Информационен бюлетин
Брой 1(49), януари, 2008 г.

Новини
подбрани от Ралица Кацарска, ПДИ

Ралица Кацарска

На 8 февруари 2008 г. Програма Достъп до Информация ще проведе годишната среща с журналистите от координаторската мрежа в страната. Срещата ще се проведе в зала "Адакта" на хотел Рила, София Целта е да се обобщи постигнатото през предходната година и да се набележат основните задачи в работата на ПДИ и журналистическата мрежа за 2008 г. Една от важните точки за обсъждане на работната среща е изпълнението на наскоро стартиралия проект "Местни медии и свобода на информацията в България". За пръв път на традиционната годишна среща ПДИ ще връчи награда „Координатор на годината”.

Нова апаратура за Пресцентъра на Oбщина Ямбол обеща новото ръководство на журналистите. Кабинетът бе обособен през 2007 г., точно пред стаята на специалиста „Връзки с обществеността” на втория етаж.
Пресцентърът е отворен за всички представители на регионалните и централните медии. В него е поставена старата мебелировка от кабинета на кмета, малка масичка, бюро с компютър. Новото ръководство на общината има идеята да дообогати оборудването с телевизор, още един компютър, скайп, принтер, телефон.
Не само по време на изборите, но и в делника, в центъра се събират журналистите, за да напишат поредните си материали, да проверят информационните сайтове и електронните си пощи и най-вече, почивайки си, да обменят информация за града и региона. Само след работно време там заседават постоянните комисии към местния парламент.

Картър център (The Carter Center) организира на 27-29 февруари 2008 г., в Атланта, Джорджия, Международна конференция на тема „Правото на обществена информация”. Очакват се около 100 представители на правителства, медии, неправителствени организации, академични среди, частен сектор, които да обсъдят успехите и придобития опит от изминалото десетилетие в областта на обществената информация и да обмислят очертаващите се проблеми. Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, ще сподели българския опит в Международната конференция.

Кампания срещу предложената от Министерството на вътрешните работи на Великобритания схема за създаване на централизирана база с личните данни на британските граждани стартира английската организация NO2ID на Европейския ден на защита на данните, 28 януари. Схемата предвижда доброволното предоставяне на информация от паспорт, лична карта или други официални документи в „Национален идентификационен регистър”. Веднъж попаднали там обаче, данните се запазват завинаги, предупреждават от неправителствената организация, която е базирана в Лондон. Създаването на подобни бази данни създава възможност за злоупотреби от страна на самата държава – налагане на контрол върху гражданите, както и нарушаване на личната свобода и правото им на лична неприкосновеност. NO2ID призовават британските граждани да се противопоставят на подобна схема, като разпространиха коментари към един от разяснителните материали. Документът на английски език е достъпен тук.

Европейската комисия публикува Доклад за прилагането на Регламент 1049/2001 за обществен достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията през 2006 г. Това е петият доклад, който комисията изготвя в изпълнение на чл. 17 (1) на Регламента, който гласи, че всяка институция трябва ежегодно да публикува доклад за броя на отказите за достъп до документи, причините за тези откази и броя на чувствителните документи, за които няма справка в обществения регистър. Какво показват данните от доклада:

  • Регистърът на комисията включва 73 708 документа.
  • Заявленията за достъп през 2006 г. са 3841 или с 445 повече от 2005 г.
  • Разбивката на заявленията по категории сочи, че се е удвоил броят на заявленията относно сътрудничеството в областта на правосъдието - 40% от заявленията са свързани с конкуренцията, сътрудничество в правосъдието, околната среда, вътрешния пазар, транспорта и енергетиката.
  • Увеличил се е броят на положителните отговори на заявленията. При 73,83% от всички случаи документите са представени изцяло, а частичен достъп е даден при 2,94%.
  • Основните причини за отказ на документи от страна на Комисията са: защита на процеса на разследване - 21,18%, защита на процеса на вземане на решения - 17,48%, защита на търговските интереси - 16,50% (в сравнение с 14,32% през 2005 г.) и защита на личните данни - 13,59% (в сравнение с 10,61% през 2005 г.).

От цялостния анализ на доклада се вижда, че, както в предходните години, голяма част от заявленията за достъп се отнасят до информация за мониторинга на Комисията, при прилагане на общностното право.

На 16 януари 2008 г. бе публикуван и доклада с обобщените резултати от общественото обсъждане на Зелената книга с предложения за изменения на Регламент 1049/2001, инициирана от Европейската комисия на 18 април 2007 г. Тридесет организации, сред които и ПДИ, изпратиха становища по констатираните проблеми и по направените в Зелената книга предложения. Мнение по предложенията са изпратили и двадесет и пет обществени институции, четиринадесет фирми и единадесет физически лица. Зелената книга бе представена на две срещи в София по инициатива на Представителството на Европейската комисия в България през юни 2007 г. ПДИ беше партньор в инициативите.
Докладът с обобщените резултати на английски език може да видите тук.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.02.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP