Информационен бюлетин
Брой 4, м. април 2004

Случай на месеца

Всеки месец в ПДИ за правна консултация постъпват разнообразни по своя характер случаи от журналисти, граждани и неправителствени организации, в които под различна форма е накърнено правото на достъп до информация.

В настоящата рубрика ще ви представяме някои от по-интересните случаи, които отразяват най-често срещаните проблеми при търсене на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Този месец подбрахме случай, който съчетава няколко от срещаните трудности при търсене на информация:
- подценяване на устните запитвания от страна на органите на власт;
- администрацията по места често се страхува да предоставя информация, която централните органи предоставят без проблем;
- немотивираност на отказите на информация.

Случай: Кореспондентката на вестник "Сега" в Кърджали Вилдан Байрямова алармира за отказ на информация от службата по социално подпомагане. Журналистката поискала да получи устно информация относно програмата "Личен асистент". Шефът на службата в Кърджали Кемал Фаик категорично отказал да съобщи каквото и да било.

Коментар: Случаят е важен, тъй като се отнася до информация от обществен интерес, която следва да се предоставя по инициатива на териториалната дирекция "Социално подпомагане", поради което проявеното от нейния директор отношение е необяснимо.

Става дума за стартирана през ноември 2002 г. от Министерството на труда и социалната политика национална програма "От социални помощи към заетост". Част от нея е и програмата "Личен асистент", която основно се обслужва на местно ниво именно от Дирекция "Социално подпомагане". Непосредствената цел на тази програма е да бъдат облекчени в социално отношение хората, полагащи грижи за свои близки с трайни увреждания, както и да бъде осигурена качествена грижа за тези болни в семейна среда. С промените в Закона за социалното подпомагане и правилника за неговото прилагане през 2003 г. в кръга на социалните услуги беше включена и услугата "личен асистент". Тази форма на социална услуга на практика е насочена към преодоляване на продължителната безработица, както и към това различни рискови групи от обществото да се реинтегрират в него чрез осигуряване на работа. На включените като лични асистенти се осигурява минимална работна заплата и осигуровки.

За да може да се осъществява подобна програма очевидно е необходима по-голяма информираност за нейното съдържание, възможностите на гражданите да се включат в нея, условията на които трябва да отговарят и т.н. Точно поради тази причина в Интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане е публикувана подробна информация за програмата, включително и публикации относно нейното изпълнение от някои от службите за социално подпомагане. На практика дирекцията по социално подпомагане в Кърджали, вместо да осигури лесен достъп до такава информация, затруднява журналистите, а оттам и гражданите да научат каквото и да било по темата.

Коментар: Дарина ПаловаНАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.05.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP