Информационен бюлетин
Брой 7(43), юли, 2007 г.

Новини

От 16 до 18 юли в Навасарада, малко градче в планината близо до Мадрид, се състоя работна среща, блестящо организирана от Access Info Europe. Целта на срещата бе да се представят добрите практики в използването на законодателството за достъп до информация, които водят до действителни резултати в борбата с корупцията, и за здравословна околна среда.

В срещата участваха представители на неправителствени организации от различни страни, обединени от няколко общи неща. Всички те през годините на своето съществуване са били подкрепяни от Институт Отворено Общество. Всички те по един или друг начин са се застъпвали и популяризирали свободния достъп до информация в своите страни. Всички те са показали през годините своята приобщеност в използването на достъпа до информация в борбата с корупцията в страните, в които работят.

Сред участниците бяха представители на организации като Програма Достъп до Информация (България) и Институт за развитие на свободата на информация (Русия), които работят систематично в областта на свободата на информация, като се застъпват за законодателство, провеждат постоянни наблюдения, водят съдебни дела при нарушение на правото на достъп до информация. В срещата участваха също и представители на екологични организации и национални фондации Отворено общество, използващи националните закони за достъп до информация или съществуващите международни инструменти, за да постигнат резултати в своята дейност по опазване на околната среда и в преодоляването на корупцията.

На 15 юли 2007 г. официално приключи консултативният процес по Зелената книга относно обществения достъп до документи, съхранявани от институциите на Европейската общност. Общественото обсъждане бе инициирано от Европейската комисия, с цел подобряване на Регламент 1049/2001, в полза на по-широкия достъп до информация в Европейския съюз. В рамките на три месеца всеки можеше да даде своето мнение или коментар по въпросите и предложенията в Зелената книга. Най-активен в дебата е бил неправителственият сектор - двадесет и три организации са изпратили становища. Обществените институции, които са изпратили мнение по Зелената книга са 16. Такъв е броят и на частните компании, които са се включили със свой коментар. Единадесет граждани също са изразили своето мнение. Всички коментари са достъпни на специалната Интернет страница, създадена за целите на консултативния процес: http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_en.htm.

САЩ са изправени пред безпрецедентно нарастване на тайната в управлението през последните 6 години. Това сочи докладът Правителствена тайна: решения без демокрация 2007, публикуван от OpenTheGoverrnment.org и People for the American Way Foundation. Докладът показва, че има разширяване правомощията на изпълнителната власт и понижаване на отчетността.

През изминалите 6 години президентът Буш, с административни постановления, е ограничил прилагането на Закона за свобода на информацията и Закона за президентските архиви, разширил е правомощията си да класифицира информация от съображения за националната сигурност и е създал редица нови категории „чувствителна” информация. В някои случаи правителството дори прекласифицира документи, които до момента са били достъпни за широката общественост. Пълният текст на Доклада може да бъде прочетен на адрес: http://www.openthegovernment.org/otg/govtsecrecy.pdf

На 30 май 2007 г. испанският парламент прие резолюция, която изисква представителите на Испания в Световната банка и Международния валутен фонд да изготвят годишен доклад относно решенията, взети от двете международни финансови институции. Понастоящем тези представители се отчитат само пред министрите на финансите и икономиката. Целта на резолюцията е да насърчи прозрачността в развитието на националната политика на Испания, включително да даде възможност да се знае повече за това как се използват испанските фондове от международните финансови институции.

Nepal Press Freedom съобщи, че на 19 юли 2007 г. Interim Parliament е приел дългоочаквания Законопроект за правото на информация. Законопроектът ще стане закон, когато председателят на Долната камара го подпише. Съгласно бъдещия закон, всички обществени органи и институции са задължени да предоставят информация на гражданите на Непал. Законът изисква да се създаде тричленна независима комисия, която да защити правото на информация. Задължени да предоставят информация, 15 дни след постъпване на заявлението, са също така агенции, финансирани от правителството, и неправителствени организации, финансирани от чуждестранни донори и правителства. Повече подробности за проектозакона може да намерите на адрес:
http://www.nepalpressfreedom.org/detail.php?freedomnews=447


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.08.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP