Информационен бюлетин
Брой 6(42), юни, 2007 г.

Новини

На 03.07.2007 г. Сметната палата публикува имотните декларации на лицата, заемащи висши държавни длъжности. Повече информация четете на адрес: http://register.bulnao.government.bg/

На 19 юни 2007 г., в брой 49 на „Държавен вестник“ бяха публикувани приетите на 7 юни изменения и допълнения на Закона за достъп до обществена информация. Предложенията за изменения бяха внесени от трима народни представители от парламентарните групи на БСП, НДСВ и БНС, на 28 февруари 2007 г., под знака на хармонизиране на българското законодателство с Директива 2003/98/ЕС относно повторното използване на информация от обществения сектор. Още през март т.г. Програма Достъп до Информация се обяви срещу предложените промени, противоречащи на стандартите в областта на достъпа до информация, и инициира публична кампания в подкрепа на становището си. В резултат на обществения дебат, предлаганите изменения в закона бяха коригирани в положителна насока:

  • отпадна първоначално предложеното изискване заявителите, които искат да получат информация от обществения сектор, да доказват интерес към нея;
  • срокът за отговор по заявление за информация от обществения сектор бе уеднаквен със сега съществуващия срок за предоставяне на обществена информация – 14 дни;
  • заявителите ще плащат единствено разходите по материалното предоставяне на информацията;
  • частичен достъп може да бъде отказан само ако това изисква “усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция”.

Приеха се и други положителни изменения в ЗДОИ. Предложенията за тях бяха изготвени от ПДИ и внесени между първо и второ четене от народните представители Мартин Димитров и Иван Сотиров. Завишиха се санкциите за служители, неизпълняващи задълженията си по закон или съдебно решение; прие се механизъм за налагането на глобите и се създаде задължение за всички административни структури да определят длъжностни лица, които да отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, както и да обособят подходящо място за четене на предоставените документи в срок до 6 месеца.

Нов закон за Национални архивен фонд прие парламента в края на месец юни. Новият закон въвежда понятието “Национален архивен фонд”. Определят се неговият състав, попълването му, организацията, управлението и опазването на архивните документи. Достъпът до документите, съставляващи Националния архивен фонд е свободен и може да бъде ограничаван, единствено в случаите предвидени в закон.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, беше внесен в парламента от група депутати от ДСБ. Новите предложения са насочени към публичност на решенията, свързани с ОВОС. Предлага се решенията да се обнародват на интернет страницата на МОСВ най-късно 10 дни от утвърждаването им от министъра на околната среда.

Великобритания: Парламентарната комисия по конституционни дела призова правителството да се откаже от плановете си да ограничи свободата на информация. В доклад от 25 юни 2007 г. Комисията заявява, че английското правителство не е направило адекватен баланс на разходите и ползите от приемането на предложените промени в Закона за свобода на информацията. В резултат на изразеното недоволство и натиска от страна на неправителствени организации и медии в страната, правителството стартира консултативен процес през март 2007 г. Срокът за коментиране, становища и препоръки приключи на 21 юни.

Два дни след представянето на доклада на Комисията по конституционни дела, на 27 юни 2007 г., три водещи неправителствени организации в областта на свободата на изразяване в Обединеното кралство изпратиха на министър председателя Гордън Браун прес-съобщение с 10 мерки, които неговото правителство трябва да предприема, за да стане факт откритото управление. Мерките включват защита на свободата на изразяване и свободата на информация, защита на служители, които разпространяват информация от обществен интерес, зачитане правото на протест, декриминализиране на клеветата, гарантиране на дигиталната демокрация. Повече информация за инициативата на адрес: http://www.article19.org/pdfs/press/uk-10-point-plan-statement.pdf

Индийското посолство във Вашингтон прилага Закона за правото на информация. Това е факт от 21 юни 2007 г. и е резултат от продължителни усилия от страна на доброволци, работещи за Асоциацията за развитие на Индия. Всеки индийски гражданин с валиден индийски паспорт може да попълни заявление и да го депозира при служителя по обществена информация в посолството, като заплати такса от 24 цента. Ако търсената информация не се отнася до самото посолство, то автоматично прехвърля заявлението в съответния отдел в Индия. Заявителят трябва да получи отговор в рамките на 35 дни, в противен случай може да обжалва пред Апелативен съд и след това пред Главния комисар по информацията.

Торалф Шваниц в статия в freedominfo.org информира, че вече цяла година след приемането на Закона за свобода на информацията, федералната администрация в Германия все още се бори за приспособяване към новите изисквания за открито управление. До този извод Шваниц стига на базата на статистическите данни, публикувани от германския комисар, отговарящ за свободата на информацията. Според тези данни нивото на използване на новия закон е много ниско:

  • Общият брой заявления е 1,379.
  • Достъп е отказан при 410 заявления.
  • Обжалвани са 142 първоначални решения, от които жалби 62 са отхвърлени.
  • В края на 2006 г. е имало 27 съдебни дела по повод отказан достъп до информация.

НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.07.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP