Информационен бюлетин
Брой 3(39), март, 2007 г.

Прозрачност на управлението през мониторите
Любомир Йорданов, координатор на ПДИ в Монтана

Специалистите по кризисни ситуации твърдят, че ако има проблем, той трябва да почне да се решава от най-трудното място. Това дава поглед към същината на проблема и основните му измерения. Може би затова проектът на ПДИ за електронен достъп до информация стартира от Монтана1. Не че в северозападния регион държавните и общински структури не знаят що е уеб страница или пък са спуснали плътни завеса пред опитите на граждани и медии да погледнат към дейността им през мониторите на компютрите. Но в този триъгълник от страната, който оглавява класациите по бедност и преклонна възраст на населението, определено Интернет не е сред основните придобивки и потребности на хората. Това вероятно заложи известна доза скептицизъм в началото на работната среща по проекта “Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп но информация”. Но фактът, че в заседателна зала на Областната управа се събраха близо 30 експерти по информационно и административно обслужване на граждани, секретари на общини, служители за връзки с обществеността и журналисти от областите Враца, Монтана и Видин, които активно се включиха в дискусията, показа, че темата предизвиква сериозен интерес и поражда надежди за отваряне на нов, бърз и сигурен път до необходимата на обществото информация. “Надяваме се да придобием ясна картина по отношение на проблемите, които възникват в тази област, за да намерим начини за решаването им!”, заяви в началото на срещата изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева. Тя представи пред участниците проекта, който цели чрез използване на информационните и комуникационни технологии да подобри практиките по предоставяне на информация и запозна участниците в първата от планираните шест срещи в страната с резултатите от направеното проучване на Интернет страниците на публичните институции в България.2 Според изследването близо 80 на сто от институциите в страната ни имат електронни страници, но те се поддържат нередовно, а информацията на тях често е остаряла и непълна. Държавните, областни и общински служби се изкушават да публикуват повече реклама за себе си, отколкото необходими на гражданите и медиите сведения. Няма установен ред за приемане на заявления по електронен път и едва 8% от институциите приемат заявления по Интернет. Това бяха част от представените констатации.

Служителите от общинските и областните администрации пък обясниха, че липсата в Интернет на информация за работата им не е поради липса на желание за отвореност към обществото, а по-скоро поради вечния български дефицит - на пари и правила. В бюджетите им няма финанси както за поддържане на уеб страниците, така и за заплатата на щатни служители, които да пълнят сайтовете. А информацията, която произвеждат ежедневно местните управи, е огромна. И засега Интернет данните се подготвят почти самодейно - от PR-ите, които си имат достатъчно други задачи - най-вече да рисуват в розово службите и началниците си, така че електронната информация им идва в повече. Наетите на места фирми за поддържане на сайтовете пък поднасят подадените им сведения и документи както се реже сирене в гастроном - на око и според настроението в момента. Затова общинските и областните експерти предложиха ясни и конкретни неща. Като например да се запише в ЗДОИ, че всяка местна управа трябва да има служител за достъп до информация. Също така системата за получаване, обработване и създаване на документи да се свърже с Интернет, за да влиза бързо и безпрепятствено подготвяната информация в електронните страници. С уговорката, че е необходимо все пак известно сортиране на документите, така че да не се затлачват сайтовете с незначителни за обществеността вътрешни административни актове. Администратори, журналисти и юристи се обединиха около вижданията какво трябва да има на електронните страници на институциите: информация за възнагражденията на общинските съветници, проектите за нормативни актове, проектите и гласуваните вече общински бюджети, информация по теми и проекти, подлежащи на обществени обсъждания, отчетите за дейността на институциите, докладите от проверки, инспекции, ревизии, имотните декларации. Макар и поднесено в армейския стил на единоначалието, интерес предизвика и предложението, за улеснение на гражданите, процедурите и моделът на публикуване на информация на уеб страниците да бъде уеднаквен, като се започне дори с имената на домейните на общини и области. Така хората ще се ориентират по-бързо и лесно, както например при влизане в ОМV бензиностанция, независимо в кой град или държава. Съгласие бе постигнато и по още една тема - че прозрачност, включително и електронна, е необходима и за резултатите от конкурсите за обществени поръчки, така както публични са и обявите, представящи условията за тях. Общо обаче бе и мнението, че засега за това няма нито политическа, нито законодателна воля, което създава условия за корупционни схеми и почва за обществени подозрения и недоволство.

“Общинските и областните управи обслужват гражданите и всичко, което правят, трябва да бъде обществена информация. Това ще бъде най-добрия PR за всяка местна управа, а и ще спести на служителите много време и нерви за обслужване на гражданите, които вече само с едно натискане на бутона ще получават нужните им сведения!” декларираха общинарите. За да стане това обаче, сегашният закон за достъп до информация трябва да бъде допълнен и разширен по подобие на европейските си събратя. Но засега родните депутати като че ли се опитват да го ремонтират, така че да затруднят достъпа още повече. И в края на краищата, за да има електронна прозрачност на управлението, ще трябват и компютри - не само за министерствата, а и за малките общини, и за редовите граждани.

Срещата в Монтана събра близо 30 експерти по информационно и административно обслужване на граждани, секретари на общини, служители за връзки с обществеността и журналисти от областите Враца, Монтана и Видин

1. Проектът е подкрепен от Програмата на ООН за развитие (ПРООН): http://www.aip-bg.org/pdf/predstaviane_efoia.pdf
2. Първоначалните резултати от проучването можете да немрите на адрес: http://www.aip-bg.org/pdf/results06_07.pdf


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP