Информационен бюлетин
Брой 5, м. май 2004

Съдът задължи МВР да предостави информация

С решение от от 04.05.2004 г. Върховният административен съд, петчленен състав, задължи министъра на вътрешните работи да предостави на журналиста от в. "Дневник" Христо Христов достъп до архивните фондове на МВР, поискан със заявление по ЗДОИ.

През октомври 2002 г. журналистът поиска достъп до т.нар. литерни дела на радио "Свободна Европа", "Дойче Веле" и "Би Би Си" във връзка с проучване на архивни документи, свързани с българския писател Георги Марков, който в периода 1970-1978 г. е работил в споменатите радиостанции. Литерни дела е термин, който се е използвал от Държавна сигурност. Те се различават от делата за оперативна разработка, които са образувани спрямо определено физическо лице, тъй като представляват разработка на конкретни обекти и дейността в тях.

Според министър Петканов такива документи не се съхранявали в архива на МВР. Подадената от Христов със съдействието на Програма Достъп до Информация жалба срещу този отказ бе отхвърлена от тричленен състав на ВАС. Петчленният състав на ВАС отмени решението на предходния състав и задължи министъра да предостави поискания достъп. Съдът приема, че от доказателствата по делото е видно, че исканата документация съществува в МВР и журналистът вече е чел там документи на бившата Държавна сигурност по темата. Дори да не е налична част от поисканата документация, съгласно Закона за достъп до обществена информация МВР е било длъжно да укаже на заявителя къде се намира тя. Прецедентна е категоричността на съда да задължи административния орган безусловно да предостави искания достъп до обществена информация.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.06.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP