Информационен бюлетин
Брой 6(42), юни, 2007 г.

Новини - съдебни дела за достъп до информация

На 2 юли 2007 г. петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди предходното съдебно решение за отмяна на отказа да бъде предоставен достъп до информация относно инцидента в АЕЦ "Козлодуй" от 1 март 2006 г. Както си спомняме, инцидентът стана известен на обществото след публикации в германската преса. Според министърът икономиката и на енергетиката, Румен Овчаров, инцидентът бил от първа степен и съобщаването му не било задължително. Комисия установи, че инцидентът е от втора степен, което обуславя оповестяването му. Достъп до информация относно предприетите във връзка с инцидента действия поиска НД "Екогласност" през май 2006 г. Агенцията за ядрено регулиране предостави изготвените доклади, но отказа приложенията към тях, заради несъгласие на третото засегнато лице- самата ядрена централа. През февруари 2007 г. тричленен състав на ВАС отмени отказа, като подчерта, че несъгласието на трето лице само по себе си не е основание за отказ. Трябва действително да са засегнати негови права или интереси, което в случая не е налице. Пред петчленния състав от ядрената централа представиха части от договор с руска фирма за проектиране, изготвяне и въвеждане в експлоатация на приводи СУЗ 5 и 6 ЕБ - същите защитни органи, значителна част от които бяха престанали да функционират на 1 март 2006 г. Според самия договор, всичко свързано с изпълнението му е конфиденциално. С решението си петчленния състав отхвърли аргументите на АЯР и централата и потвърди, че искането на съгласие на трето лице не е основание за отказ да бъде предоставена информация, която по своя характер е обществена. Делото бе водено със съдействието на правния екип на ПДИ.

На 28 юни 2007 г. тричленен състав на ВАС окончателно потвърди правото на журналиста от bTV Генка Шикерова да получи достъп до искани от нея документи. Делото бе заведено срещу отказ на кмета на община Несебър да предостави достъп до заповеди, с които са раздавани недвижими имоти и право на строеж на крайно нуждаещи се. Журналистическото разследване показва, че сред "крайно нуждаещите се" са държавни служители и фигури от съдебната власт от региона. Повод за заявлението е естественият интерес към научаване на конкретните мотиви, с които е прието, че въпросните лица са в жилищна нужда. След като не изпрати отговор в законоустановения срок, в по-късно писмо-решение кметът на Несебър мотивира отказа си да предостави информация с личните данни на третите лица. През ноември 2006 г. Бургаският окръжен съд отмени отказа като незаконосъобразен. Тричленният състав остави в сила това решение като отхвърли довода на касационния жалбоподател - община Несебър - че журналистката иска повторно една и съща информация. След като не е предоставила при първото искане информацията, институцията не може да възразява че от нея се иска същото в рамките на шест месеца. Правната помощ бе осъществена с подкрепата на ПДИ. На 28 септември 2006 г., Денят на правото да знам, Генка Шикерова получи наградата "Златен ключ" за журналист, ползвал най-активно Закона за достъп до обществена информация.

В Решението си от 11 юни 2007 г. Върховният административен съд (ВАС), Пето отделение /съдия докладчик Жанета Петрова/, остави в сила Решението на Софийския градски съд, с което бе отменен като незаконосъобразен мълчаливия отказ на Директора на Националната разузнавателна служба /НРС/ ген. Кирчо Киров да предостави на журналиста от в.”Дневник” Христо Христов достъп до документи, свързани с убития в Англия български писател Георги Марков.

С решението на ВАС се отхвърлят аргументите на НРС, изложени в касационната й жалба. Съдът приема, че със Закона за достъп до обществена информация законодателят не е изключил НРС от кръга на институциите, задължени да предоставят информация на гражданите. Правото на информация подлежи на ограничаване, когато исканата информация е класифицирана. Дори в някои от тези случаи обаче, гражданите пак имат право да получат поисканата информация. Такъв е случаят по чл.34, ал.3 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/, когато срокът за защита на информацията е изтекъл и следва да се премахне нивото на класификация. Според магистратите, правилно Софийският градски съд е поставил въпроса защо при тези обстоятелства информацията не е предоставена на Държавния архивен фонд, съгласно чл.33, ал.2 от ЗЗКИ. Отхвърлен е и аргументът на НРС, че информацията не е обществена, защото се засягат чуждестранни лица. Според съдебния състав, исканата информация е обществена, защото от нея заявителят може да си състави мнение за дейността на службата за сигурност през периода на социализма. В решението се добавя, че не заявителят трябва да доказва, че институцията съхранява поисканата информация, поради което е неоснователен аргументът на НРС, че не е доказано службата да притежава документите. Напротив, институцията най-добре знае какво, в какъв обем и вид съхранява и е длъжна да отрази тези обстоятелства в писмения си отговор по ЗДОИ. Решението е окончателно.

Журналистът ползва правна помощ от Програма Достъп до Информация.

Делото се води от 2004 г. и е спечелено на първа инстанция през 2006 г. Става въпрос за ключови документи на бившето Първо главно управление на ДС по случая “Марков”, които се съхраняват в Националната разузнавателна служба. През 2004 г. за подобни документи журналистът осъди тогавашния вътрешен министър проф. Георги Петканов за отказ до архива на МВР. В резултат на решението на ВАС министър Петканов предостави исканите документи.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.07.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP