Информационен бюлетин
Брой 7(43), юли, 2007 г.

И държавата във Видин си говори с кмета Ценов съгласно разпоредбите на ЗДОИ
Анелия Славейова, координатор на ПДИ във Видин

Казват, че някога независимият османски владетел Осман Пазвантооглу, провъзгласявайки се за такъв, принудил султана когато пише указите си да подчертава, че те са валидни и за Видинския санджак. И пак имало някакъв ред. Само дето демокрацията в крайдунавския град сега е толкова напреднала, че едновременно централната изпълнителна власт, съдебната власт и неправителственият сектор не са способни да разпоредят адекватно на органите на местно самоуправление да изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация.

На основание разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация, Областна администрация Видин поиска от кмета на Община Видин да й бъде предоставено копие от договора с фирмата по озеленяването на общината. В писмото се иска информация за извършените дейности по озеленяване, дали те съответстват на сключения договор и какво е предвидено до края на годината, съобщиха от Пресслужбата на областната администрация.

 

Седмица по-късно, пак на основание разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация, директорът на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Видин Аня Василева поиска пак от кмета на Община Видин Иван Ценов да й бъде предоставено копие на договора, сключен между общината и фирмата-изпълнител, относно решаване на проблема с бездомните кучета и ограничаване на популацията им за периода 2005 - 2007 г.

В писмото е поискана информация и за предвидените в общинския бюджет средства за финансиране на дейностите по договора, размер и отчет на изразходваните средства. Какви са резултатите от дейността, предмет на договора, и конкретните мерки за решаване на проблема с бездомните кучета - са другите въпроси, отправени към кмета на Община Видин.

Тези две новини съобщиха от Пресцентъра на видинската областна администрация в незапомнено горещия месец юли. И втрещиха неправителствения сектор в крайдунавския град, който дотогава смяташе, че единствен е ощетен по отношение на информацията, която общината е длъжна да предоставя.

Държавата, в лицето на областната администрация, е започнала диалог, който т.нар. трети сектор води повече от 5 години. Достъпът до тези два договора, които Община Видин е подписала с едно и също лице, всъщност никога и за никого не са били достъпни. Мотивът е, челицето (явявайки се трето) не е съгласно (чл. 37 от ЗДОИ). Така отговаря на първото заявление за достъп до обществена информация от 28 май 2002 година видинският кмет Иван Ценов. Питането е отправено от Любов Гусева – член на Управителния съвет на видинското „Дружество за защита на животните”. В него тя иска достъп до договора, сключен между Община Видин и фирма „Чистота” ЕООД, с предмет – възлагане на организираната и финансирана с общински средства дейност по ограничаване популацията на бездомните кучета в град Видин. И понеже получава отказ от градоначалника, го обжалва в съда с помощта на фондация Програма Достъп до Информация. Първото положително решение по ЗДОИ Видинският окръжен съд постановява на 27 юни 2003 година. С него той отменя отказа на кмета и го задължава да предостави исканата информация. В мотивите си съдиите посочват, че „кметът незаконосъобразно е приел, че исканата информация засяга интересите на трето лице и с неговото несъгласие е отказал достъп, тъй като исканата информация е с обществен характер и в случая е приложим чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ”. Това съдебно решение обаче не се изпълнява, а делото се протака, като в законовия срок се обжалва с касационна жалба от кмета на Община Видин пред Върховния административен съд. Близо година по-късно, с Решение № 4717 от 25 май 2004 година, Върховният административен съд решава и оставя в сила решението на Видинския окръжен съд, но и до днес Любов Гусева не е получила достъп до искания договор. Обаче едва сега става ясно, че тя не е сама в търсенето на правото си. Оказва се, че във Видин три независими една от друга институции – областна администрация, неправителствения сектор и съда, не са способни да се сдобият с един акт на местната власт, с който се разходват средства от общинския бюджет, който пък е публичен.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.08.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP