Информационен бюлетин
Брой 2(50), февруари, 2008 г.

Координаторите на ПДИ се събраха в София
Награда „Координатор на годината” бе връчена за пръв път

На 8 февруари 2008 г., в хотел “Рила”, София, ПДИ проведе традиционната работна среща с координаторите в страната. Резултатите от водената от ПДИ кампания срещу предложените през 2007 г изменения на Закона за достъп до обществена информация, които щяха да доведат до влошаване на закона, развитие по съдебните дела, свързани с достъпа до информация и очертаването на годишните цели на ПДИ и развитие на журналистическата мрежа, бяха сред дискутираните теми на срещите.

Среща на координаторите на ПДИ
Среща на координаторите на ПДИ

Една от важните точки в обсъждането на работната среща бе изпълнението на наскоро стартиралия проект "Местни медии и свобода на информацията в България", финансиран по Програма МАТРА на Министерство на външните работи на Кралство Холандия, който ПДИ ще осъществява в сътрудничество с холандската организация The Management & Media Academy/Free Voice. Проектът предвижда провеждането на обучителни срещи с редактори и млади журналисти от местни медии, на които експертите от ПДИ ще представят възможностите за използване на ЗДОИ и свързаното с достъпа до информация законодателство в България в работата на журналистите, а холандски експерти ще споделят техния опит.

В рамките на проекта юристите от ПДИ ще предоставят постоянна правна помощ на журналисти в случаи на търсене на обществена информация или отказ да им бъде предоставена такава. Като информационно и обучително средство ще бъде стартирана специална интернет страница, която ще съдържа случаи на журналисти, използвали ЗДОИ при провеждането на журналистически разследвания; документи по съдебни дела за достъп до информация на журналисти; журналистически материали, създадени след използването на ЗДОИ.

Освен постоянната медийна и обществена кампания за повишаване познаването на правото на достъп до информация и поощряване на активното му упражняване, в рамките на проекта ще бъде създаден и специален документален филм за Деня на правото да знам.

Координатор на годината
Д-р Гергана Жулева връчва наградата на Дияна Бончева, координаторът на ПДИ за област Ямбол

За пръв път на тазгодишната среща с журналистите от координаторската мрежа, ПДИ връчи награда „Координатор на годината”

„Учредихме наградата, за да поощрим някой от вас, който е заслужил това с работата си”, обърна се към координаторите Николай Нинов – създател и пръв координатор на мрежата. Брой публикации в местни медии, участие в инициативите на ПДИ на местно ниво, както и иновативност в работата са част от критериите, които екипът на ПДИ използва, за да определи носителя на наградата за 2008 г. Това бе Дияна Бончева, координатор на ПДИ за област Ямбол. Въпреки че тя не е от „самото начало”, както сама се изрази, в последните години Дияна Бончева участва активно в разяснителната медийна и обществена кампания, свързана с правото на достъп до информация, приносът й в кампанията срещу промените в ЗДОИ през 2007 г. бе оценен високо от екипа на ПДИ в София. Сама води успешно съдебни дела за достъп до информация.

„Да бъда координатор на ПДИ за мен преди всичко е престиж”, сподели Дияна Бончева. Благодарение на работата си като координатор, на честите срещи и обмяната на информация в областта, Дияна е натрупала опит, който е безценен в работата й.

„Не изпитвам затруднения, защото знам как да търся информация, за разлика от начинаещите колеги. Смятам, че дейностите по проекта "Местни медии и свобода на информацията в България", действително ще бъдат от голяма полза. Трябва само малко повече настойчивост.”

Създаването на практика от страна на администрацията в област Ямбол да оказват помощ на гражданите в упражняването на правата им по ЗДОИ, е в резултат на работата на координатора на ПДИ. „Доста им досаждах и продължавам да им досаждам”, с усмивка споделя Дияна Бончева. „Почувствах удовлетворение, когато установих, че материалите, които ПДИ ми изпраща и които аз разпространявам в областта, се завеждат в библиотеките на някои общини и ги предоставят на гражданите”. „Изпитват и малко страх, признава главния редактор на в-к „Туднжа”, тъй като в Ямбол журналистите действаме заедно - когато решим да правим нещо, го правим заедно. Обединяваме се и налагаме натиск. Ако решим да обявим бойкот на някого, действително го обявяваме и той разбира, че е по-добре да предоставя информацията, която търсим. Един кмет вече си отиде по този начин.”

Истинското удовлетворение от работата като координатор Дияна Бончева изпитва, когато може да помогне на някой, който търси информация. „Това е и основата на журналистическата професия”, подчертава тя. „Имаше момент, в който някои колеги мислеха, че не си струва на хората да се обясняват процедурите по ЗДОИ по места, заради мудността на закона. Но ако някой има желание наистина да получи информацията, която търси, трябва да има и търпението да пусне заявление, вместо да се оплаква”, подчерта значимостта на разяснителната дейност Дияна Бончева.

Материала подготви Диана Банчева, ПДИ


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.03.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP