Информационен бюлетин
Брой 10(46), октомври, 2007 г.

Коментар на юриста: Защита на личните данни или право на собственост?
Фани Давидова , ПДИ

Фани Давидова, ПДИ

Пред този абсурден въпрос са поставени българските граждани, чиято собственост се отчуждава за държавни цели.

През изминалия месец отново избухна скандал, свързан с нарушаване на личните данни на гражданите (виж в. Дневник от 24.10.2007 г. http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=390141) . В „Държавен вестник“ бяха публикувани имената и ЕГН-тата на собствениците на отчуждени имоти, които ще бъдат обезщетени, във връзка с разширението на дъгата на софийското околовръстно шосе. Дебатът се концентрира върху стария въпрос - „Законно ли е публикуването на ЕГН-тата на гражданите по какъвто и да е повод“. Встрани от дискусията остана въпросът защо изобщо се налага публикуването на цялата горепосочена информация в „Държавен вестник“ (ДВ). Работата е там, че съгласно Закона за държавната собственост – публикацията на тази информация в ДВ се оказва единственият начин за уведомяване на собствениците, че имотите им се отчуждават. Звучи невероятно, но е факт, че ако имате злополучието да притежавате имот, попадащ в границите на бъдещ национален инфраструктурен обект, и не следите редовно „Държавен вестник“, нищо чудно един хубав ден да се наложи бързо да спасявате покъщнината. Съгласно цитирания Закон за държавната собственост, отчуждаването на имоти - частна собственост, предназначени за изграждането на национални инфраструктурни обекти, се извършва с решение на Министерския съвет (МС), по предложение на министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството. С подаване на предложението, министърът на регионалното развитие изпраща копие от него до всички общини, на чиято територия се намират имоти, предмет на отчуждаване. Дотук се изчерпват задълженията на централната власт да уведоми собствениците. Иначе казано – големият началник изпраща на местния началник писмо, с което го уведомява, че имота на бай Георги, примерно, ще бъде отчужден.

От своя страна, кметът на съответната община е длъжен незабавно да постави обявление за започналата процедура по отчуждаване на видно място в сградата на общината. Толкоз. Законодателството не предвижда обичайното за подобни случаи задължително обществено обсъждане, няма срок за предложения и възражения на собствениците.

Окончателното решение за отчуждаване се взема от Министерски съвет и се обнародва единствено в "Държавен вестник". Задължение за публикуване в централен или местен ежедневник няма. Не съществува и задължение за поименно уведомяване на собствениците. Решението на МС подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му.

Ако гореспоменатия бай Георги няма късмета да мине покрай видното място в неговата община, ако не следи по принцип „Държавен вестник“, или някой от съседите му не вдигне гюрултия по въпроса, бай Георги може да разбере, че имотът му вече е част от голям инфрастуктурен обект, едва когато завари булдозери в двора си.

Подобен режим на отчуждаване не е прецедент, в смисъл и на други места се случва. За съжаление обаче, те са описани само в художествената литература и то в раздел „хумор и сатира“. В „Пътеводител на галактическия стопаджия“ Дъглас Адамс описва как главният герой се събужда в една прекрасна утрин от огромна земекопна машина, напредваща заплашително към къщата му. Оказва се, че имотът му попада точно насред новостроящата се магистрала. Проектите за това, точно както е според изискването на българския закон, са били закачени на „видно място в общината“, но главният герой е пропуснал този факт. Аналогична българска случка все още не се е случила, но както казва поетът, това, което ще се случи като случка, никой не може да предвиди . Особено ако са създадени такива благоприятни условия, просто е въпрос на време.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.11.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP