Информационен бюлетин
Брой 5(41), май, 2007 г.

Електронен достъп до информация - Разград
Диана Банчева, ПДИ

За трети пореден път екип на Програма Достъп до Информация (ПДИ) обсъди какво е необходимо за подобряване на състоянието на електронния достъп до обществена информация в България със служители от общинска и областна администрация. Срещата се проведе на 1 юни 2007 г. в гр. Разград със служители, отговарящи за достъпа до информация и за активното публикуване на информация на уеб страниците на институциите от областите Разград, Търговище, Русе и Силистра в рамките на проект “Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп до информация”1.

"Осигуряването на електронен достъп до обществена информация е рационален подход към улесняването на процедурите за предоставяне на информация", каза в своето изложение Николай Мареков, специалист по информационни системи и анализ на информацията в ПДИ.

По време на срещата бе подчертано, че все повече хора имат достъп до Интернет, а медиите могат да препечатват информацията от обществен интерес, ако тя се публикува своевременно в Интернет. Ето защо, в уеб страниците трябва да е достъпна не само задължителна за публикуване информация, но и такава, която представлява обществен интерес. "Смисълът на законодателството за достъп до информация е да се осигури равен достъп и участие в процесите на взимане на решения", припомни д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ. Д-р Жулева запозна участниците с условията за доброто прилагане на законодателството, свързано с достъпа до информация, както и с резултатите от проведените наблюдения от ПДИ и от последния доклад за състоянието на администрацията, изготвен от Министерството на държавната администрация и административната реформа.

Заедно с работните материали за срещата, участниците получиха и доклада на ПДИ Състоянието на достъпа до информация в България 2006.

Както в проведените в Монтана и Велико Търново срещи, и тук бе повдигнат въпросът за електронния подпис при подаването на електронни заявления за достъп до информация. За упражняването на човешките права не се изисква подпис, следователно и електронният подпис не е необходим при подаването на електронно заявление, припомниха от ПДИ. Публикуването на форма на електронно заявление в уеб страницата на институцията ще улесни както заявителите, така и служителите в процеса на предоставяне на информация.

Участниците бяха единодушни, че с новите технологии всичко е възможно. Но значение има и човешкият ресурс, за да се публикува актуална и точна информация на уеб страниците на институциите. Необходим е служител по достъпа до информация, така както има по сигурността на информацията, а за това е необходима държавна политика - бе една от препоръките на участниците. Унифициран софтуер за достъпа до информация и публичност на данните, които всяка институция периодично изпраща под формата на отчет на Министерство на държавната администрация и административната реформа, бе друга препоръка, която служителите формулираха.

Срещата завърши с представянето на Деня на правото да знам, категориите и наградите, които ПДИ традиционно връчва на журналисти, граждани, НПО и институции на 28 септември от 2003 г. насам. Някои от участниците изразиха намерение да се състезават за наградата "Златен ключ" в категорията за институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация, или за най-добра уеб страница на институция, от гледна точка на достъпа до информация.

1. Проектът е подкрепен от Програмата на ООН за развитие (ПРООН): http://www.aip-bg.org/pdf/predstaviane_efoia.pdf


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.06.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP