Информационен бюлетин
Брой 5, м. май 2004

Директоратът по правата на човека към Съвета на Европа разпространи наръчник "Достъп до официални документи"

Директоратът по правата на човека към Съвета на Европа разпространи през м. май наръчник "Достъп до официални документи" на френски и английски език. Наръчникът е подготвен от групата специалисти по достъп до официална информация (DH-S-AC).

Целта на наръчника, както се отбелязва в увода, е да направи достояние на по-широки кръгове от обществеността и администрацията принципите, заложени в Препоръка (2002)2 за достъпа до официални документи, приета от комитета на Министрите на Съвета на Европа на 21 февруари 2002 г. и адресирана до страните-членки.

Програма Достъп до Информация преведе Препоръката и обяснителната записка към нея веднага след нейното приемане. Оттогава досега принципите, заложени в Препоръката (2002)2 на Съвета на Европа са едно мощно средство за тълкуване на неяснотите в българското законодателство, а също така важна част от обученията по достъп до информация, провеждани в България.

Важността на Препоръка (2002)2 за тълкуване на нормите на българския Закон за достъп до обществена информация може да бъде илюстрирана с това, че Върховният Административен Съд в свое решение се позова на този важен документ на комитета на Министрите на Съвета на Европа.

Програма Достъп до Информация ще преведе и разпространи текста на наръчника. Смятаме, че по този начин ще спомогнем за утвърждаването на стандартите, заложени в Препоръката (2002)2 в практиката на предоставяне на обществена информация в България.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.06.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP