Информационен бюлетин
Брой 3(39), март, 2007 г.

Само неработещата администрация има какво да крие
Диана Банчева, ПДИ

На 22 март 2007 г. Програма Достъп до Информация проведе среща с представители на неправителствени организации и медии в град Видин на тема “Застъпничество за свободен достъп до информация”.

В работната среща взеха участие представители от сдруженията “Доверие”, “Достоен живот”, “Организация Дром”, от регионално дружество “Съюз на българските журналисти”, Сдружение на търговците на Общински пазар “Видин”, от Видинското дружество за закрила на животните. Участниците имаха възможност да се запознаят със стандартите, свързани с достъпа до информация, както и с широката застъпническа кампания, която ПДИ провежда от десет години насам за популяризирането и защитата на правото на достъп до информация. Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ представи Закона за достъп до обществена информация, както и примери от практиката на неправителствени организации, потърсили правна помощ от ПДИ в търсенето на информация от обществени институции, или в случаи на отказан достъп до такава информация. Бе представена и съдебната практика, свързана с дела за достъп до информация, водени от НПО.

В дискусията, свързана с проблемите, които НПО-тата срещат при търсенето на информация от обществените институции, стана ясно, че от ЗДОИ се притеснява само неработещата администрация - само тя има какво да крие от обществеността. Председателката на Видинското дружество за закрила на животните, Любов Гусева, която има няколко дела срещу кмета на Видин за отказана информация, отбеляза необходимостта от създаването на възможност за административно обжалване на отказите, както и за налагане на глоби и наказания. Например това би могло да става пред областния управител. Гусева предложи да се въведат по-високи глоби за неправомерен отказ на информация, както и за неизпълнение на съдебните решения. Тя подчерта, че за да има ефект от наложените глоби, те трябва да са персонални.

Радослав Кузманов от сдружение “Организация Дром” сподели, че неговата организация няма проблеми в търсенето на информация от местните институции. Въпреки че често първата реакция на регионалния инспекторат на Министерство на образованието и науката е да откаже поискана от “Дром” информация, в последствие организацията успява да получи достъп. Радослав Кузманов отбеляза, че публикуването на всички решения на общинския съвет и на кмета е от изключителна полза за работата на организацията.

Липсата на електронни бази данни в институциите затруднява работата на сдружение “Достоен живот”, каза Анелия Гешева. Организацията защитава правата на граждани в неравностойно положение и има нужда от статистически данни за изготвянето на анализи на ситуацията в областта. “Преди всичко имаме проблем с физическия достъп до сградите на институциите. Но дори и служител да излезе навън, често съответните институции нямат бази данни или служителят е некомпетентен да предостави търсената от нас информация”, добави Гешева. Проблем, с който “Достоен живот” се сблъсква вече трета година, е получаването на статистическа информацията от ТЕЛК - Видин. За броя на хората с увреждания и разпределения по различни признаци от регионалното звено препращат към НОИ, чиито данни обаче са общи и събирани по критерии, които не дават точна статистика, на базата на която да се изготви Стратегия за заетост на хората с увреждания например.

Пламен Димитров от Сдружението на търговците на Общински пазар “Видин” предложи създаването на уеб страница, на която да се публикува най-често търсената информация от различните администрации, както и броя на получените заявления, броя на удовлетворените искания за достъп до информация и на отказите. От ПДИ припомниха, че повечето закони за електронен достъп създават задължение за институциите да публикуват онлайн инфор-мацията, която е поискана повече от веднъж. Уеб сайтът да представлява карта на България и да съдържа информация по региони - по този начин ще бъде много лесно да се номинират и институциите за Деня на правото да знам.

На срещата във Видин участниците изразиха тревогата си от предложените промени в ЗДОИ, във връзка с въвеждането на Директива 2003/98/ЕС за повторно използване на информация от обществения сектор.

Според г-жа Антоанета Евдокинова, директор на училище във Видин, “основен проблем в България са неработещите закони. С проекта за изменение на ЗДОИ се прави опит да се усложни тълкуването на един работещ закон, тъй като колкото по-подробен е законът, толкова повече казуси ще има - той не може да опише всички възможни случаи. Така законът става много сложен за прилагане. В закона по-скоро трябва да бъде указано каква информация не бива да се предоставя. Оттам нататък, всяка друга информация трябва да бъде достъпна.” Г-жа Евдокинова застана зад становището на ПДИ във връзка с предложенията за изменение.

Позицията на ПДИ подкрепи и Радослав Кузманов от Организация “Дром”: “Ние сме една от гражданските организации, които сме давали идеи, свързани със ЗДОИ, и смятаме, че това е един работещ закон. Искаме ЗДОИ да остане такъв, какъвто е”, подчерта той. Г-н Ванко Иванов от Регионалното дружество на Съюза на българските журналисти също подкрепи становището на ПДИ.

Работната среща във Видин се организира в рамките на проект “Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация”, финансиран по програма PHARE 2004 - компонент Развитие на гражданското общество. В рамките на проекта ще бъдат организирани шест срещи с НПО-та в страната, с цел да увеличат знанията и възможностите за използването на Закона за достъп до обществена информация и застъпни-чество за свобода на информацията. Предстоят подобни срещи в Разград, Варна, Велико Търново, Бургас, Пловдив. В края на изпълнението на проекта ПДИ ще организира национална кръгла маса за представяне на обобщените резултати от проведените 6 дискусии в страната, както и на международните стандарти и опит в областта на достъпа до информация.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP