Информационен бюлетин
Брой 5, м. май 2004

Институциите във Видин крият, че ги съдят по ЗДОИ
Анелия Славейкова, координатор на ПДИ, Видин

Общината и областната управа във Видин крият, че граждани, получили, отказ за достъп до обществена информация от кмета Иван Ценов и губернатора Мартин Дончев, търсят правото си в съда, като обжалват решенията, с които им се отказва това право. "Нямаме обжалвани по реда на ЗДОИ решения за отказ на информация", категорична е пред ПДИ говорителката на община Видин Миглена Серафимова. Тя съобщава още, че според справката на юристите в кметството от общо подадените 62 заявления по ЗДОИ в общината са постановени 52 решения за предоставяне на достъп. Само 3 са отказите да се предостави исканата информация. Всички те са мотивирани с чл. 37 ал. 1 т. 2 на ЗДОИ, който третира засегнати интереси на трето лице и липсата на негово изрично писмено съгласие за предоставянето на исканата информация. По компетентност, без се обяснява точно каква, общината била отговорила на 2 заявления по ЗДОИ. Без разглеждане са оставени, пак без да е ясно защо, 5 броя заявления за достъп до обществена информация.

Това е информацията, която община Видин предоставя за това как е прилаган ЗДОИ в кметството през 2003 г. Пропуска се обаче същественият момент, че с решение № 98 от 27.06.2003 видинският окръжен съд /ВОС/ е отменил като незаконосъобразен отказа на кмета на община Видин, като го е задължил да предостави на г-жа Любов Гусева, член на управителния съвет на Видинското дружество за защита на животните, информация за броя на заловените и настанени в общинския изолатор бездомни кучета за периода 2001-2002 г., броят на евтаназираните животни, изразходваните средства от общинския бюджет за описани в заявлението консумативи и лекарствени средства, свързани с дейността на изолатора.

Същия ден Любов Гусева печели още едно дело срещу община Видин за отказан й достъп до информация. В качеството си на член на УС на същото дружество тя е искала от кмета Иван Ценов да и бъде предоставен достъп до договора, сключен между община Видин и фирма "Чистота" ЕООД, с предмет на възлагане на организираната и финансирана с общински средства дейност по ограничаване популацията на бездомните кучета във Видин. С решение № 95 от 27.06.2003 г. видинският окръжен съд отменя отказа на кмета на община Видин като незаконосъобразен и го задължава да предостави достъп до исканата информация. Аргументът на кмета, че исканата информация засяга интересите на трето лицеи с оглед неговото несъгласие е отказал достъп, е определен като незаконосъобразен, тъй като информацията е с обществен характер и в случая е приложим чл. 31, ал.5 от ЗДОИ.

Няма как юристите на кметството да не знаят за тези дела, защото решенията на ВОС са атакувани от община Видин пред ВАС. По този начин те не само отказват неправомерно информация, но и подават лъжливи данни за работата си по ЗДОИ.

Подобна е и ситуацията в областна администрация - Видин. Там през 2003 г. са постъпили общо 103 заявления за достъп до обществена информация и е постановен един-единствен и то частичен отказ за достъп до информация. Чиновниците от деловодството обаче категорично отказват да съобщят какво и на кого е отказано. Мотивът им е, че по Закона за личните данни нямат право да дават подобен тип информация.

Всъщност става въпрос за заявлението на Свилен Маринов от есента на 2003 г., когато той иска подробна информация и достъп до документите, с които е извършена покупко-продажба на земя в 30-метровата ивица на брега на река Дунав - изключителна държавна собственост. Страни по тази сделка са областния управител Мартин Дончев и фирма "Екопетролиум". Първоначално заявителят получава категоричен отказ за достъп до каквото и да било по темата. А мотивът на чиновниците е смехотворен - заявлението не е написано върху бланка, изготвена за целта в областна администрация - Видин. Нищо, че заявителят си е направил труда да изчете ЗДОИ и да мотивира почти всяка точка от искането си с конкретен текст от този закон. След като човекът чинно попълва формуляра и отново иска веднъж отказаната му информация, той я получава частично с отговора, че исканите документи засягат личните данни на трето лице. По същия начин чиновниците мотивират сега пред ПДИ отказа си да предоставят информация за заявителя, каква информация е искал той и дали е обжалвал пред съда частичния отказ на областния управител.

Останалите институции във Видин, чиито ръководители са задължени субекти по смисъла на ЗДОИ, твърдят, че при тях няма подадени заявления по ЗДОИ през 2003 година. Откакто е влязъл в сила този закон, във видинската

Здравноосигурителна каса е подадено само едно заявление и по него информацията е предоставена. В РДВР-Видин пък не е постъпвало нито едно заявление.

Договорите по обществени поръчки между общината и фирми са публични, реши нa 25.05.2004 г. тричленен състав на Върховния административен съд. Достъп до тях трябва да се предостави дори когато в тях се съдържа информация, представляваща търговска тайна или лични данни, след като същата се заличи. Две дела бяха разгледани от ВАС като касационна инстанция след като Видинският окръжен съд отмени два отказа на кмета на община Видин да предостави достъп до договора на общината с общинска фирма "Чистота" относно залавянето на бездомните кучета в града и данни за третиране в тази връзка на бездомните кучета и отчет за разходваните по договора средства. Достъп до информацията поиска през 2002г. видинското дружество за защита на животните. Решенията на съда дават важно тълкувание на закона, с което се прегражда възможността администрацията да злоупотребява с т.н. "търговска тайна".НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.06.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP