Информационен бюлетин
Брой 5, м. май 2004

Взето ли е решение за изграждане на АЕЦ “Белене”?
Антон Андонов, Александър Кашъмов

Правителството реши - строежът на АЕЦ "Белене" продължава. Спрените през 1992 г. строителни дейности ще бъдат възобновени. Новината оповести в Белене лично министър-председателят Симеон Сакскобургготски, според когото втората АЕЦ е най-големия инвестиционен проект за последните две десетилетия, чието реализиране ще осигури стабилна енергия и запазване на силните позиции на страната в регионалния енергиен пазар и след 2010 г. Тезата на правителството бе оспорена от еколози и икономисти, които заявиха, че влагането на 2 милиарда долара инвестиция в нови ядрени мощности е меко казано с неясна изгода за страната.

Всъщност какво точно представлява това решение? Според анотацията на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и на "Инвестиционно предложение за строителството на АЕЦ "Белене", разпространен сред участниците в общественото обсъждане на 4 май тази година в София с Решение № 853/20.12.2002 "Правителството подновява процедурата по изграждане на АЕЦ на площадка Белене" (Да оставим настрана факта, че в законодателството не е познат терминът "подновяване на процедура"). На 3 май 2004 г. премиерът Симеон Сакскобургготски публично оповестява "правителственото решение за изграждане на АЕЦ "Белене". Значи излиза, че и през 2004 година е взето решение, но какво точно, все още не е известно. Главният секретар на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (МЕЕР) Славчо Нейков, отговаряйки на заявление за достъп до обществена информация, твърди: "Към настоящия момент министърът на енергетиката не е подготвял и внасял предложение по чл.45, ал.2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) пред Министерския съвет (МС)". (Това е единственото законово основание за вземането на решение за изграждане на ядрена централа.) Датата е 14.05.2004 г.

Същевременно в отговор на друго заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) МС предоставя копие от свое решение, взето на 29.04.2004 г. В него четем: "МС дава съгласие за изграждане на ядрена централа АЕЦ "Белене". Ха сега, де?!

Според еколозите, кабинетът е обявил старта на строителството на АЕЦ "Белене" в противоречие със закона.

Решение на Министерския съвет за строежа (прието на 29.04.2004 г.) трябва да се вземе едва след като е минало публичното обсъждане на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда от изграждането на електроцентралата. Пак според тях в подготвения доклад за ОВОС на АЕЦ "Белене" не се дават никакви гаранции, че централата ще бъде напълно безопасна, независимо от избора на вида атомен реактор. Опорочена е и процедурата по ОВОС с избор на фирма, която да изготви оценката, защото тя е проведена в нарушение на Закона за обществените поръчки и Закона за околната среда и водите. В доклада липсват доказателства за минималното въздействие от реализацията на проекта върху околната среда, няма извършено изследване за рисковете от аварии и възможните топлинни замърсявания на река Дунав, не са взети предвид и потенциалните рискове от сеизмично опасния район, където се предвижда изграждането на АЕЦ, твърдят еколозите.

Ако не беше разкрито "потайното" решение от 29.04.2004 г., еколозите нямаше да могат да защитят юридически всички посочени свои аргументи. С откриването му обаче възникна и възможността то да бъде обжалвано.
Петър Пенчев, председател на секция Монтана на Национално Движение Екогласност сезира Върховния Административен съд с молба съдът да отмени решението по т. 57 от заседанието на МС на 29.04.2004, с което изграждането на АЕЦ "Белене" се стартира. В жалбата си до съда г-н Пенчев посочва, че взетото от министрите "Решение на Министерския съвет на Република България за изграждане на АЕЦ "Белене" е незаконосъобразно съгласно чл.45 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ). "Няма изготвена оценка за ядрената безопасност и радиационната защита; няма завършена оценка за въздействието на върху околната среда и физическата защита; няма изготвена оценка за социално-икономическото значение от изграждането на ядрена централа; в доклада по ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на АЕЦ "Белене", изготвен от независими експерти, има отрицателна оценка за радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, които се получават в резултат на дейността на ядрената централа и тяхното управление, като нерешен и открит проблем", се посочва в жалбата до съда. Петър Пенчев обръща внимание и на неизпълнението на изискванията на чл.45, ал.4 от ЗБИЯЕ - решението за изграждането на обекта е взето преди да бъде извършено обществено обсъждане на предложението за изграждане на ядрена централа.

Документите, представени пред ВАС г-н Пенчев е получил по реда на ЗДОИ. "Надявам се във Върховния Административен съд да имам успех. Мисля, че успях да събера необходимата ми информация, за да сезирам съда и да настоявам за отмяната на взетото министерско решение за изграждане на АЕЦ "Белене" като незаконосъобразно и респективно за спирането на строежа на атомната електроцентрала. Нямам представа как щях да се добера до интересуващата ме информация, ако не бях използвал процедурата по ЗДОИ", казва г-н Пенчев и очаква произнасянето на висшите магистрати по допустимостта на неговата жалба.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.06.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP