Информационен бюлетин
Брой 1(37), януари, 2007 г.

Анализ на законодателството: ПДИ предлага по-голяма прозрачност в съдебната система
Дарина Палова, ПДИ

 
На 24 януари 2007 г., на работна среща в “Гранд хотел София“, ПДИ представи окончателен вариант за промени в нормативната уредба, отнасяща се до достъпа до информация в съдебната система пред народни представители, представители на държавната администрация, адвокати, съдии и журналисти. Промените касаят конкретно Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища, който обхваща значителна част от администрацията на съдебната система. Предлаганите промени целят да синхронизират съществуващите до този момент противоречиви разпоредби и да улеснят достъпа до съдебната документация и заседанията на съда. Поканените представители на Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет и Съюза на съдиите обявиха категоричната си подкрепа за предлаганите от ПДИ изменения.

Предложенията за изменение на Правилника за съдебната администрация бяха предшествани от анализ на действащото законодателство относно дейността и функциите на съдебната система и от изготвяне на съвместен доклад на ПДИ и Българския център за нестопанско право на тема “Достъп до информация в съдебната система”. Докладът, завършен през август 2006 г., стана възможен благодарение на финансовата подкрепа на USAID. Констатираните проблеми и съпътстващите препоръки за нормативни промени за подобряване на достъпа в тази област бяха обсъдени и на две работни срещи с журналисти, адвокати и съдии миналата есен.
Предстои официално внасяне на предлаганите промени в Министерството на правосъдието, от чиято воля зависи тяхното приемане.

Докладът и предложенията за изменения и допълнения на Правилника са достъпни на уеб страницата на ПДИ - http://www.aip-bg.org/rep_bg.htm.


Александър Кашъмов и Кирил Терзииски от правния екип на ПДИ представиха окончателен вариант за промени в нормативната уредба, отнасяща се до достъпа до информация в съдебната система


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.02.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP