Информационен бюлетин
Брой 4(40), април, 2007 г.

От съдебната зала: Замените на гори - корупционна практика или защитени данни на трети лица?
Екип на ПДИ

Съдебното решение предмет на настоящите размишления, е по жалба на сдружението „Зелени Балкани” срещу отказ на министъра на земеделието и горите. С окончателно решение (№3994/ 2007 г. по адм.д. № 11152/2006 г.), петчленен състав на Върховния административен съд отсече, че гражданското сдружение няма право да чете документите, с които министърът на земеделието е прехвърлил на частни фирми земи от горския фонд по черноморието. Съмнението на НПО-то, породило интереса към тази информация, се основава на данни, че частни фирми са получили с разрешението на министъра на земеделието и горите такива земи в курортите срещу същите по площ, но много по-евтини като реална стойност гори.1

Ако се изразим с прости думи, решението на съда е, че гражданите нямат право да си “пъхат носа в чужди работи”, дори когато е налице преминаване на обществени блага в частни ръце и съмнение за корупция.

Според съда, Конституцията не осигурява право на достъп до информация, отнасяща се до трети лица, нито задължава държавните органи да предоставят такава информация. Следва да уточним, че и по времето на социализма намиращата се в публичните регистри информация беше общодостъпна, независимо че липсваше Закон за достъпа до обществена информация. Не може да се приеме без възражение разсъждението на съда, че обявена веднъж за публична, дадена информация се явява все пак защитена и за предоставянето й следва да се иска съгласие на третото лице. Излиза, че ако беше поискана от службата по вписванията, тя щеше да е общодостъпна, защото е в публичен регистър, но след като е поискана от министъра на земеделието и горите, то режимът на достъп до нея се изменя. В този случай трябва да се иска съгласието на третото лице и при липсата му да се откаже достъп. Какъв е смисълът от това?

Тези изтъкнати положения са все пак дребен проблем. Истинското недоумение идва от становището, че в случая Законът за достъп до обществена информация е неприложим, защото “е предвиден специален ред за търсене и получаване на информацията, а именно от регистъра по вписванията, който е публичен, а смисъла на вписването е да предостави гласност и информация за подлежащите на вписване актове.” Е защо тогава бе, джанам, отказвате на заявителя информацията? Ами че той иска достъп до информация, не иска да получи закона, по чийто ред тя му се дължи. Може би въобще не се интересува от този закон. Нима ако видите някой да се дави, но вместо да вика “помощ,” извика “потъвам,” ще го оставите да потъне?!

Както добродетелта изисква да спасиш живот, а не да слушаш думите на давещия се, така и справедливостта изисква да се въздаде право, а не да се четат буквите. Така поне мислим ние. И смятаме, че участието на гражданите в процеса на вземане на решения, “което е основна цел на законите за свобода на информацията”2 позволява те да узнават лично дали се извършват злоупотреби с общи блага. И че “облажилите се” нямат легитимна защита на интереса си да остане в тайна една сделка, която се вписва в публичен регистър. Така мислим ние. А вие?

* Всичко това по никакъв начин не променя особено важния факт, че практиката в областта на достъпа до обществена информация в България се движи напред благодарение на ключовата роля на съдилищата и особено на висшата инстанция по тези дела. Именно важността на практиката на ВАС за развитието на правото на информация и съответстващото му задължение и нейните достижения са повод за честно и откровено споделяне относно проблемните и не съвсем оправданите с оглед националните и международните стандарти и решения.

1. Това съмнение очевидно не е само на неправителствената организацията, нито е незначително, след като и парламентарната Комисия за борба с корупцията се е занимала с нарушенията при замяната на земеделски земи и гори от държавния поземлен и горски фонд със земи, собственост на физически и юридически лица.
2. Цитатът е от Зелената книга относно необходимите изменения в Регламент 1049/ 2001 г. за достъпа до документи, съхранявани от институциите на Европейския съюз и отразява тяхното гледище.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.05.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP