Информационен бюлетин
Брой 8(44), август, 2007 г.

Новини

От 10 до 14 септември 2007 г. Програма Достъп до Информация ще бъде домакин на учебно посещение на тема „Свобода на информацията и най-добри практики”, финансирано от Агенция за международно развитие на САЩ, в рамките на World Learning Kosovo. По време на обучението 13 души от автономна област Косово - представители на неправителствени организации, медии и органи на централното и местно управление - ще се запознаят с българския опит по прилагането на Закона за достъп до обществена информация. Програмата предвижда участниците да посетят Министерството на държавната администрация и административната реформа, Държавната комисия по сигурност на информацията, Комисията за защита на личните данни, Върховен административен съд, Народното събрание, Столична община и Столичен общински съвет.

Четвъртата среща "Европейска ресурсна банка" под надслов "Европа: Институции за свобода в глобалния контекст" ще се проведе между 13 и 16 септември в Букурещ. Тази година домакин на най-голямата годишна среща на организации, работещи в полза на демокрацията и принципите на пазарната икономика, е Центърът за институционални анализи и развитие (CADI). Формирана по примера на "Ресурсна банка" на фондация "Наследство", "Европейска ресурсна банка" събира представители на организации от Европа и Америка, както и учени, изследователи, политически анализатори и икономисти. През 2007 г. участниците ще обединят усилия в търсене на отговори на въпроси, свързани с Европейската конституция. Те ще имат възможност да обменят опит и да се включат в различни мрежи за работа, в посока утвърждаване принципите на демокрация и пазарна икономика в света. Представители на Програма Достъп до Информация ще вземат участие в срещата.

Глобална инициатива за прозрачност (GTI) прие Харта за прозрачността на международните финансови институции Хартата включва преамбюл и девет принципа: право на достъп, автоматично разкриване, участие в процеса на взимане на решения, право на търсене на информация, ограничени изключения, право на обжалване, защита на хората, разкриващи вътрешна информация, насърчаване свободата на информация, периодичен преглед на добрите практики. Според международната коалиция, която се бори за по-голяма прозрачност в международните финансови институции, последните трябва да се подчиняват на същите правила за отвореност и отчетност, както и националните обществени институции. Текстът на Хартата е достъпен на адрес: http://www.ifitransparency.org/activities.shtml?x=44474&als[select]=44474

На 3 август т.г. Сенатът на САЩ одобри вече приетият от Камарата на представителите Закон за отвореното управление Новият закон ще доведе до важни промени в 41-годишния Закон за свобода на информацията на САЩ. За пръв път федералните институции ще подлежат на санкция за неспазване на срока за разглеждане и отговор по заявления. Освен това, заявителите, на които се наложи да заведат дело, за да получат достъп до документи, ще имат право на възстановяване на съдебните разноски, дори и ако делото се прекрати, заради предоставяне на информацията. По силата на новия закон, институциите ще трябва да се отчитат по-съвестно за работата си пред Министерството на правосъдието. Създава се и Офис на омбудсмана към Националната администрация на архивите и регистрите на САЩ, чиято цел е разрешаване на конфликти между заявителите и федералните институции, както и наблюдение на работата на последните по изпълнение на Закона за свобода на информацията. "Това е малка стъпка към отвореното управление, но е огромен скок за Сената на САЩ", подчерта Том Блентън, директор на организацията Архив Национална Сигурност, една от водещите в кампанията за приемане на новия закон.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.09.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP