Информационен бюлетин
Брой 5(41), май, 2007 г.

Постоянният натиск е гаранция за доброто прилагане на закона
Диана Банчева, ПДИ

Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе трета среща "Застъпничество за свобода на информацията" с неправителствени организации в страната. Срещата се състоя на 31 май 2007 г., в Разград, с представители на Център за граждански инициативи, Форум за местно развитие, Център за подкрепа на жени, сдружение „Младежки форум 2001“, Българско сдружение за честни избори и граждански права – Разград, Асоциация на младежките организации, Ромски център, Център на неправителствените организации - Разград. В срещата взе участие и представител на Регионална дирекция за социално подпомагане - Разград.

Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, очерта стандартите в областта на достъпа до информация и ролята на неправителствените организации в изготвянето на тези стандарти. "Има много възможности за НПО-та да участват в подпомагането на доброто прилагане на Закона за достъп до обществена информация, като активно търсене на информация от публичните институции, участието в мрежи за размяна на информация и постигане на добавения ефект от търсенето на информация и в кампанията за свобода на информация, наблюдение на прилагането на закона и воденето на съдебни дела. По този начин се създават добри практики", подчерта д-р Жулева.

Някои от участниците определиха общинските служители като "малко масонско общество", от чието благоволение често зависи работата на НПО-та. Затова и организациите в страната често не смеят да се възползват от правото си на достъп до информация. Необходимо е да има по-големи санкции за неизпълнение на съдебни решения по достъпа до информация, подчертаха участниците.

Рекордьор в подаването на заявления за достъп до информация в Разград и воденето на съдебни дела, често с подкрепата на ПДИ, е Център на неправителствените организации - Разград. "Те извършиха апостолска работа. Благодарение на тяхната работа се промени манталитета на администрацията в града", каза за работата на Център на НПО – Разград, Стела Ковачева, координатор на ПДИ за областта. "Постоянният натиск от страна на гражданското общество е гаранция за доброто прилагане на закона", припомни д-р Гергана Жулева.

"Въпреки слабостите в практиката, законът става все по-популярен сред администрацията. Законът за достъп до обществена информация принуди институциите да започнат редовни публични изяви под формата на пресконференции, както и да публикуват информация в Интернет. Така информационната завеса започна да изтънява", сподели опита си на практикуващ журналист Стела Ковачева.

Срещата с НПО в Разград се проведе в рамките на проект "Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация", финансиран по програма PHARE 2004 - компонент Развитие на гражданското общество. Подобни срещи бяха проведени във Видин през март и във Велико Търново през април. Предстоят срещите във Варна, Бургас и Пловдив.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.06.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP