Информационен бюлетин
Брой 2(38), февруари, 2007 г.

Специалисти обсъждаха в Манчестър предизвикателствата пред свободата на изразяване
Кирил Терзийски, ПДИ

“Предизвикателства и възможности за свободата на изразяване: как промените в комуникациите въздействат върху нас” - това бе темата на семинара в Манчестър, в който участвах по покана и с финансовата подкрепа на Британския съвет - България. Дотук с обясненията кой е организирал форума от 13 до 16 февруари, кои са лекторите, участниците, какъв град е английският Манчестър, какви хората живеят там и пр. Който проявява интерес, може да научи всичко за проекта и семинара на freedomofexpression.org.uk. По-важно е за какво си говориха през тези дни 30 човека от цял свят с най-разнообразни професии (или свързани с човешките права, или в частност - със свободата на изразяване, или с комуникациите) и че това им даде възможност да участват в една изключително многообразна дискусия.

Основните обсъждани въпроси бяха свързани с предизвикателствата и възможностите пред свободата на изразяване и промените в комуникациите. Това, което може би не става ясно на пръв поглед, е за какви промени в комуникациите става въпрос и каква е връзката им с предизвикателствата и възможностите пред свободата на изразяване. Под промени тук следва да се разбира актуалният, настоящият момент в развитието на комуникациите.

Излишно е да споменавам, че това развитие е неспирен процес, започнал от появата на човечеството. И че последните, най-актуални промени в комуникациите са свързани с развитието на най-новите технологии. По-точно с появата и развитието на Интернет и мобилните телефони. Две неща, които действително улесняват живота на хората, давайки им възможност да получават скоростно информация. В по-голяма степен това може би важи за мобилните телефони, не само заливащи безпрецедентно бързо света, но и превръщащи се в основно средство за информация, дори в държави, в които на практика медии няма и за чието използване не е нужна особена начетеност.
Колкото до огромната сила и полза от Интернет, нещата също са ясни - с натискането на няколко клавиша разбираш какви са атмосферните условия на другия край на света; научаваш как е завършил мачът на любимия ти отбор; поръчваш си вечеря или научаваш какви решения е взело на последното си заседание правителството. Така че възможностите пред свободата на изразяване, с оглед развитието на комуникациите, са без съмнение огромни и са все свързани с факта, че благодарение на тях информацията като знание, факти и идеи е достъпна за все повече хора.
Предизвикателствата пред свободата на изразяване също са много големи. Те са свързани основно с това, че развитието на комуникациите трябва да бъде използвано, и то за добро. Широкото използване на комуникациите крие обаче доста опасности и поражда необходимостта от контрол (регулация), който сам по себе си също крие опасности. Когато става въпрос за свободата на изразяване като разпространение на знание и факти е необходима по-висока степен на контрол, гарантираща достоверност, пълнота, навременност и актуалност на информацията. Когато става въпрос за свободата на информация като разпространение на идеи и мнения е необходима значително по-ниска степен на контрол, защото строгият контрол при разпространението на идеи и мнения всякога намирисва на цензура.
И накрая за важните неща, а това са въпросите и отговорите, естествено. Важни са и тези, които поставят въпросите и тези, които дават отговорите. Тоест, иде реч за един важен процес, възможен само между мислещите същества. Целта на този процес е информацията, която е особено важна, защото информацията е знание. За да бъде обаче процесът завършен, нужен е още един елемент, освен свободното търсене и свободното получаване на информация. И това е свободното разпространение на информацията. Именно поради това в правните системи на развитите демократични общества този процес е защитен като е признато и гарантирано правото на гражданите на информация, което право неизменно включва в себе си елементите търсене, получаване и разпространение на информация.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.03.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP