Информационен бюлетин
Брой 5(41), май, 2007 г.

Новини

На 21 и 22 юни 2007 г. Представителството на Европейската комисия в София инициира две публични представяния на Зелената книга, изготвена от Европейската комисия относно обществения достъп до документи, съхранявани от институциите на Европейската общност. Програма Достъп до Информация ще бъде партньор в инициативите като представи развитията по отношение на достъпа до информация в България. Първата среща на 21 юни от 16 ч. и 30 мин. ще се проведе в Народното събрание, а втората ще се състои на 22 юни от 10 ч. в Информационния център на Европейската комисия в София. Ръководителят на звено „Прозрачност, връзки с неправителствения сектор и външни отношения” към Генералния Секретариат на Европейската комисия в Брюксел г-н- Жерар Легри ще представи предлаганите за дискусия промени в Регламент 1049/2001. Преводът на български на Зелената книга е достъпен на Интернет страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/pdf/green_paper_bg.pdf.

Желаещите да участват в консултативния процес на Зелената книга могат да го направят на следния адрес: http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_en.htm

На 28 май 2007 г. в Пресклуба на БТА, Програма Достъп до Информация представи редовния си годишен доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2006. Пълният текст на доклада може да намерите на Интернет страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/rep_bg.htm

На 21 май 2007 г. Програма Достъп до Информация, внесе в Народното събрание отворено писмо от членове на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията. Писмото бе изготвено от Директора на правната програма на организацията ARTICLE 19, г-н Тоби Мендел, и бе подкрепено от 68 организации и членове на международната мрежа. С писмото застъпници за свободен достъп до информация от целия свят изразяват тревога от предложените поправки в Българския закон за достъп до информация, приети на 10 май 2007 г.

През месец май Програма Достъп до Информация беше приета за асоцииран член на ECAS (Европейска служба за граждански инциативи). ECAS е международна непарвителствена организация, създадена през 1990 г., чиято цел е да подпомага неправителствените организации при защита на гражданските права, набиране на средства и лобиране. В Европейската служба за граждански инициативи членуват организации и лица, работещи в различни области – граждански свободи, култура, здравеопазване и социални услуги.

На 4 и 5 юни 2007 г., в Потсдам, се проведе международен симпозиум „Обществени данни в частния сектор – нови регулации при повторното използване на информация в обществения сектор”. Събитието се проведе по инициатива на Държавния комисар за защита на личните данни и достъпа до информация в провинция Бранденбург. В симпозиума участваха експерти от Бранденбург, от страните-членки на Европейския съюз и САЩ. От българска страна участие взе Николай Мареков - специалист по информационни системи и анализ на информацията в ПДИ.

Всички юридически и физически лица от която и да е страна-членка на Европейския съюз вече имат право на достъп до документи на Европол (Европейската полицейска институция). Това информира онлайн бюлетинът на Statetwatch (www.statewatch.org) за месец май. Правилата за достъп до документи от тази институция са в сила от 19 април 2007 г. и описват принципите, условията и ограниченията на достъп до документите на Европол.

Институцията на Европейския омбудсман публикува редовния доклад за дейността си през 2006 година. Докладът е дванадесети по ред за институцията и трети за мандата на Никифорос Диамандурос, който заема този пост от април 2003 година. В една от главите на доклада е анализирано състоянието на откритостта, обществения достъп и защитата на лични данни. 25% от запитванията през 2006 г. са свързани с липсата на откритост. Докладът сочи, че през 2006 г. омбудсманът е разгледал 11 жалби, свързани с прилагането на Регламент 1049/2001, от които 9 срещу Европейската комисия, 1 срещу Съвета и 1 срещу Европейския парламент. Освен това, през 2006 г. са внесени и две жалби, свързани с достъпа до документи и информация срещу Европейската инвестиционна банка. Като цяло, г-н Диамандурос смята, че европейската администрация все още не е достатъчно ориентирана към гражданите. Пълният текст на доклада може намерите на следния Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu/report06/pdf/en/rap06_en.pdf

Окръг Санта Клара, САЩ, трябва да направи публично достъпен своя електронен кадастрален план, който съдържа границите на парцелите, оценителния номер на всеки парцел, адреса на парцела и други подобни данни за всички имоти в окръга. Достъпът трябва да е срещу минимално заплащане и без ограничения в ползването. Това гласи решение на Върховния съд на Санта Клара от 18 май 2007 г. по дело за достъп до правителствени бази данни. Достъп до кадастралния план, който е основата на Географската информационна система на окръга, е бил отказан на организацията Коалиция "Първа поправка", Калифорния, с основанието, че планът представлява компютърен софтуер и съдържа информация, представляваща търговска тайна. В свое решение от 27 страници съдът приема, че планът се състои от данни, представляващи обществена информация, и достъпът до тях не може да бъде ограничаван до малкия брой потребители, готови да платят такса от десетки хиляди долари. Според съда, щом достъпът до кадастъра е предмет на продажба, не може да възникне въпросът за защитена търговска тайна, който иначе би се поставил. "Свободен достъп до кадастъра на Географската информационна система означава, че медиите и обикновените граждани ще имат мощно средство за контрол върху работата на управлението в области като данъчни оценки, одобряване на изменения в устройствения план и решения за териториалното развитие", подчерта адвокатът на Коалиция "Първа поправка", Калифорния.

На 10 май 2007 г. Article 19 публикува на Интернет страницата сиНаръчник за водене на кампания за достъп до информация в Латинска Америка”. Текстът изяснява значимостта на достъпа до информация, дава определения за свобода на информацията, разглежда международните стандарти за достъп до информация, основните елементи на законодателството в тази област. Включена е и интерактивна карта с преглед на съществуващото и предстоящо да влезе в сила законодателство в страните от Латинска Америка. Наръчникът описва основните стъпки, които трябва да се следват при организиране на кампания за достъп до информация, като подчертава ролята на неправителствените организации в този процес.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.06.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP