Информационен бюлетин
Брой 5, м. май 2004

Община Добрич сменя курса
Кръстина Маринова, координатор на ПДИ, Добрич

Добричкият окръжен съд отхвърли като неоснователна жалбата срещу отказ за достъп до информация от страна на общината.Това беше първото дело по ЗДОИ, което влезе в съдебна зала в Добрич и беше обект на медийно внимание. Всички подадени до сега жалби по Закона за достъп до обществена информация бяха оттеглени от страна на жалбоподателя и магистратите не са им давали ход. С решение №57 /13.04.2004 г. тричленен състав на Добричкия окръжен съд с председател Флорентина Борисова се произнася, че жалбата по административно дело №367/2003 г.е допустима, но е неоснователна. Тоест отказът на община Добрич да даде исканата информация е обоснован и законосъобразен, постановяват магистратите.

Фактите

През месец август 2003 г. гражданката Даниела Димитрова подава искане за достъп до информация, която да получи на хартиен носител.Става въпрос за заповеди на кмета за прекратяване на договор с неин конкурент - Веселин Тодоров Митев - за наем на общинско място за продажба на пуканки. Заявителят настоява и за другите заповеди, касаещи наемните отношения на общината със същото лице - заповед за изземване на количката му, заповед за подновяване на договора му. Димитрова също държи количка за пуканки по договорни отношения с общината на място, срещуположно с това на конкурента. На 14.08.2003 г., в законния срок, тя получава изричен отказ от общината, мотивиран на основание чл.37 ал.1 т.2 от ЗДОИ, т.е. информацията касае трето лице, което, след писмено допитване, е отказало такава да бъде предоставена. В жалбата си до съда гражданката настоява за отмяна на отказа. Той възпрепятствал Димитрова да сезира компетентните органи - в случая Комисията за защита на потребителите - срещу нелоялна конкуренция, да прeустанови дейността на търговеца Веселин Митев, който поставил трета машина с огромен капацитет и количка, несъобразена с договора на общината и типовия модел, одобрен от главния архитект на града."С отказа си община Добрич възпрепятства възможността да защитя собствените си интереси във връзка със сключения с нея договор и заради нелоялната конкуренция на другия наемател", пише още в жалбата до съда.

Защитата на ответника:

"Делото е обречено, ако исканата информация бъде предоставена, това ще представлява издаване на фирмена тайна."

Адвокатът на жалбоподателката Юлия Отузпирова:

"Визираният отказ е незаконен, очевидно не е свързан с интереса на други лица. Трябва да има прозрачна дейност на органите с власт - в случая община Добрич."

По-късно пред журналисти тя заяви: "Има неясноти в закона - в частта, която ограничава достъпа до информация и защитава трети лица.Но интересите на трети лица като какво се явяват - държавна, служебна или фирмена тайна - винаги ли трябва да създават ограничение за прозрачност в работата на публичен орган?", пита риторично юристката.
Оръжният съд мотивира решението си да приеме за законен отказа на общината в конкретния казус съгласно чл.37 ал.1 т. 2 от ЗДОИ - когато достъпът засяга интересите на трето лице. Общината е уведомила с писмо третото лице - в случая Веселин Митев, за исканата от Димитрова информация.

В заявление до общината Митев не дава съгласие за предоставяне на информацията, която касае неговите наемни отношения.

Решението на Добричкия окръжен съд можеше да се обжалва пред Върховния Административен съд на Република България. Но жалбоподателят по делото не се е възползвал от това си право. "Моят клиент загуби интерес!", призна адвокатката. ЗДОИ се нуждае от сериозни и бързи промени, коментираха юристи, наблюдавали първото дело за достъп до информация в Добрич.

Коментар на Александър Кашъмов:

Впрочем отказът е доста учудващ . През 2003 г. община Добрич получи приза "Институция най-добре организирала предоставяне на информация за граждани" по повод Международния ден на правото да знам, празнуван за първи път на 28 септември миналата година. По данни на служители от самата община за 2003 г. те имат десетки случаи на предоставен достъп до информация - в някои, копия от десетки страници документи. Отказът е само един. Нека още веднъж да припомним, че принципът за максимална откритост е в основата на законодателството за достъп до информация. Изключение от него може да има само когато законът изрично го предвижда за защитата на нечии права или обществен интерес от увреждане и то само в случай, че общественият интерес за откритост не надделява. Винаги когато страна по една сделка е общината или държавата общественият интерес надделява. В този случай е допустимо да се отказва само част от информацията по изключение, напр. клауза в търговски договор между общината и фирма. След заличаването й, копие от останалата част на договора трябва да се предоставя, както постанови на 25 май 2004 г. ВАС в две сходни дела срещу откази на кмета на община Видин. Що се отнася до наемните отношения между община Добрич и третото лице, то в тях очевидно не може да има никаква тайна по смисъла на Закона за защита на конкуренцията и информацията е трябвало да се предостави. Надяваме се, че не такъв пример ще дава за в бъдеще отличената община на останалите държавни и общински институции.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.06.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP