Информационен бюлетин
Брой 8(44), август, 2007 г.

28 септември: Какво можете да направите вие, за да отпразнувате Деня на правото да знам?

Ако сте неправителствена организация...
организирайте събитие, дебат, церемония по връчване на награди, напишете прессъобщение, проведете дискусия с местната общност или в местното училище, напечатайте плакати, разлепете ги по улиците, направете рекламни тениски и ги раздайте на хората по улиците... Въвлечете хората в кампанията, нека те да подадат заявления за достъп до информация!

Ако сте гражданин...
подайте заявление за достъп до информация, напишете писмо до местния вестник, призовете общината да разясни на гражданите правото да знам - чрез плакати или на уеб страницата си - пишете на общинския съвет или на вашия народен представител и ги попитайте какво правят те за прозрачното управление!

Ако сте преподавател или ученик...
проведете дискусия за правото да знам и значението на отвореното управление, помислете за въпросите, които можете да зададете в заявление за достъп до информация, на орган на изпълнителната власт като Министерството на образованието, например, определете проблем, който интересува местната общественост, за който бихте искали да знаете повече, като например качеството на питейната вода, бюджета, отпуснат за спортни дейности. И подайте заявления за достъп до тази информация!

Ако сте библиотекар или поддържате blog в Интернет...
вие вече знаете цената на информацията, така че направете така, че вашите читатели да разберат за Деня на правото да знам!


Плакат по случай първия Ден на правото да знам (2003 г.), изготвен от Yascha/Deebeeduss Systems (Косово)

Ако сте журналист...
напишете статия за Деня на правото да знам по света, както и за проблемите, свързани с прозрачността във вашата страна. Ако досега не сте подавали заявление за достъп до информация по силата на националното Ви законодателство, това е подходящия момент да го направите и да напишете история за това какво ще се случи!

Ако сте Комисар по информацията...
присъединете се към обществеността като организирате някакво събитие или изпратите прессъобщение организирайте състезание, което да поощри отвореността в управлението, като състезание за най-добра уеб-страница или институция с най-добро време за отговор по заявление за достъп до информация - разпространете примери за предоставяне на информация, която заздравява връзката между управля-ващите и гражданите. Изпратете писмо до институциите, с което им напомняте, че 28 септември е Денят на правото да знам и да подчертаете, че прозрачността е нещо, от което не трябва да се страхуват, защото всички го правят!

Ако сте държавен служител...
запитайте се какво правите, за да помогнете за отвореното управление, разберете какво прави вашата институция, за да бъде по-отворена, помислете как може да бъде управлявана инфор-мацията, за да бъде тя по-лесно предоставяна на членовете на обществото - публикувайте повече информация на вашата уеб-страница, за да може обществото да разбира по-добре действията на вашата институция и ако в страната ви има действащ закон за достъп до информация, говорете с хората от вашата институция, които отговарят за предоставянето на информация и разберете как може да им помогнете за предоставянето на информация в законоустановените срокове!

Ако все още не сте сигурни какво да правите...
хвърлете поглед на страницата на Мрежата на застъпниците за свобода на информацията (www.foiadvocates.net) за това какво планират членовете на мрежата за 28 септември, свържете се с Програма Достъп до Информация. И моля ви, не забравяйте да ни изпратите всички ваши наблюдения и изрезки от статии по повод Деня на правото да знам, за да направим колкото се може по-пълен този 28 септември.

Благодарим Ви!


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.09.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP