Информационен бюлетин
Брой 6(43), юли, 2007 г.

Програма Достъп до Информация ще връчи годишните си награди за принос в областта на свободата на информацията по повод Международния ден на правото да знам - 28 септември

И тази година в България ще има церемония с връчване на награди за принос в областта на свободата на информация. За тях ще бъдат номинирани граждани, неправителствени организации, журналисти, упражнявали активно правото си да търсят информация, както и институции, изпълняващи добре задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Ще бъдат връчени и негативни награди на институции, които не изпълняват задълженията си по ЗДОИ или нарушават правата на гражданите по закона.

В интернет страницата на международния Ден на правото да знам всеки може да предложи своите номинации за награди в отделните категории след попълване на публикуваната форма (http://www.r2kd.com/categories_bg.php).

Предложения могат да се правят до 15 септември 2007 г. Специално жури ще определи носителите на годишните награди. В него ще бъдат поканени изтъкнати личности от медии и неправителствени организации, които през годините са спомогнали за утвърждаване на стандартите в областта на свободата на информацията.

През 2007 г. отбелязването на Международния ден на праводо да знам в България ще бъде в рамките на проект Увеличаване прозрачността и отчетносттa на управлението чрез електронен достъп до информация, финансиран от Доверителния фонд за демократично управление на ПРООН


.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.07.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP