Информационен бюлетин
Брой 2(50), февруари, 2008 г.

Колонката на гражданина: Колко струва един час полет на правителствен самолет?
Вилям Попов

Вилям Попов
Вилям Попов – гражданин
Граждански клуб “Компетентност и морал”
Национална анти-корупционна мрежа
Европейска анти-бедност мрежа, България

Носител на "Златен ключ" за 2006 г.

Свободното придвижване е едно от основните човешки права. Мобилността на хората е основна характеристика на съвременния модерен свят. Развитието на модерен, удобен и бърз транспорт е в пълен унисон с неукротимото желание на всеки човек да пътува. Прилагателното “всеки” обаче губи своя универсален смисъл, когато се обърнем към реалността и забележим, че човешките общества на са еднородни (хомогенни) множества, а се състоят от две подмножества: управлявани (граждани) и управляващи. И едните, и другите желаят да пътуват, но възможностите на управляващите да бъдат “поканени” там, където те пожелаят, естествено са несравними с тези на гражданите. И едните, и другите желаят да пътуват, но гражданите трябва да си плащат за удоволствието, а управляващите се возят “безплатно”. Поради все още действащите обективни физически и икономически закони това “безплатно” означава “платено от гражданите”. Но “апетитът идва с яденето” – поставен в условия на привилегии, улеснения и бонуси, човекът от властта започва да изпитва силни затруднения при търсенето на стратегии за максимизация на личните ползи. Силна доминанта е чувството за различност – представителите на властта се възприемат като хора с мисия, те трябва да представляват страната пред света (всички близки и далечни страни!), да сключват и подписват важни за държавата договори, да установяват приятелски връзки с президенти, министри, парламентаристи и т.н., и т.н. Ето как проблемът с въздушния транспорт на властта се оказа приоритетен проблем на България. И както е по учебниците, властта трябва да се захване с решаването на този първостепенен проблем: да отделя необходимите финансови ресурси за наемане на чужди консултанти за експертни доклади, за проучване на световните пазари за доставка на самолети, да мисли къде в административната йерархия (към Министерство на отбраната или към Министерство на транспорта) да се настани “Авиоотряд 28” – специализираното звено за “изпълнение на полети със специално предназначение”. Цената на всичко това е дребна подробност и не е проблем – гражданите плащат, ще дойдат още по-големи бюджетни излишъци (буфери на финансовата стабилност!).

В този ред на мисли и научавайки за случая с изпращането от президента Първанов на правителствения самолет за превозване на гросмайстор Веселин Топалов от гр. Елиста, у мен възникна въпросът колко (средно) струва един час полет на самолет или хеликоптер от правителствения авиопарк. Скоро бях научил, че един час полет с МИГ-29 струва 20 хил. долара! Разбира се, това е съвсем друга машина, но тази стойност беше някакъв ориентир и аз исках да имам една приблизителна мярка за оценка на всяко пътуване на нашите управници. С тази цел на 9 януари 2007 г., със заявление по Закона за достъп до обществена информация попитах Президента: “Изпращал ли е президентът Г. Първанов специален самолет за превозване до България на Веселин Топалов, след завършване на мача с Крамник през 2006 г. в Елиста. Ако да: на какво основание и каква е стойността на този полет, съгласно отчетните документи?“

От Главния секретар на Президента получих следния отговор: ”Уважаеми господин Попов, ... Що се отнася до Вашия интерес по отношение на завръщането в България на световния шампион по шахмат г-н Веселин Топалов след мача с претендента за титлата, искам да Ви информирам, че въпросът бе широко отразен в медийното пространство. Случаят се превърна в национално изпитание и фокусира вниманието на цялата нация. Допълнително бих искал да Ви уведомя, че в Устройствения правилник на „Авиоотряд 28“ са уредени дейността, функциите, структурата и неговия числен състав, както и взаимоотношенията му с държавни органи, администрации и организации. Стойността на интересуващия Ви полет е 5 800 щ.д.... Бих желал да поясня, че част от предоставената по-горе информация е събрана специално, поради проявения от Вас интерес.”

Отговорът явно ме насочваше към „Авиоотряд 28“. Затова следващите стъпки бяха насочени към събиране на информация по няколко канала:

1.Устройствен правилник на Авиотрад 28
В чл. 4 са дефинирани функциите му: „Авиоотряд 28“ е авиационен оператор за изпълнение на: полети със специално предназначение; полети за нуждите на министерства и ведомства. Чл. 57: Полети със специално предназначение са полетите за превоз и обслужване на: Президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя, вицепрезидента, чуждестранни и държавни ръководители, съответни по ранг на изброените, лица, включени в състава на делегацията, придружаващи ги екипи, охрана и техните багажи. Чл. 6: „Авиотряд 28“ стопанисва и управлява ВИП “А” Правителствена зала на Летище София за обслужване на официални лица и делегации по ред, определен с решение на Министерски съвет. Обслужването на официални лица, преминаващи през ВИП “А” Правителствена зала, се извършва от служители на „Авиоотряд 28“. В чл. 15 се определя изплащането на добавки до 25% и порционни пари извън основното месечно възнаграждение, осигуряването на униформено облекло, работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за определени длъжности от персонала. Общата численост на персонала е определена на 85 щатни бройки. Съгласно чл. 22, приходите по бюджета на „Авиоотряд 28“ се формират от: субсидия от държавния бюджет; собствени бюджетни приходи от дейността. В проектобюджета за 2008 г. за „Авиоотряд 28“ са определени около 7 млн. лв. (Същият порядък е определен за Президентството).


2.Регистър на административните структури
Освен цитираните данни от правилника, тук се посочват структурните звена с численост на персонала им: Дирекция „Административни и финансови дейности и управление на собствеността“ – 13; Дирекция „Летателна дейност“ – 41; Дирекция „Авиационно-техническа“ – 35; Дирекция „Безопасност на полетите“ – 5; обща численост – 95 души.


3.Заявление за достъп до информация №1
През март 2007 г., със заявление за достъп до информация поисках от генералния директор на „Авиоотряд 28“ да ми предостави:

 • копие от заявката за полет на самолет за транспортиране през 2006 г. на Веселин Топалов от гр. Елиста до България;

 • обща стойност на полета до гр. Елиста и обратно, в т.ч.: такси за преминаване през чужди територии, гориво, амортизации и др., по статии на калкулацията;
 • себестойност на един час полет на въздухоплавателните средства от „Авиоотряд 28“.

В отговор на заявлението получих следната информация от генералния директор на „Авиоотряд 28“ Ангел Узунов:

 • копие от заявката за полет до гр. Елиста със следното съдържание: „Уважаеми господин Узунов, Моля за Вашето разпореждане правителственият самолет “Фалкон” да бъде приведен в готовност за полет от София до гр. Елиста, Калмикия, Руска федерация, и обратно на 14 октомври 2006 г. При уточняване часовете на полетите ще бъдете своевременно уведомени. Пътниците ще минават през Правителствена зала на Летище София. (Главен секретар на президента на РБ Красимир Стоянов)“;
 • общата стойност на осъществения полет е 8 615,13 лв., в т.ч. такса навигация - 1 985,02 лв. и изразходвано гориво за 4 500,69 лв. В посочената обща стойност се включват и други такси, нормално дължими при изпълнение на полет;
 • себестойността на един час полет на въздухоплавателните средства е в зависимост от различни компоненти – метеорологични условия, товар и др.

4.Заявление за достъп до информация №2
През април 2007 г. изпратих второ заявление до генералния директор на „Авиоотряд 28“, предизвикано от възникналите някои нови въпроси и необходимост от уточнения, след получаване на отговора на първото заявление. От г-н Узунов поисках да ми предостави следната информация:

 • списък на пътниците във всяка от посоките на полета на “Фалкон” – име, месторабота, длъжност;
 • редна себестойност на един час полет на въздухоплавателните средства от „Авиоотряд 28“, имайки предвид всички изразходвани материални ресурси, такси, амортизационни отчисления, ремонти, заплати на всички служители от авиоотряда, различни метеоусловия, товар и т.н., отнесени към прелетените часове за определен интервал (напр. една или пет, или десет години).

В отговор получих следната информация в законоустановения двуседмичен срок:

 • В полета на самолет „Фалкон-2000“ до гр. Елиста през октомври 2006 г. на борда не е имало пътници, а само екипаж. На връщане от гр. Елиста към България на борда на самолета са били г-н Веселин Топалов и неговият екип, общо 9 души. Исканите от мен данни за пътниците не могат да ми бъдат съобщени, тъй като те засягат трети лица и от тях трябва да се искат писмени разрешения (съгласно разпоредбите на ЗДОИ);

 • По т.2 от заявлението Ви информирам, че в управлявания от мен „Авиоотряд 28“ информация за средна себестойност на 1 час полет не е създавана”.

Епистоларната ми епопея с Президента и началника на „Авиоотряд 28“ представям документално и без коментар. В заключение представям няколко извода и предложения:

 • Според Президента на България “случаят с мача (между световния шампион Топалов и претендента за титлата Крамник през 2006 г. – б.а.) се превърна в национално изпитание и фокусира вниманието на цялата нация“. Не е нужно човек да е професор по психология, за да заключи къде е било фокусирано цялото внимание на Президентството по време на мача и какви изпитания е имало там! От моя гледна точка тежкото и продължително “национално изпитание” е “случаят Първанов”.

 • Властта не знае (и явно не иска да знае!) колко струва един час полет на отделните правителствени самолети. И защо й е да знае – никой пътник на тези машини не плаща; цялата сметка се поема от данъкоплатците. Ако гражданите искат, нека да си правят тези сметки. А не да безпокоят управляващите с разни измислени проблеми и по този начин да се опитват да дестабилизират държавата и политическата система.

 • Предлагам да започне всенародно движение в подкрепа на Министерския съвет за превръщане в приоритет №1 на държавното управление решаването на проблема с правителствения самолетен парк. Неговото решаване се бави сериозно, независимо че от публичната информация личи голямата загриженост и лична ангажираност на министър-председателя. Той е финансирал (със собствени средства?) голямо експертно проучване от чужди експерти и вече се оформя мнение: двата самолета не са достатъчни – единият е много малък, а другият е вече стар (въпреки че е много надеждна съветска машина!). Това, което се случи на път за Мексико, е нещо нормално и то може да се случи с всеки друг самолет. Но аз съм сигурен, че президентът Първанов, министър-председателят Станишев и председателят на Народното събрание Пирински ще намерят начин да реабилитират реномето на съветската машина.

 • Гражданите трябва да проявяват самоинициатива и да правят смели и перспективни предложения, като например – закупуване не на два, а на десет самолета – да има пълен набор от машини, измежду които да се прави оптимален избор за всеки отделен полет – в зависимост от броя и ранга на ВИП-пътниците, далечината на полета, предпочитанията на пътниците и т.н., и т.н. Нека не се вземат самолети втора ръка на лизинг, нека се закупят чисто нови самолети – ние нито сме народ втора ръка, нито държавата е бедна – само излишъците гонят вече два милиарда за една година! В краен случай има кой да спретне една всенародна дарителска акция с авторитетен патронаж и това ще реши проблема.

 • И все пак – парите ще бъдат от нас, но нека гражданите не се месят на властта и тя спокойно и от своя гледна точка да реши изцяло проблема с експертизата, поръчката, доставката и експлоатацията на новия модерен парк от ВИП въздухоплавателни средства като естествено не се пропусне и “актуализация” на „Авиоотряд 28“.

 • Ако все пак всичко това се окаже недостатъчно, има и още резерви – може да се намали темпа на увеличаване на възнагражденията; пенсиите даже биха могли леко да се намалят, цените по-осезателно да се увеличат, разните такси, акцизи, данъци, здравни вноски и т.н. – също! След тези управленски действия вече не може да не се реши най-приоритетният проблем и България да застане на първите места измежду членовете на ЕС по темпове на “развитие” и увеличаване на брутния вътрешен продукт.

 • И най-важното – всички тези усилия и жертви са оправдани, тъй като предлаганите инвестиции са с висока ефективност. Наличието на такъв голям и модерен правителствен въздушен флот ще даде неограничени възможности за пътувания до близки и далечни страни на представителите на властта, рекламиране на постиженията ни, привлекателния инвестиционен климат. Рязкото повишаване притока на инвестиции и сключването на нови “заемни споразумения” ще преобрази страната и живота ни и България ще стане неузнаваема към ... края на 21-и век!


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.03.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP