съгласно т. 1, 2 и 3 от Списъка на служебната тайна в МВР, приет със заповед № Iз-1349 от 28.08.06 г. на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация. Именно законосъобразността на този отказ на министъра ще бъде предмет на решението, което предстои да постанови ВАС.

На 24 януари 2008 г. Съюзът за прозрачно лобиране (Alliance for Lobbying Transparency – ALT) започна кампания за задължителен регистър на лобистите и за подобряване на етичните правила на политиците и държавните служители във Великобритания. Целта на регистъра е да се повишат стандартите и да се възстанови общeственото доверие в процеса на взeмане на решения. Кампанията съвпада с проучване на лобирането, което във Великобритания се извършва за първи път. Повече информация за кампанията може да прочетете на адрес:
http://www.lobbyingtransparency.org/content/view/2/7/

21 години след катастрофата в Чернобил: надделява ограничаването на достъп до информация за околната среда в Украйна. През месец февруари Article 19 публикува новия доклад “Само за вътрешно ползване: готова ли е Украйна след Чернобил да предоставя достъп до информация за околната среда?”, който се базира на няколкомесечни проучвания в Украйна. Изследването подчертава изключителната важност на достоверната и точна информация за въпроси, засягащи живота и здравето на хората и защитата на околната среда. Според доклада властите оповестяват само ограничена информация, в резултат на което населението на Украйна е в неведение за съществуващите екологични опасности в региона. Сред основните препоръки, изразени в доклада, е правителството на Украйна незабавно да приема закон за свобода на информацията. Целият доклад е достъпен на адрес: http://www.artcle19.org/publications/ukraine-foi-report.pdf

Правителството на островите Кук представя законодателство за свобода на информацията. На 12 февруари 2008 г. радио New Zealand International съобщи, че правителството на островите Кук внася за обсъждане в парламента Закон за свобода на информацията. За прилагането на закона ще отговаря Службата на омбудсмана, ръководена в момента от г-жа Джанет Маки. Тя поиска законът да влезе в сила след 12 месеца, за да могат министрите и правителствените служители да се запознаят по-добре с неговите разпоредби. Този период ще даде и възможност на обществените институции да подобрят системата за съхраняване на документи. Г-жа Маки смята, че правителствените отдели трябва да дават по-строг отчет за информацията, с която разполагат. Повече по темата може да прочетете на адрес: http://www.rnzi.com/pages/news


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.03.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP