Информационен бюлетин
Брой 8(44), август, 2007 г.

При кого отидоха "Катинарът" и Завързаният ключ" през 2006?

За съжаление и двете негативни награди не останаха без призьори през 2006 г. "Златен катинар" бе присъден на Министерство на земеделието и горите за замените на земи по Черноморието, вследствие на което държавна земя е преминала в частни ръце на безценица; за отказ на документи, свързани с реституцията на гори в Рила, принадлежали на царското семейство; за отказ на скици, придружени със съответните партиди на имоти, за които има съмнения, че са неправомерно предписани на мини "Бобов дол". Катинарът бе даден и за безучастието на регионалните дирекции на Министерство на земеделието и горите при незаконните строежи в Несебър.

През 2006 г. журито за втори път връчи и "Срамоти" в негативната категория за институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите. През 2006 г. "Срамоти" заслужиха Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и кметът на Несебър. НЗОК заслужи порицанието си с това, че бе най-осъжданата институция по дела за достъп до обществена информация; че не изпълнява съдебните решения по дела за достъп до обществена информация; че макар и носител на негативната награда "Златен катинар" за 2004 г., не само че не е подобрила практиката си, а напротив - влошила я е. В резултат на неоповестяването на решения на Управителния съвет на НЗОК, пациенти по различни програми за безплатно лечение са претърпели големи материални, а наред с това и морални щети. Кметът на Несебър бе порицан за непредоставянето на официални документи, показващи злоупотреби с разпореждането с общински имоти в града.

“Завързаният ключ” за най-абсурдно и смешно решение по заявление за достъп до информация отиде при Министерството на правосъдието за неизградена вътрешна организация за предоставяне на информация относно финансирането на неправителствени организации със средства от държавния бюджет.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.09.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP