Информационен бюлетин
Брой 4, м. април 2004

Конференция "Застъпничество за свобода на информацията. Независим мониторинг" организира ПДИ на 14 и 15 май

На 14 и 15 май 2004 г. в Гранд Хотел София ще се проведе Конференция "Застъпничество за свобода на информацията. Независим мониторинг", организирана от ПДИ с подкрепата на Съвета на Европа и Пакта за стабилност. В нея ще вземат участие експерти от Стейт Уотч и Артикъл 19 - Великобритания, от Правната инициатива на "Институт Отворено общество", НПО, работещи в областта на свободата на информация от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Украйна, Хърватско. Специален гост на форума ще бъде Хелена Ядерблом, директор на отдел към Министерството на правосъдието на Швеция.

Целта на конференцията е да бъде споделен опитът в наблюдението на практиките по свобода на информацията и прилагането на законите за достъп до информация в различните страни. Ще бъдат обсъдени естеството, целите и различните аспекти на наблюдението, а също и неговите форми в страни без закон за достъп до информация, както и в страни с традиция в това законодателство.

На конференцията ще бъдат представени и резултатите от проведения през 2003 г. в 5 страни - Армения, България, Македония, Перу и Южна Африка - глобален мониторинг на прилагането на законите за свобода на информация, застъпнически кампании за свободата на информация на европейско и регионално равнище. Участниците от страните в региона ще представят различните методологии на независимото наблюдение и използването на резултатите в застъпнически кампании.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.05.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP