Информационен бюлетин
Брой 10(46), октомври, 2007 г.

Съдебни дела за достъп до информация - новини

Колко струва ремонтът на кабинета на премиера?
На 20 септември 2007 г. състав на Административен съд, София-град, разгледа и обяви за решаване дело срещу отказ на директора на Правителствена информационна служба (ПИС) да предостави информация за извършения ремонт в кабинета на премиера Станишев през 2007 г. Отказът е постановен по заявление от м. юни 2007 г. на журналистката Павлина Трифонова (в. “24 часа”). В отговор тя получила по пощата писмо от директора на ПИС, с което е уведомена, че ремонтът е извършен след сключен договор по проведена обществена поръчка по Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки (НВСОП). С писмото й се предоставя съвсем оскъдна информация и то само по някои от поставените въпроси, а по отношение на тези, свързани с цената на ремонта, офертите на участниците, както и цената за всяка закупена във връзка с ремонта вещ е постановен отказ на основание чл. 37, ал. 2 от ЗДОИ, тъй като тази информация засягала интересите на трети лица и няма техните изрични писмени съгласия за предоставянето й. Отделно, според директора на ПИС, участниците в процедурата по възлагане на специална обществена поръчка са посочили, че част от информацията има конфиденциален характер. Предстои в 30-дневен срок съдът да се произнесе с решение.

Прозрачност на общинските харчове
За трети път бе отложено делото, заведено от главния редактор на в-к „Народен глас“, гр. Ловеч, срещу отказ на кмета на града да предостави информация. Според градоначалника, поисканите данни за изразходваните общински средства за обяви в медиите са защитени данни на „третите лица”. По време на съдебните заседания се оказа, че общината не е съвсем наясно с кого е контактувала по повод тези обяви и кой точно е получил публичните пари. За изясняването на този въпрос бяха необходими две съдебни заседания, като Административният съд - гр. Ловеч, предприе законовите мерки за налагане на глоба на общинския юрисконсулт, поради неизпълнение на указанията в срок. На последното заседание стана ясно, че общината няма сключени договори с четирите медии, отказали да дадат съгласие за предоставяне на информация за размера на платените им от бюджета суми. Пледоариите на страните ще се състоят на 4 декември 2007 г. Делото се води с подкрепата на ПДИ.

Мълчаливият отказ е правно нетърпим!
Мълчалив отказ на кмета на Ямбол отмени през октомври 2007 г. Ямболският административен съд. На три пъти през годината общинската администрация указваше на подалата заявление Дияна Бончева от в. „Тунджа” да уточни искането си. Два пъти журналистката конкретизира, че иска да получи документите, отнасящи се до присъствието на кмета на работното му място за определен период. След третото „неразбиране” на искането за информация, своеобразният отказ бе обжалван в съда. Съдът отмени мълчаливия отказ като недопустимо от правото явление.

Одобрените проекти по ИСПА трябва да са достъпни
На 11 октомври 2007 г. Софийският градски съд (СГС) разгледа жалбата на Ивайло Хлебаров от екологично сдружение „За Земята” срещу отказ на Министерството на околната среда и водите да предостави документи по Програма ИСПА на Европейския съюз. Поискани са апликационните форми, докладите по проучванията, анализите на ползите и разходите и финансовите меморандуми по одобрените проекти. Според мотивите на министерството, по-голямата част от тези документи не могат да бъдат предоставени, тъй като има неприключили тръжни процедури. Както жалбоподателят, така и представляващият го адвокат Александър Кашъмов от ПДИ, подчертават неяснотата на така изложения аргумент. От една страна, несъмнена е потребността от максимална прозрачност на инфраструктурните проекти, финансирани от ЕС (тук влизат магистрали, мостът Видин-Калафат, аерогара София и много др.). От друга страна, документите, които са подадени по вече одобрените проекти по ИСПА, нямат никакво отношение към последващи тръжни процедури. Съдът следва да се произнесе в 30 дневен срок.

Заседанията на СЕМ трябва да са прозрачни
До месец трябва да се произнесе Софийският градски съд по жалба на Българската медийна коалиция срещу отказ на Съвета за електронни медии (СЕМ). Отказан е достъп до обсъжданията, довели до приемане на методика и критерии за оценка на кандидатстващите за радио и телевизионни лицензии. Според Съвета, тази информация е подготвителна и включва мненията на членовете му, поради което може да бъде отказана по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. Достъп е отказан и до конкурсните документи, поради наличие на търговска тайна. Тъй като СЕМ е орган с обществени функции и заседанията му са пронизани от принцип на публичност, съгласно Закона за радиото и телевизията, цитираното ограничение на достъп е неприложимо. Ничия търговска тайна не могат да бъдат и непопълнените от никого документи, според юристите на ПДИ.

Ще научим ли истината за „Петролгейт“?
Дали обществото има право да научи констатациите в доклада до Президента по случая „Петролгейт”? Отговорът на този въпрос ще стане ясен с решението на Софийски градски съд по делото на журналистката Зоя Димитрова от в-к „Политика”. През 2006 г. делото бе върнато за ново произнасяне от първата съдебна инстанция, като Върховният административен съд даде изрично указание да се разгледа законността на класифицирането на доклада като държавна тайна. От събраните доказателства става ясно, че грифове за сигурност са сложени, но не става ясно защо. Остава впечатлението, че в процесния доклад, изготвен от службите за сигурност, липсват твърдените секретни данни за способите за събиране на информация, но пък са налице важни констатации от обществен интерес. Докладът бе изготвен по искане на държавния глава, като реакция на публикациите в арабския вестник „Ал Мада” за участие на български фирми, близки до БСП, в сделки с режима на Садам Хюсеин, в нарушение на ембаргото, наложено от ООН. Очаква се съдебното решение да бъде постановено до края на месец ноември.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.11.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP