Информационен бюлетин
Брой 3(39), март, 2007 г.

Новини

Световната банка разработва база данни по страни на законите за достъп. До 1 месец ще бъде пусната онлайн нова база данни, обобщаваща националните закони, свързани с разкриване на приходите, конфликта на интереси, свободата на информация и разпоредбите за имунитет. Базата данни в момента съдържа информация за 78 предимно развиващи се държави. Според информацията, която е предоставена от банковите служители, са разработени “добри практики” за прилагане на законите. За повече информация: http://freedominfo.org

BilgiEdinmeHakki.Org съобщи, че Съветът за оценка на правото на информация в Турция започва до публикува своите решения. Това е резултат от няколко заявления за информация, подадени от BilgiEdinmeHakki.Org на 03.08.2005 г., 29.06.2005 г., 16.02.2006 г. и 21.02.2007 г. До момента Съветът или не публикуваше решенията, или отказваше достъп до тях. На 9 март Съветът публикува 28 от 69 сборника с 641 решения за периода 07.06.2004 - 15.06.2005. На 12 март ще са достъпни за обществеността и останалите 41 сборника с решения, които Съветът е взел от 15.06.2005. до 26.02.2007 г.

На 19 април 2007 г. в Брюксел фондация “Хайнрих Боел”, Службата за европейска гражданска дейност, Statewatch и Международната федерация на журналистите организират семинар “Трябва ли да има Закон за свобода на информацията в ЕС?”.

Великобритания и Полша стигнаха до споразумение за размяна на класифицирана информация. Целта е да се осигури защита на класифицираната информация, разменяна между двете страни и техни търговски и индустриални организации. Извън споразумението е биологична, ядрена и химическа информация, отнасяща се до оръжия за масово унищожаване. Текстът на споразумението се намира на адрес: http://www.statewatch.org/news/2007/mar/uk-poland-class-info-agreement.pdf

ЕС изготви проектопредложение за Резолюция относно размяна на информация при експулсирането на граждани на трети страни, чието поведение представлява сериозна заплаха за обществения ред и демократичните ценности в държавите-членки. http://www.statewatch.org/news/2007/feb/eu-radicals-resolution-5824-07.pdf

Преосмисляне на свободата на информация във Великобритания
Неправителствената организация от Великобритания “Кампания за свобода на информацията” съобщи, че правителството е обявило по-нататъшни консултации относно проектопредложението за таксите, свързани със заявленията за достъп до информация и защита на личните данни. От 29 март тече периодът, в който обществеността, публичните институции, медиите и заинтересовани групи могат да коментират предложенията на правителството. Това означава, че в момента правителството на Тони Блеър обмисля и търси разрешение на проблема с отхвърляне на заявленията за информация въз основа на високи разходи.

Европейската комисия оповести дългоочакваната Програма COM (2007)87 за по-добро изпълнение на Директивата за защита на личните данни. Програмата очертава бъдещата политиката при защитата на личните данни в Европейския съюз със следните основни елементи:
- Ратифициране на Договора за Конституция на Европа, чийто Член I-51 е посветен на защитата на личните данни и ще бъде основа за приемане на инструменти, приложими във всички сектори.
- Не се предвиждат законови предложения за изменение и допълнение на Директивата.
- Комисията настоява държавите членки да осигурят изпълнение на националното законодателство, прието съгласно Директива 95/46/ЕС.

Новините подбра Ралица Кацарска


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP