Информационен бюлетин
Брой 12(48), декември, 2007 г.

Достъпниците по света: С какво 2007 г. бе важна за застъниците за свобода на информацията?
Диана Банчева, ПДИ

И през 2007 г. екипът на ПДИ ви информираше за най-интересните събития в областта на достъпа до информация чрез новините и специалните рубрики “Достъпниците по света” и “Европейски практики” на месечния ни бюлетин. Сред несъмнено най-значимите събития за достъпа до информация през изминалата 2007 г. бяха консултативния процес по Зелената книга относно обществения достъп до документи, съхранявани от институциите на Европейската общност, както и работата на експертната група към Съвета на Европа по бъдещата Конвенция за достъп до официални документи.

2007 година започна с ясен пример за отчетност, даден от новия генерален секретар на ООН Бан Ки-мун. Бившият южнокорейски външен министър, встъпил в длъжността генерален секретар на ООН на 1 януари 2007 г., реши да оповести финансовата си декларация. За сравнение, предшественикът му Кофи Анан отказа да направи декларацията си публична. Застъпници за свободата на информация определиха действието на Бан като изключително, тъй като публичността на информация, свързана със собствеността на служители от международни организации, е необичайна, въпреки че това е един от най-ефективните механизми за защита от конфликт на интереси.

В резултат на широка медийна и застъпническа кампания от началото на 2007 г., във Великобритания не само беше предотвратен опит за обезсилване на Закона за свобода на информацията, но в края на годината Министерството на правосъдието на Великобритания обяви началото на консултативен процес по мерки за увеличаване на отвореността и подобряване достъпа до информация.

Несъмнено сред най-важните събития за застъпниците за свобода на информацията през 2007 г. в Европа, бе стартирането на обществено обсъждане, с цел подобряване на Регламент 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. За тази цел на 18 април 2007 г. Европейската комисия публикува Зелена книга с предложения за изменения на Регламент 1049/2001 на специална Интернет страница. В рамките на три месеца всеки можеше да даде своето мнение или коментар по въпросите и предложенията в Зелената книга. Най-активен в дебата бе неправителственият сектор - тридесет организации, сред които и ПДИ, изпратиха становища по констатираните проблеми и по направените в Зелената книга предложения. По инициатива на Представителството на Европейската комисия в България бяха проведени две публични представяния на Зелената книга в София през юни. ПДИ беше партньор в инициативите. Предстои Комисията да обобщи резултатите от консултативния процес в доклад, който ще бъде достъпен на същата Интернет страница.1

С определение на Конституционния съд Чили се присъедини към другите две южноамерикански държави, Коста Рика и Парагвай, в които конституционният статус на правото на достъп до информация се признава, независимо че това право не се гарантира изрично от техните конституции. Определението на Чилийския съд е в резултат на историческото решение на Интерамериканския съд от 2006 г. по делото Клод Рейес и други срещу Чили, с което за пръв път международен съд, призна правото на достъп до информация за основно човешко право. В отговор на съдебното решение на Чилийския конституционен съд, правителството внесе ново законодателно предложение, с цел да се преразгледа режимът за достъп до информация в Чили.

Едно от събитията през изминалата 2007 г., което ще доведе до значително увеличаване на броя на хората, чието право на достъп до обществена информация ще бъде гарантирано със закон, е приемането на Закон за свобода на информацията в Китай. Законът ще влезе в сила на 1 май 2008 г. Други страни, които приеха свои закони за достъп до информация през 2007 г., са Никарагуа, Хондурас и Кайманските острови - територия под суверенитета на Велокобритания.

След дългогодишна кампания от страна на застъпниците, Народното събрание на Нигерия прие Проект на Закон за свобода на информацията през февруари 2007 г. Законът все още не е влязъл в сила, тъй като президентът Обасаньо отказа да го подпише. В Кения Проектът на Закон за свобода на информацията е пред гласуване в парламента, а в Непал чака одобрението на Долната камара. Правителствата на Гана и Танзания са в процес на разглеждане на Проектозакони за свобода на информацията. След години подмятания из администрацията в Държавната дума, в Русия е внесен законопроект с дългото заглавие “Осигуряване на достъп до информация за дейността на държавните органи и органите на местното самоуправление”.

За пети път се проведе Международна конференция на информационните комисари, този път в Уелингтън, Нова Зеландия, между 26 и 29 ноември. Срещата съвпадна с 25-годишнината от приемането на Новозеландския закон за официалната информация. Информационни комисари, представители на академичните среди, и неправителствените организации от цял свят обсъдиха развитията и предизвикателствата в областта на достъпа до информация.

В края на годината (18 декември) Камарата на представителите прие Закон за отвореното управление, с който ще се измени 41-годишния Закон за свобода на информацията на САЩ. За пръв път федералните институции ще подлежат на санкция за неспазване на срока за разглеждане и отговор по заявления. Освен това, заявителите, на които се наложи да заведат дело, за да получат достъп до документи, ще имат право на възстановяване на съдебните разноски, дори и ако делото се прекрати, заради предоставяне на информацията. По силата на новия закон, институциите ще трябва да се отчитат по-съвестно за работата си пред Министерството на правосъдието. Създава се и Офис на омбудсмана към Националната администрация на архивите и регистрите на САЩ, чиято цел е разрешаване на конфликти между заявителите и федералните институции, както и наблюдение на работата на последните по изпълнение на Закона за свобода на информацията.

Несъмнено обаче най-големият успех за застъпниците за свобода на информацията през 2007 г. бе резултатът от кампанията за по-добра Конвенция за достъп до официални документи, която се изготвя от експертна група към Съвета на Европа. През юли 2007 г. Групата представи текста на проекта на бъдещата Конвенция. Трите международни организации – Access Info Europe2, Article 193, Правна Инициатива на Отворено общество4, които участваха като наблюдатели в процеса на подготовка на текста на бъдещата Конвенция, призоваха Групата от експерти да съобрази текста на проекта на Конвенцията с по-високите стандарти в областта на достъпа до информация, заложени в националните закони на редица страни.

Призивът на Access Info Europe, Article 19 и Правна Инициатива на Отворено общество бе подкрепен от 250 организации и 270 застъпници са свободен достъп до информация, които подписаха отвореното писмо с конкретни предложения. Становища за подобряване на текста бяха внесени от правителството на Словения, информационни комисари от цяла Европа (Естония, Германия, Ирландия, Сърбия, Словения и Великобритания), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Отвореното писмо беше подкрепено от Програма Достъп до Информация и няколко други български неправителствени организации.

Групата от експерти, чиято последна среща бе в Страсбург между 9 и 12 октомври, отказа да разгледа предложенията за съобразяване на бъдещата Европейска конвенция за достъп до официални документи с установените стандарти и добри практики в 47-те страни-членки на Съвета на Европа. Ето защо гражданските организации призоваха Координационния комитет по правата на човека към Съвета на Европа да не приема Проекта на Конвенция за достъп до официални документи в настоящия му вариант с писмо от 31 октомври 2007 г. Под натиска на неправителствени организации и представители на страни-членки на Съвета на Европа, които критикуваха проекта в настоящия му вид, Координационният комитет реши да отложи решението си по текста, и да даде повече време на Групата от експерти да довърши Обяснителния меморандум и да събере становища от страните-членки за подобряване текста на Конвенцията.

Бъдещата Конвенция за достъп до официални документи на Съвета на Европа ще бъде първият международен договор, гарантиращ правото на достъп до информация.

1. http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_en.htm
2. http://www.access-info.org
3. http://article19.org
4. http://justiceinitiative.org


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.01.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP