Информационен бюлетин
Брой 4, м. април 2004

Министър Велчев отново се "пошегува" с българския народ
Министърът на финансите каза защо договорът с "Краун Ейджънтс" е държавна тайна с повече от 2 години закъснение

На 1 април 2004 г. нашият колега Кирил Терзийски получи решение с изх.№ ЗЗДОИ - 8 от 25.03.2004 г., с което министърът на финансите отново отказа категорично достъп до договора с британската фирма "Краун Ейджънтс". Това е отговорът му след като в началото на месец март 5-членен състав на ВАС отмени предишния отказ поради противоречия със закона.

Според министъра договорът бил засекретен още през декември 2001 г. и това било отразено в секретното деловодство. Любопитно е обаче, че никой не беше чувал договорът да е секретен преди оповестяването на отнасящата се до него стенограма от заседанието на кабинета от в."Труд" в края на март 2002 г. Основанието за засекретяването му e т. 24 от отменения Списък на фактите, сведенията и предметите, съставляващи държавна тайна, според финансист №1 било:

Сведения за организационно-техническата програмна защита на автоматизираните системи за управление и информация на министерствата и другите ведомства, както и висшите органи на държавна власт и управление.

След приемането на Закона за защита на класифицираната информация договорът пак бил съдържал държавна тайна, попадаща в следните категории на списъка към чл.25 от ЗЗКИ:
2. Изследователска работа с особено съществено значение за интересите на националната икономика, поръчана от държавни органи.
3. Информация относно технически, технологични и организационни решения, чието разгласяване би заплашило с увреждане важни икономически интереси на държавата.

Явно договорът е много нетрадиционен по съдържанието си. Вместо да задава рамки на работата на изпълнителя по него, той очевидно представлява изследователска работа сам по себе си.

To be continued...НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.05.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP