Информационен бюлетин
Брой 11(47), ноември, 2007 г.

Спокойно – бюджетният излишък няма да остане непохарчен!
Фани Давидова, ПДИ
материалът е публикуван във в-к „Дневник“ от 05.12.2007 г.

Спокойствие и само спокойствие – най-известната реплика на Карлсон, който живее на покрива, реплика, обикновено следваща поредната му беля.

Същата реплика използват управляващите днес, когато се повдигне въпросът за натрупания тази година бюджетен излишък. „Спокойствие, само спокойствие“ - председателят на бюджетната комисия Румен Овчаров съобщи, че средствата, поискани от правителството, ще се изразходват за строителство, за спешния телефон 112 и за създаване на резерв от гориво. Какво ще бъде строителството, до колко е необходимо, какъв резерв, какво гориво - това се оказват дребни детайли, които вероятно не се съобщават, за да не се товарят избирателите с несъществени дреболии. Премиерът Сергей Станишев пък обяви, че милиардът ще бъде похарчен рационално и прозрачно за обществото - „Спокойствие, само спокойствие“. На този етап за правителството „прозрачно“ означава простото съобщение, че излишък има и че той ще бъде похарчен.

За човека неикономист, фразата бюджетен излишък звучи като поредното неясно клише. Популярно обяснено, това са пари, които държавата събира от всички нас под формата на данъци, без те предварително да са разчетени за покриване на предвидените за годината бюджетни разходи. Най-логичният въпрос за нормалния данъкоплатец е – какво ще прави правителството с тези пари. Съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), чл. 14, ал. 2,т. 3, органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация представлява или би представлявала обществен интерес. Е какъв по-очевиден интерес от този на данъкоплатеца да разбере как ще бъдат похарчени неговите пари и най-вече защо точно по този, а не по друг начин.

По правило – а именно съгласно Закона за устройство на държавния бюджет - чл. 41, ал. 1 - годишният отчет за изпълнение на държавния бюджет се разглежда от Министерския съвет и се внася в Народното събрание по показателите, по които е бил приет за съответната година.
Това отчитане обаче не се отнася до бюджетния излишък точно защото отчет се прави по заложените показатели. Излишъкът не е предварително заложен в бюджета, ето защо неговото харчене не се и отчита пред Народното събрание. Хитро, а? Заради липсата на задължение за отчитане пред парламента единственият начин да се получи информация за това как точно ще се изхарчи излишъкът остава Закона за достъп до обществена информация. Ако правителството спазва закона, в което искрено се надяваме, следва да се изпълнят и разпоредбите на цитирания чл. 14, ал. 2, т. 3 от ЗДОИ и да се публикува официална информация за това – колко точно е бюджетният излишък, как ще бъде разпределена всяка негова стотинка, защо точно по този, а не по друг начин. Бих добавила и нещо за проект на харченето и неговото парламентарно обсъждане, но хайде да не ставам нахална. Досега официална публикация или прессъобщение за това как точно ще се разходва целият бюджетен излишък, придружено с мотиви, няма, но ние продължаваме да се надяваме. Спокойствие и само спокойствие!

Първата година, в която харченето на бюджетния излишък стана обект на разгорещен обществен дебат, беше не толкова далечната 2004 г. Тогава беше обявен бюджетен излишък от около половин милиард лева. Подробен отчет как бяха похарчени тези пари не ми е известно да е бил публикуван. Голяма част от този излишък беше отделен за прочутите „Малки демонстрационни проекти“. Цялата втора половина на 2004 година в офиса на Програма Достъп до Информация пристигаха сигнали от журналисти в областните градове на България, които съобщаваха за сизифовите мъки, с които се получава информация, свързана с харченето на парите за въпросните демонстрационни проекти. Не се предоставяше информация за отпуснатата сума в съответния град, не се съобщаваха имената на фирмите, спечелили обявените обществени поръчки. Не само че предварително не се публикуваше информация относно харченето на бюджетния излишък, но и след подаването на заявления за достъп до обществена информация данни за харчовете трудно се получаваха. Беше заведено дори дело за достъп до обществена информация. С помощта на Програма Достъп до Информация журналистът Красимир Крумов обжалва отказ на областния управител на град Шумен да предостави имената на фирмите, които ще изпълнят въпросните демонстрационни проекти за област Шумен. Докарахме го дотам да се водят съдебни дела за достъп до информация за това как, за какво и от кого се харчат бюджетни пари.

Към настоящия момент, както вървят нещата, бюджетният излишък ще бъде похарчен точно толкова непрозрачно, колкото и онзи през 2004 г. Както тогава, така и сега, информацията за разходването на излишъка „пристига“ до ушите на данъкоплатците под формата на кратки и прости съобщения в медиите като например: „МВР взима 46 млн. лв. от бюджетния излишък“; „900 милиона лева от бюджетния излишък за 2007 г. ще бъдат използвани от правителството за допълнителни бюджетни разходи.“

Ама защо МВР, а не министерствата на здравеопазването или образованието например? Въпросните 900 млн. как точно ще бъдат изхарчени? Защо с тези пари не се платят дълговете на болниците да речем? Защо част от парите не се разходват за ремонти на домовете за сираци, домовете за хора с увреждания, част от които са в окаяно състояние. Защо след като за поредна година бюджетът натрупва немалък излишък, не ни намалят данъците? Вероятно на икономистите тези въпроси ще се сторят наивни и елементарни, но истината е, че обикновеният гражданин – данъкоплатец и избирател, си задава точно тези въпроси и има право да получи отговор. Надменният маниер на управляващите в стил „Ние, умните, знаем едни важни работи, дето вие, глупавите, не ги разбирате, затова няма да се хабим да ви ги обясняваме“ е неизменна линия на поведение на няколко поредни български правителства. Това безцеремонно поведение винаги води до едно и също нещо – провал на управляващата партия на следващите парламентарни избори.

Понеже по лични впечатления в България помним до две, максимум до три години, ще припомня реплика на сегашния премиер, тогавашен лидер на БСП, отпечатана във вестник “Сега” от 07/11/2003 г.. Тогава, той нарича бюджетния излишък “черната каса на управляващите” именно поради липсата на задължение за отчетност пред парламента. Днес, 5 години по-късно, се оказва, че поддържането на бюджетен излишък всъщност е „модерна европейска политика“, както отбелязва министър Орешарски в отговор на парламентарно питане на депутата Мартин Димитров. Как се менят нещата само... тц, тц!


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.12.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP